KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Nyhetsbrev juni 2019

KoRus-Nord arrangerer følgende kurs/konferanser høsten 2019:

 

Fagseminar helse- og overdose, dagskurs i Bodø

Vi ønsker med dette seminaret å sette helse- og overdoseproblematikk på agendaen, og vil særskilt fokusere på risiko knyttet til langvarig og/eller omfattende bruk av illegale rusmidler. Kurset retter seg mot fagfolk og brukerrepresentanter i kommunene, som har ansvar for/er i kontakt med personer med rusproblematikk. Vi ønsker med dette seminaret også å nå de mindre kommunene i vår region, og legger vekt på at kunnskap som formidles skal kunne omsettes i praksis uavhengig av kommunestørrelse. Seminaret er åpent for kommuner og helseforetak i hele regionen, og arrangeres 28. august i Bodø

Les mer om dagskurset i helse- og overdose/påmelding til kurset

 

Ungdata - i kommunens arbeid med oppvekstvilkår, i Fauske og Svolvær

Fagsamling om Ungdata arrangeres i Fauske 28. august, og i Svolvær 5. september 2019.  På samlingen vil KoRus presentere Ungdata-resultater fra deltakerkommunene. Det legges opp til diskusjoner om hvordan resultatene kan brukes i kommunens forebyggende ungdomsarbeid. Målgruppen er fagfolk og ledere som arbeider med barn og unge i kommuner og innenfor videregående skole. Ansatte i spesialisthelsetjenesten (eks BUP), PPT, NAV, FAU, politikere og ungdomsrepresentanter er også velkomne til å delta!

Les mer om fagsamlingene/påmelding

 

Brukerplan opplæring og kartlegging

I region nord vil det i hovedsak tilbys opplæring i BrukerPlan per videokonferanse i tidsrommet august – november 2019. KoRus-Nord vil kunne komme til enkelte kommuner og gi opplæring. Kommuner som aldri har hatt, eller hvis det er lenge siden de har hatt opplæring vil prioriteres. Kommuner som har lyktes å få med flere avdelinger i egen kommune som jobber med rus og/eller psykisk helseproblematikk med på opplæring/kartlegging prioriteres også. Alle kommuner som ønsker å kartlegge må ha en gyldig samarbeidsavtale datert i 2018 eller skrive under ny i 2019, før kommunen får tilgang til kartleggingsverktøyet. Kartleggingsfrist er 12. november 2019

Kontaktperson for opplæring: liv.salen@korusnord.no eller telefon KoRus-Nord 76967314 / mobil: 91108698

 

Fordypningskurs i Motiverende intervju (MI) i Alta

Fordypningskurset bygger videre på innholdet i innføringskurs i Motiverende Intervju. Kurset retter seg mot ansatte og ledere i kommunene og spesialisthelsetjenesten, som jobber innen tidlig innsats og behandling på rusfeltet. Det forutsettes at deltakerne har gjennomført innføringskurset ved kursstart. Kursbevis gis når alle deler av kurset er gjennomført innen 2 år etter dag 2. Datoer for kurset: 18.-19. september og 28. november 2019

Les mer om fordypning i MI/påmelding

 

"Te ka slags nøtte?" 2019

I oktober er det igjen klart for høstens vakreste eventyr, konferansen "Te ka slags nøtte?" Den arrangeres i Narvik for 19. gang, og er et sted for faglig oppdatering, samt en møteplass for fagfolk. Årets konferanse spenner vidt og bredt, i år som tidligere år. Sted og tid for konferansen er Narvik, 16.-17. oktober 2019.

Les mer om konferansen/påmelding

 

FIT-nettverk Nord, Bodø

30.-31. oktober 2019 inviteres kommuner i Nord-Norge til erfaringssamling om FIT/KOR. Samlingen er aktuell for kommuner som bruker FIT/KOR, og andre som har grunnleggende kunnskap om feedback-verktøy, og trenger inspirasjon til å komme i gang med implementering og utvikling av en feedbackorientert praksis. 

Les mer om erfaringssamlingen/påmelding

 

Fit-kurs i Harstad og Bodø

Det arrangeres 3 dagers FIT-kurs på to steder i region nord denne høsten. Formålet med FIT er å få systematiske tilbakemeldinger fra de som bruker helsetjenestene. På denne måten kan vi utvikle den hjelpen folk faktisk trenger og ønsker. FIT er en arbeidsform der en gjør bruk av bestemte verktøy/skjema. Arbeidsformen er utviklet for å kunne skreddersy terapi, og anbefales brukt i psykisk helse- og rustjenestene i kommunene.

Les mer om FIT-kursene/påmelding

 

Nye opplæringstilbud publiseres fortløpende på hjemmesiden korusnord.no

Footer
© KorusNord.no
KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10