KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Nyhetsbrev mai 2016

Nytt Spor - 2/2016 !

I denne utgaven av Spor får du innblikk i en rekke viktige satsinger som foregår på rusfeltet i Nord-Norge; Kurstilbud for lærere med tema Rusforebygging og folkehelsearbeid i skolen, Tidlig inngripen og oppfølging av småbarnsforeldre som strever med psykisk helse og rus, Brukerstyrte tiltak og Informasjon om den pågående overdosestrategien er noen av temaene som berøres.

Gå til Spor 2/2016 på korusnord.no
Her kan du lese Spor 2/2016 i Digi-format

 

Nytt Rusfag artikkelsamling - 1/2016

I Rusfag 1/2016 skrives det blant annet om: Gjenoppblomstring av ecstasy/MDMA skaper nye utfordringer, spesielt med økt tilgjengelighet gjennom internett. Den populære samtalemetoden MI har vært utsatt for kritikk den siste tiden, skal vi fortsatt satse tungt på denne metoden? Fysisk helse blir for lite vektlagt i rusbehandlingen, og KoRus Midt-Norge legger nå til rette for trening som en del av
behandlingstilbudet.

Det er også to artikler om dataspill, den ene tar for seg ungdom, dataspill og identitet, den andre er en guide til et nytt samtaleverktøy for fagfolk som jobber med personer med spillproblematikk.

Gå til Rusfag 1/2016 på korusnord.no
Her kan du lese Rusfag 1/2016

 

Motiverende intervju - Innføringskurs i Hammerfest

I juni måned arrangeres det innføringskurs i Motiverende intervju i Hammerfest. Målet med seminaret er å gi en introduksjon i metoden Motiverende intervju, samt gi mulighet for å styrke egen samtalekompetanse i motivasjons– og endringsarbeid i kontakt med pasienter/klienter. Påmeldingsfristen er gått ut, men det er fortsatt plass til flere deltakere. Ta direkte kontakt med KoRus-Nord dersom du ønsker å delta: 76967310/post@korusnord.no

Her finner du mer informasjon om MI-seminaret. 

 

Etablering av regionalt nettverk i Motiverende intervju (MI) 

KoRus-Nord etablerer et regionalt nettverk i motiverende intervju for fagpersoner som har videreutdanning i MI/fordypningskurs i MI. Gjennom halvårlige dagsseminarer vil vi ha fokus på å vedlikeholde og videreutvikle MI ferdigheter- og forståelse. Dette skal være nettverkdeltakernes fora, og en målsetting er at deltakerne skal bidra med sine praksiserfaringer, faglige refleksjoner – eller andre MI-relaterte innspill. Første samling er i Tromsø i juni.

Her kan du lese mer om Regionalt nettverk i MI

 

«Svake røster» og involvering i kommunal planlegging

"Svake røster» er grupper i samfunnet som av ulike grunner har liten innflytelse på egne valg og muligheter. Rusmiddelavhengige og psykisk syke kan være «svake røster» i forhold til deltakelse i offentlige planlegging, da slike prosesser ofte krever andre ressurser en det de besitter. Til gjengjeld har slike «svake grupper» det politikere og planleggere ofte mangler, nemlig livserfaring, hverdagsekspertise og hverdagslivshorisont på planspørsmål.

Professor i samfunnsplanlegging, John Pløger har skrevet fagartikkel om dette på kommunetorget.no

 

Filmoppptak fra Gatenær 2016

Forebygging.no filmet konferansen Gatenær 2016, som nylig ble arrangert i Oslo. Med utgangspunkt i praksiserfaringer fra de gatenære tjenestene setter Gatenær 2016 fokus på de mest utsatte unge i samfunnet vårt. Hvordan forstår vi utenforskap? Hvilke ressurser og utfordringer preger ungdomstiden? Hva fungerer?

Se filmopptaket fra konferansen på forebygging.no

 

Tilskudd: Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Målet med denne tilskuddsordningen fra Helsedirektoratet er å styrke kvalitet og kompetanse i det helhetlige og tverrfaglige kommunale arbeidet innen psykisk helse og rus, samt vold- og traumefeltet. Søknadsfristen er 20.09.2016

Les mer om tilskuddsordningene på korusnord.no

 

Gratis abonnement på fagmagasiner

SPOR er KoRus-Nord sitt informasjons- og fagmagasin. Abonner på SPOR
RusFag magasin og artikkelsamling. Samproduksjon med andre KoRus-er. Abonner på RusFag 

Footer
© KorusNord.no
KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10