KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Nå kan du lære mer om pakkeforløpene for rus og psykisk helse - via nettmøte

KoRus-Nord har foretatt noen endringer i opplegget og tilbyr forelesninger via Teams (el Skype mm). Nesseby kommune har allerede gjennomført tilbudet, og vi gleder oss til å gjennomføre denne undervisningen digitalt for andre kommuner fremover.

Mer om tilbudet kan du lese på korusnord.no

Tilbyr nye nettbaserte kurs og forelesninger

Flere av kompetansetilbudene som KoRus-Nord tilbyr ansatte i kommunene, er nå gjort om til nettbaserte kurs og forelesninger. 

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Brukerplan i nordnorske kommuner i 2020

KoRus-Nord legger til rette for at alle kommuner i Nord-Norge skal få gjennomført kartlegging med BrukerPlan i 2020. 

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Troms og Finnmark inviteres til ny Ungdata-kartlegging

Det er nå tre år siden Ungdata ble gjennomført i Troms og Finnmark, både i kommuner og i videregående skoler. Våren 2021 er det mulighet for å gjennomføre kartleggingen på nytt.

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Bli en Naloksonninja!

Nalokson er en opioidmotgift. Den kan reversere en opioidoverdose og potensielt sett redde noens liv. Nalokson kan nå settes som nesespray. Med en 5-10 minutters opplæringssesjon er tanken at brukere, familie, venner og andre som har tilknytning til steder hvor overdoser forekommer, skal være rustet til å gjennomføre nødhjelp direkte på stedet. Det er nå lansert et Nalokson - E-kurs, som er tilgjengelig her: https://tilendre.no/nalokson

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Brukerstyrt ettervernstilbud i koronaens tid

Mange brukerorganisasjoner har jobbet mye og tenkt nytt rundt ettervern under pandemien. Det har også brukerorganisasjonen Marborg i Narvik gjort med sitt fokus på aktivitet og nettverk. Rådgiver Liv Salen ved Kompetansesenter Rus Nord-Norge har hatt en rekke samtaler med brukerrepresentantene Esben Haldorsen og Siv-Elin Reitan under pandemien. I hennes oppsummeringsartikkel fra samtalene gis det et innblikk i hvordan slike brukerstyrte etterverntilbud drives under pandemien.

Les artikkelen på kommunetorget.no

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Korona tvinger fram nytenkning omkring fadderukene

En ny undersøkelse av fadderperioden ved UiT i 2019 viser at DebutUKA i stor grad bidrar til at studentene får seg venner og et sosialt nettverk.

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Råd under korona-pandemien på flere språk

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Helse Norge tilbyr informasjon på flere språk

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Følg KoRus-Nord på Facebook!

På Facebook publiserer vi nytt fra Korus-Nord, fra vår oppdragsgiver Helsedirektoratet, samt fra regionale og nasjonale fagmiljøer vi samarbeider med. 

Her kan du gå til Facebook.com/korusnord 

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

© KorusNord.no  //  KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10