KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Nyhetsbrev mars 2016

Magasinet SPOR utgis nå også som digitalt magasin!

Spor 1/2016 har artikler som beskriver tidlig innsats knyttet til gravide, barn, ungdom, foreldre og voksne. Med utgangspunkt i veilederen «fra bekymring til handling» som kom i 2010, har det vært igangsatt mange ulike innsatser. Samarbeidsmodellen Bedre tverrfaglig innsats (BTI) og opplæringsprogrammet Tidlig inn omtales i magasinet. I tillegg er det flere saker som handler om ulike tema knyttet til vold.

SPOR kan nå også leses som digitalt magasin som passer på alle enheter! Abonnenter av SPOR vil fortsatt motta papirutgaven i posten.

Les SPOR 1/2016 i Digi-format

 

Idrett Mot Rus samlet 115 deltakere fra hele Nord-Norge

Fredag 11. mars var det igjen klart for et brukerstyrt arrangement i regi av Café exit i Narvik. Denne gangen var det det årlige Idrett Mot Rus som gikk av stabelen med 115 deltakere fra hele Nord-Norge. Det var sjuende gangen arrangementet ble avholdt, og tredje gangen vinterstid. Slike arrangementer bidrar til at flere får en bedre hverdag.

Les hele saken på Korusnord.no

 

Tidlig inn - Fagdager for veiledere og koordinatorer 19.-20.4.16

KoRus-Nord og regionalt opplæringsteam inviterer koordinatorer/kontaktpersoner, eventuelt ledende helsesøstre til fagdag (19.4.). Tema vil være tidlig innsats overfor gravide og småbarnsforeldre fra andre land og kulturer.

Hovedfokus på årets veiledersamling (20.4.) er en forlengelse av tematikken i koordinatorsamlingen; "Hvordan veilede helsesøstre og jordmødre til å snakke med alle...?" Veiledere har mulighet til å delta også på koordinatorsamlingen.

Les mer om samlingene på korusnord.no/kurs

 

Erfaringer med kartleggingsverktøy

I halvannet år har jordmødrene ved Sonjatun fødestue på Storslett i Nordreisa kommune systematisk brukt tre ulike kartleggingsverktøy for å fange opp depresjon, rusmisbruk eller vold i nære relasjoner hos gravide og småbarnsforeldre.
Les saken i SPOR

 

Bedre innsats for gravide

Overraskende mange gravide forteller om vold i egen oppvekst, sier jordmor Liv Kristin Olsen i Bodø kommune. Hun tilbyr tidlig samtale i svangerskapet til alle gravide i kommunen. Prosjektet er støttet av midler for kommunalt rusarbeid.

Les saken i SPOR

 

Opplæring i BrukerPlan og Motiverende intervju

KoRus-Nord tilbyr opplæring i kartlegging med BrukerPlan på Finnsnes 14.4. I tillegg tilbyr vi innføringskurs i Motiverende intervju i Bodø 26.-27. mai. og i Hammerfest 7.-8. juni 2016.

Mer informasjon om kurs finner du på korusnord.no/kurs

 

«Nye» kommunetorget.no – mer brukertilpasset utforming og innhold

Kommunetorget.no har vært igjennom en stor revisjon, men er fortsatt en nettjeneste for planlegging og iverksetting av folkehelse- og rusarbeid i kommunene. «Nye» kommunetorget har imidlertid justert innhold og uteseende i takt med nye tekniske løsninger. Resultatet er ett mer brukervennlig utseende, større skrift og mulighet for synshemmede å få lest opp tekst. Mobiltilpasset design og tilpasninger til andre nettløsninger er også noen av de forbedringene som er gjort.

Ta en titt på Kommunetorget.no!

 

Footer
© KorusNord.no
KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10