KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Nyhetsbrev juni 2018

Personvernet på KoRus-Nord

I forbindelse med den nye personopplysningsloven som trer i kraft i juli, har KoRus-Nord tatt en ekstra gjennomomgang av våre rutiner på personvern. Kort fortalt er de få personopplysninger vi lagrer om våre abonnenter i trygge hender. Vi deler heller ikke personopplysninger med andre. KoRus-Nord er en ikke-kommersiell tjeneste og vår databehandling er kun av legitim interesse. Vi sender ut informasjon til våre abonnenter på bakgrunn av oppdraget vi har fra Helsedirektoratet. Som abonnent av vårt nyhetsbrev er du derfor i vår primære målgruppe. Nyhetsbrevet fra KoRus-Nord kommer ut 8-10 ganger i året. Vi ønsker naturligvis at du fortsatt ønsker våre nyhetsbrev med nyheter, faglig påfyll, tilbud om gratis kurs, offentlige midler, nye veiledere mm. 

Du kan lese om vår personvern-policy på korusnord.no
Her kan du melde deg av nyhetsbrevet

 

"Te ka slags nøtte?" 2018

I oktober er det igjen klart for høstens vakreste eventyr, konferansen "Te ka slags nøtte?" Konferansen arrangeres i Narvik for 18. gang, og er et sted for faglig oppdatering, samt en møteplass for fagfolk. Mange har allerede meldt seg på, og vi forventer fulle hus! Dato for konferansen er 10.-11. oktober, og påmeldingsfristen er 21. august.

Her finner du informasjon om, og påmelding til "Te ka slags nøtte?" 2018

 

Nytt Spor - 1/2018

Tall fra Ungdata viser at mer enn 80 prosent av dagens unge trives godt på skolen, de opplever å ha venner og har gode relasjoner til foreldrene. Hva da med den andre «20-prosent-gruppen»? Hva kjennetegner de ungdommene som ikke har det bra på disse områdene? Dette er spørsmål som NOVA-forskerne Marianne Dæhlen og Patrick Lie Andersen har forsøkt å besvare i rapporten «Sosiale relasjoner i ungdomstida». Saken kan du lese i årets første utgave av KoRus-Nord sitt fagmagasin Spor. Av andre saker nevner vi at ny nasjonal retningslinje for svangerskapsomsorgen er på plass før sommeren. Jordmor Outi Gunnari i Vadsø kommune understreker at retningslinjen gir trygghet både for den gravide og for fagfolk som jobber i små kommuner. Trygghet er også et stikkord i Tromsø kommune, der satsingen «Bry deg uteliv» nettopp skal bidra til et tryggere og mer forutsigbart uteliv.

Bestill gratis papirutgave av SPOR: post@korusnord.no eller Les digital versjon her

 

Nytt Rusfag  - 1/2018

De regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus) har som sin primære rolle å styrke praksisfeltet gjennom å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse. Utgivelsen av Rusfag er et samarbeid mellom de syv sentrene. Ønsker du oppdatert kunnskap, inspirasjon og nyttige oppdateringer om innsatser og prosjekter i feltet, så tilbyr vi Rusfag! Publikasjonen blir gitt ut to ganger i året og bladene sendes ut gratis.Ulike kartleggingsverktøy er hovedtema i årets første Rusfag. Her kan du lese om både Ungdata Junior, Brukerplan og etablering av FACT-team. Vi byr også på spennende fagartikler, reportasjer, portrettintervju og en kronikk om grensen mellom normalitet og avvik. 

Les digital versjon av Rusfag 1/2018

 

Opplæring i BrukerPlan

I august arrangerer KoRus-Nord opplæring i Brukerplan. Sted for opplæringsdagene er Bardufosstun i Målselv kommune og Scandic havet i Bodø. Kommuner i region Nord som har behov for opplæring, men som ikke kan møte på disse opplæringsdagene, kan få opplæring pr telematikk av KoRus-Nord. Telematikkopplæring tilbys i perioden 24. august - 31. oktober. Foreløpig kartleggingsfrist i BrukerPlan er satt til 12. november 2018. Ta kontakt med rådgiver Liv Salen på KoRus-Nord for avtale om  telematikkopplæring: liv.salen@korusnord.no

Informasjon om, og påmelding til opplæringsdagene: Gå til korusnord.no 

 

Bokomtaler på forebygging.no 

KoRus Nord har nylig omtalt to spennende fagbøker på forebygging.no. Boken «Recovery. Tradisjoner, fornyelser og praksiser» er skrevet av Bengt Karlsson og Marit Borg. I boken blir vi mer kjent med hva Recovery kan bety innen psykisk helse- og rusfeltet. Forfatterne begrunner og illustrerer hvorfor det er nødvendig å tenke nytt på dette feltet. Boken «Tett på. Frafall i skolen og psykisk helse» er skrevet av Maila Inkeri Olsen og Lene Holmen. Forfatterne deler sine erfaringer med et nybråttsabeid om frafall i videregående skole.

Gå til bokomtalene på forebygging.no

 

Filmoppptak fra Gatenær 2018

Forebygging.no filmet konferansen Gatenær 2018, som nylig ble arrangert i Oslo. Med utgangspunkt i praksiserfaringer fra de gatenære tjenestene setter Gatenær 2018 fokus på de mest utsatte unge i samfunnet vårt. Hvordan forstår vi utenforskap? Hvilke ressurser og utfordringer preger ungdomstiden? Hva fungerer?

Se filmopptaket fra konferansen på forebygging.no

Footer
© KorusNord.no
KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10