KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Nyhetsbrev november 2014

Jobber du i skoleverket? Sjekk ut nye skole.forebygging.no

Skole.forebygging.no tilbyr informasjon og fagstoff om rusmiddelforebyggende og helsefremmende innsatser i skolen. Målgruppen er skoleledere, lærere og skolens samarbeidspartnere. 
Les mer om denne nye nettressursen på korusnord.no"Åpenbart påvirket"

 Både forventningene og alkoholinntaket før julebordene kan være store. Det gir utfordringer for skjenkenæringen. Helsedirektoratet setter fokus på dette gjennom den pågående kampanjen "Åpenbart påvirket". 
Les mer om dette på korusnord.no
Nye innføringskurs og fordypningskurs i Motiverende intervju (MI)

Over jul tilbyr vi innføringskurs i Tromsø, mens det blir et fordypningskurs i Mo i Rana høsten 2015.

Motiverende intervju (MI) er en klientsentrert og målrettet samtalemetode der målsettingen er å kunne bidra til positiv endring hos klienten gjennom å utforske og øke betydningen av klientens egne motiver og mål. Bevisst bruk av kommunikasjonsferdigheter har en sentral plass i MI. Kursene gir en innføring ulike faktorer for endring, blant annet vil arbeid med ambivalens, motstand og endringssnakk.  
Det er allerede åpnet for påmelding til disse kursene, se www.korusnord.no/kurs/Filmopptak av konferansen "Te ka slags nøtte?" 2014

Konferansen «Te Ka Slags Nøtte» er en årlig konferanse i regi av KoRus-Nord, i samarbeid med Fylkesmannsembetene i regionen. Dyktige foredragsholdere satte fokus på forebygging og tidlig intervensjonssatsninger rettet mot barn og unge, alkoholpolitikk i praksis, brukerundersøkelsen TSB og verktøyet KOR som verktøy for brukermedvirkning.
Se og hør foredragene fra konferansen

Footer
© KorusNord.no
KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10