KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Nyhetsbrev oktober 2018

Fagmagasinet SPOR
Tradisjonen tro, er høstens SPOR i sin helhet viet innleggene til foreleserne som bidro under årets "Te ka slags nøtte?" Med dette ønsker vi å gjøre temaene fra "Te ka slags nøtte" tilgjengelige for alle Spor sine lesere, og ikke bare de nærmere 250 deltakerne på konferansen. SPOR kan bestilles i papirformat her: post@korusnord.no

Les SPOR 2/2018 

 

Møtet mellom folkehelse og plan - utvikling av nye tanker og arbeidsmåter i kommunene
Bedre folkehelse og reduksjon av sosiale helseforskjeller har vært et uttalt mål for planleggingen etter plan- og bygningsloven siden 2008. Etter ti år er det grunn til å forvente at folkehelse har satt sitt preg på planleggingen i kommunene. Hva er status? I hvilken grad preger hensynet til folkehelse planleggingspraksis? Dette har seniorforsker Hege Hofstad på NIBR skrevet en artikkel om på kommunetorget.no

Les artikkelen på kommunetorget.no

 

Nytt undervisningsforløp i Tidlig inn i Nordland
Kommunene Brønnøy, Sømna og Vega skal i gang med opplæring i februar 2019. Tidlig inn er opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre på områdene psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner. Målet med opplæringen er at deltakerne skal få mot til å spørre om alkohol, psykisk helse og vold, samt mot til å handle på grunnlag av svar fra den enkelte. Deltakerne vil få kunnskap om hva man kan gjøre og hvem man kan henvende seg til, og hvilke instanser som er de riktige til å følge opp den enkelte, familien eller barna.

Her kan du lese mer om Tidlig inn

 

Veileder- og koordinatorsamling i Tromsø i "Tidlig inn"
Regionalt opplæringsteam for "Tidlig inn" arrangerer samling for veiledere og koordinatorer i Nord-Norge, i Tromsø 26.-27. mars 2019. Dette er en del av oppfølgningen av veiledere og koordinatorer i opplæringsprogrammet. Erfaringsutveksling og fagpåfyll er i fokus på samlingen. Tema tar utgangspunkt i de behov deltakerne meldte inn på forrige veileder- og koordinatorsamling.

Tilbudet er beskrevet på kurssidene til Korus-Nord

 

Forebygging.no har filmet Barnet & Rusen 2018
Jobber du med, eller er interessert i temaet rusproblematikk i forbindelse med graviditet og oppvekst, da kan dette være relevant for deg. I slutten av september arrangerte KoRus-Sør, Borgestadklinikken konferansen "Barnet & Rusen 2018". Nå er filmopptak fra konferansen tilgjengelig på forebygging.no».

Se film fra konferansen på forebygging.no

 

Ungdata Nasjonal rapport. Erfaringshefte med tips og ideer til kommuner
De nasjonale tallene for Ungdata 2018 er nå publisert, og viser at flertallet av norske ungdommer fortsatt er veltilpasset, aktiv, hjemmekjær og har god psykisk og fysisk helse. Samtidig er det noen utviklingstrekk som tyder på et brudd i «skikkelighetstrenden» som har preget tidligere Ungdataundersøkelser.
Det gjøres mye godt Ungdata-arbeid rundt om i kommuner i Norge. Korus har samlet erfaringer fra dette arbeidet i et "inspirasjonshefte". Her finner du tips og ideer om hvordan skape lokalt engasjement om barn og unges oppvekstvilkår.

Rapport: Ungdata 2018. Nasjonale resultater. 
Inspirasjonshefte: Ungdata i kommunene - slik kan det gjøres!

Footer
© KorusNord.no
KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10