KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Nyhetsbrev juni 2017

Fagmagasinet SPOR 2/2017 - utgis kun i Digiformat!

Innholdet denne gangen spenner fra ungdomsmedvirkning i kommunens forebyggende arbeid, via gatejuristen sin innsats overfor rusmiddelavhengige og til hvordan bruk av Skype kan bedre de innsattes livskvalitet og helse. Denne ugaven av SPOR kan kun leses på pc, nettbrett eller på mobil. Leserne kan eventuelt selv skrive ut magasinet som PDF-fil.

Neste nummer av SPOR (3/2017), som også er konferansemagasinet til "Te ka slags nøtte?" 2017, vil imidlertid gis ut både i trykket og i digitalt format.

Åpne digispor (2/2017)

 

Opplæring i kartleggingsverktøyet BrukerPlan høsten 2017

BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelproblematikk og eller psykiske helseplager blant brukerne av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Verktøyet og prosedyren for kartlegging og analyse er godkjent av Datatilsynet (konsesjon) og Helse- og omsorgsdepartementet (Helsepersonelloven paragraf 29b). Til høsten tilbys det opplæringsdager i Mo i Rana, Harstad og Tranøy kommune.

Her finner du mer informasjon om BrukerPlan og opplæringsdagene

 

En trygg barndom varer livet ut

I juni leverte Barnevoldsutvalget NOU 2017:12 Svikt og svik. Rapporten er en gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. I dette nummeret av Spor poengterer psykolog og forsker Dag Nordanger viktigheten av å gi barna en trygg barndom. Nordanger var nestleder i barnevoldsutvalget. 

Les saken i SPOR 2/2017
Gå til NOU 2017:12 Svikt og svik - på regjeringen.no 

 

Fagartikkel: Folkehelsearbeidets frontsoldater

I artikkelen om folkehelsearbeidets frontsoldater får du et innblikk i hvordan saksbehandlerne av salg- og skjenkesaker i små Finnmarkskommuner håndterer arbeidet med forvaltning av alkoholloven. I kommuner med store avstander og tøft vinterklima, kombinerer saksbehandlerne lov- og lokal- kunnskap i det rusforebyggende arbeidet. Dette krevende og noe anonyme arbeidsområdet kan sies å representere velferdsstatens frontlinje, går det frem av artikkelen.

Les saken i SPOR 2/2017
Les utvidet versjon av saken på kommunetorget.no

 

Flere eldre dør av overdoser

Siden 1977 har Norge passert 6000 døde av overdoser. - Vi ser av statistikken at det nå er en tendens til at det er de eldste rusmiddelavhengige som dør i overdose. Jeg tenker at dette delvis er et resultat av rusmiddelpolitikken som ble ført her i landet på 1980- tallet. Det sier professor Thomas Clausen, leder for SERAF, Senter for rus og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo.

Les saken i SPOR 2/2017

Footer
© KorusNord.no
KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10