KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Nyhetsbrev mai 2015

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse

Helsedirektoratet inviterer fylkeskommunene til å søke om deltakelse i utviklingsarbeid om: Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse (tilskudd Kap. 719.60).

Utviklingsarbeidet er et ledd i implementering av folkehelseloven. Arbeidet skal inkludere et utvalg kommuner i flere fylker, og det skal legges til rette for medvirkning fra befolkningen i kartlegging og identifisering om nærmiljø- og lokalsamfunnskvaliteter som fremmer helse og trivsel. Søknadsfristen er 15. august.

Les mer om dette på Kommunetorget.no

 

Feltfagfolk viser vei

58 fagfolk fra rusfeltet i kommuner i Helseregion Sør er samstemte i sin bekymring for de unge og de eldste rusmisbrukerne med store hjelpebehov. Det viser gjennomgangen av feltdialoger utført av Karin Gustavsen og Reidar Pettersen Vibeto ved KoRus–Sør. Du kan lese mer om feltarbeidet og funnene til Gustavsen og Vibeto i Rusfag 1/2015

Gå til artikkelen "Feltfagfolk viser vei" i Rusfag 1/2015

 

Dialogmøte om ny opptrappingsplan for rusfeltet

Tirsdag 26. mai holdt regjeringen dialogmøte om ny opptrappingsplan for rusfeltet. Møtet ble sendt direkte på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider. Det er fortsatt mulig å se filmopptak fra dialogmøtet på regjeringens nettsider.

Se hele konferansen i opptak på nett-TV på Regjeringen.no

 

Å involvere pårørende i behandling– hindringer og muligheter

”Pårørende er en ressurs” heter det i veiledere, informasjonsfoldere og festtaler. Hvem er pårørende i så fall en ressurs for - seg selv, hjelpeapparatet, eller pasienten? Og under hvilke betingelser kan pårørende sies å være en ressurs? Helga Mjeldheim er psykolog og arbeider i Stiftelsen Bergensklinikkene. Hun har gjennom sitt  arbeid, og som fagansvarlig for pårørendearbeidet ved Hjellestadklinikken, vært opptatt av hvordan kompetanse om pårørendearbeid kan utvikles.

Les artikkelen "Å involvere pårørende i behandling– hindringer og muligheter" i siste nummer av Rusfag.

 

Tilskudd fra Helsedirektoratet til "Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene"

Psykologkompetansen skal styrkes i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Sentralt er målet at psykologene skal bidra til å styrke det samlede kommunale arbeidet på psykisk helse- og rusfeltet, herunder forebygging og tidlig intervensjon, samt behandling av psykiske problemer og/eller rusmiddelproblemer. Psykologene skal samarbeide med relevante aktører i kommunen som for eksempel fastleger, PPT, barnevernstjenesten, Familiens hus, Ny GIV, skolehelsetjenesten, Rask psykisk helsehjelp, med flere, samt spesialisthelsetjenesten.

For å bidra til å sikre rekrutteringen, oppnådd i modellforsøket, og stimulere flere kommuner til å ansette psykolog. Det er fra 2013 opprettet en ordning med rekrutteringstilskudd. Søknadsfrist:  1. juli 2015

Les mer om mål for ordningen, målgruppe og tildelingskriterier på Helsedirektoratet.no/Tilskudd 

 

Fagseminar om vold i nære relasjoner

18. september arrangeres det en fagdag i Narvik, med temaet "Vold i nære relasjoner og utviklingspsykologi - en tverrfaglig tilnærming". Psykologspesialist Didrik Hægeland er foreleser på fagseminaret. Han er en særdeles dyktig foreleser som formidler et vanskelig fagstoff på en engasjerende måte. Hægeland har jobbet med voldsutøvere og personer som har vært utsatt for vold. I forelesninger klarer han å formidle både utøvers og utsattes opplevelser, og spesielt hvordan det er å være barn i en familie med vold. Første del av dette seminaret (kl 09:00-12:00) er åpent for alle. Andre del (kl 13:00-15:00) er et arbeidsseminar for ansatte i Narvik/Tysfjord kommune som deltar i "Tidlig inn - programmet".

Les mer om fagseminaret på korusnord.no/kurs

 

Gratis abonnement på fagmagasiner

SPOR er KoRus-Nord sitt informasjons- og fagmagasin. Abonner på SPOR
RusFag magasin og artikkelsamling. Samproduksjon med andre KoRus-er. Abonner på RusFag 

Footer
© KorusNord.no
KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10