KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Nyhetsbrev juni 2016

Te ka slags nøtte 2016

Det er igjen klart for høstens store konferanse som KoRus-Nord arrangerer i Narvik 12.-13. oktober! Brukermedvirkning, samarbeid og kommunefokus er tre sentrale stikkord for  årets «Te ka slags nøtte?»-konferanse. Mange har allerede meldt seg på, og vi forventer fulle hus!

 For påmelding og program, gå til: "Te ka slags nøtte?" 2016

 

Målrettet oppfølging av sårbare små

Etter deltakelse i opplæringsprogrammet Tidlig inn har Lenvik kommune fått på plass en god tiltakskjede og et godt samarbeid mellom etatene. Ikke bare rundt gravide og småbarnsforeldre som strever med psykisk helse og rus, men også andre som sliter.

Les om hvordan de har samarbeidet i kommunen for å gi bedre hjelp til familiene

  

Motiverende intervju - fordypningskurs

Allerede i august gjennomføres det MI fordypningskurs i Bodø, mens Hammerfest står for tur i september. Fordypningskursene går over 3 dager, fordelt på to samlinger.

Les mer om MI fordypningskurs - og meld deg på her

 

Ung og utsatt

Mange kommuner har oppsøkende tjenester, og bruker dette som et virkemiddel for å nå utsatte unge tidlig. De fleste tjenestene retter seg mot ungdom i aldersgruppen 13–23 år. En ny rapport fra Kompetansesenter rus - Oslo, belyser utbredelsen og organiseringen av oppsøkende arbeid blant unge i Norge. Rapporten peker på at det er behov for klarere føringer for arbeidet på dette feltet. De oppsøkende tjenestenes rolle i tidlig intervensjonsarbeid bør beskrives ytterligere.

Les mer om denne saken i Spor 2/2016
Gå til forebygging.no og last ned rapporten

 

Brukerplan - seminar etter kartlegging

Alle kommuner i Nord-Norge har fått tilbud om å ta i bruk kartleggingsverktøyet BrukerPlan. Mange kommuner har deltatt i opplæring og har kartlagt i sin kommune. KoRus-Nord og NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) inviterer samtlige kommuner i Nord-Norge, samt kommunenes samarbeidspartnere innenfor rus- og psykisk helse i helseforetaket, til BrukerPlan-seminar. På dette seminaret gjennomgås resultatene av årets kartlegging i de aktuelle kommuner.

Her finner du datoer for seminaret som går i din region, samt mulighet for påmelding

 

Gratis abonnement på fagmagasiner
SPOR er KoRus-Nord sitt informasjons- og fagmagasin. Abonner på SPOR
RusFag magasin og artikkelsamling. Samproduksjon med andre KoRus-er. Abonner på RusFag 

Footer
© KorusNord.no
KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10