KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Nyhetsbrev mars 2015

Regionalt nettverkssamling i Motiverende Intervju (MI)

KoRus-Nord ønsker å etablere et regionalt nettverk i motiverende intervju for fagpersoner som har gjennomført videreutdanning i MI/fordypningskurs. Gjennom halvårlige dagsseminarer vil vi ha fokus på å vedlikeholde og videreutvikle MI ferdigheter- og forståelse. Samlingen vil bli ledet av MI-instruktører fra KoRus-Nord som har deltatt på internasjonal opplæring for MI-instruktører.

Les mer om Motiverende intervju - Regionalt nettverk i Tromsø 11. juni 2015

 

Brukernes erfaringer: Annenhver ruspasient etterlyser bedre behandling

Halvparten av ruspasientene mener at behandlingen er for lite tilpasset og at tilgangen til psykolog eller lege kunne ha vært bedre. De fleste opplever at de blir møtt med respekt. Dette kommer frem i en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

Dette kan du lese mer om i SPOR 1/2015

 

BrukerPlan. Seminar etter kartlegging

Alle kommuner i Nord-Norge har i 2015 fått tilbud om å ta i bruk kartleggingsverktøyet BrukerPlan. Mange kommuner har deltatt i opplæring og gjennomfører nå kartlegging i sin kommune ved hjelp av BrukerPlan. Det arrangeres seminarer etter kartlegging på 5 ulike steder i Nord-Norge i løpet av mai og juni 2015. Målgruppene for seminarene er fagfolk og ledere i kommuner og spesialisthelsetjeneste. De er mest aktuelle for kommuner som har gjennomført kartlegging med BrukerPlan. 

Se tidspunkt og sted for "BrukerPlan - seminar etter kartlegging på Kurs og konferanser.

 

Skjenke - eller nekte!

Alkoholloven er vag i forhold til grensen for når gjesten er «åpenbart påvirket» og skal nektes servering. Her har bartendere og skjenkekontrollører en utrolig viktig rolle. Deres avgjørelser omkring servering av alkohol er vanskelige, men veldig viktige.
Kristin Buvik, stipendiat ved SIRUS mener at oppnåelsen av alkohollovens mål ikke bare avhenger av statlig og kommunal politikk, men også av beslutningene på gatenivå. 

Les mer i SPOR 1/2015

 

Ledige plasser på konferansen "Alkoholloven, folkehelse og rusforebygging"

Konferansen går av stabelen i Bodø 4.-5. mai 2015. Påmeldingsfristen er 29. mars 2015.

Les mer om konferansen under Kurs og konferanser

 

Gratis abonnement på fagmagasiner

SPOR er KoRus-Nord sitt informasjons- og fagmagasin. Abonner på SPOR
RusFag magasin og artikkelsamling. Samproduksjon med andre KoRus-er. Abonner på RusFag 

Footer
© KorusNord.no
KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10