KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Nyhetsbrev november 2016

Seminar om forvaltning av alkoholloven 18.-19. januar 2017 i Alta

Seminaret følger opp tidligere kurs og seminarer i Finnmark om forvaltning av alkoholloven. Fylkesmannen og KoRus Nord er arrangører også denne gangen.

Følgende tema vil bli tatt opp på samlinga:

  • Alkohollovens nye bestemmelser om prikkbelastning og reklame
  • Saksbehandling og kontroll: Hvordan jobber kommunene?
  • Ølsalg til mindreårige skjer - hvordan stoppe dette?
  • Dialogen med skjenke- og salgsnæringene - er den god nok?
  • Nytt og nyttig nettkurs i Ansvarlig alkoholhåndtering

Les mer om seminaret på korusnord.no

 

Alkoholloven under press

De siste årene har det vært en tredobling i antall skjenkesteder, og skjenkebevillinger blir gitt til steder som kinoer, biblioteker, interiørbutikker, frisørsalonger og gårdsutsalg.
- Slike bevillinger setter alkoholloven under press, sier generalsekretær Mina Gerhardsen i Actis. Actis er rusfeltets samarbeidsorgan, og jobber for å synliggjøre konsekvenser av alkoholpolitikken. - Det verste er imidlertid at folk ikke ønsker denne liberaliseringen, sier Gerhardsen.

Se film fra foredrag ved Mina Gerardsen, Actis under "Te ka slags nøtte?" 2016
Les om dette i digiSpor.

 

Terapi utenfor boksen

Stangehjelpa har «en dør inn», og er en tjeneste for alle med rus eller psykiske problemer i Stange.Verktøyet FIT (Feedback-informerte tjenester) brukes systematisk for å sikre at brukeren får hjelp som virker. - Med dette som utgangspunkt kan vi sammen finne frem til de løsningene som passer best for personen, sier psykolog Lotta Sjåfjell ved Stangehjelpa.

Se film fra foredrag ved Lotta Sjåfjell, Stangehjelpa under "Te ka slags nøtte?" 2016
Les mer i digiSpor

 

Tilbud om gjennomføring av Ungdata i 2017

I Nord-Norge har nesten 90 prosent av alle kommunene tatt i bruk Ungdata. Ungdata er et kartleggingsverktøy som gir kommunen oversikt over ungdoms levekår i kommunen. Undersøkelsen gjennomføres i ungdomstrinnet og er gratis i bruk.

KoRus-Nord ønsker kontakt med kommuner som ennå ikke har tatt i bruk Ungdata og kommuner som er klar for andre gangs gjennomføring av Ungdata.

Kontaktpersoner KoRus-Nord:
Kent.ronny.karoliussen@korusnord.no og Bente.evensen@korusnord.no

 

Rusfag i nyttt design!

Brukermedvirkning er tema for Rusfag nr 2/2016 som denne gangen kommer i nytt design. I magasinet finner du saker som handler om rusforskning, fagartikler, temasaker, portrettintervju og nyttige verktøy.

Gå til Rusfag 2/2016 på korusnord.no
Tidligere utgivelser av Rusfag finner du på kompetansesenterrus.no

 

Footer
© KorusNord.no
KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10