KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

"Te ka slags nøtte?" 2020 - Webinar

Lenken til webinaret og digitalt konferansemagasin SPOR, publiseres på korusnord.no 14.10.2020 kl 0930. Del gjerne lenken med andre som kan ha interesse av å følge Webinaret!

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Økt bruk av digitale medier under pandemien for å nå småbarn og familier i risikosonen

Regionalt opplæringsteam for Tidlig inn i Nord-Norge har kartlagt hvordan gravide, spe- og småbarn og familier i risikosonen har blitt fulgt opp og ivaretatt i nordnorske kommuner. Svar fra 13 kommuner i Nord-Norge danner grunnlaget for en erfaringsoppsummering som kan leses på:  kommunetorget.no

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Rapport fra SINTEF

SINTEF har, på oppdrag fra Helsedirektoratet stilt følgende spørsmål til 285 kommuner: "Kan dere kort gi en beskrivelse av konsekvensene av koronasituasjonen for målgruppene til kommunalt psykisk helse og rusarbeid?". Les om rapporten på kommunetorget.no

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Troms og Finnmark inviteres til ny Ungdata-kartlegging

Det er nå tre år siden Ungdata ble gjennomført i Troms og Finnmark, både i kommuner og i videregående skoler. Våren 2021 er det mulighet for å gjennomføre kartleggingen på nytt.

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Bruk av AUDIT og DUDIT

KoRus-Nord tilbyr opplæring i bruk av kartleggingsverktøyene AUDIT og DUDIT. Dette er verktøy for identifisering av alkoholbruk, og av problemer med narkotiske stoffer og/eller legemidler. Undervisningen kan benyttes ved interne fagdager, som en del av kommunens utviklingsarbeid eller lignende. Forespørsler der det beskrives at denne forelesningen sees i sammenheng med en større eller langsiktig satsning, er forankret i planer eller er ledd i et samarbeidsprosjekt, vil bli prioritert. Forelesningen kan ha fokus på ett av kartleggingsskjemaene, eller begge, avhengig av bestillingen.

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

© KorusNord.no  //  KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10