KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Ledig stilling på KoRus-Nord

Stillingen er spesielt rettet mot tidlig innsats knyttet til risikofylt rusmiddelbruk blant gravide og småbarnsforeldre. Aktuelle oppgaver: 

  • Være drøftingspartner for kommunene og bidra til tjenesteutvikling på det aktuelle fagområdet
  • Undervisning og veiledning om ulike faglige tema og konkrete metoder som er relevant for ansatte som jobber med tidlig innsats
  • Planlegging, koordinering og gjennomføring av ulike satsinger i samarbeid med målgruppene, andre kompetansemiljøer og brukerorganisasjoner
  • Utviklingsarbeid

Søknadsfristen er 20. november 2019

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Magasinet Spor 2/2019

Temaene i denne utgaven av magasinet er blant annet "Fra straff til hjelp" - et veiskille i norsk narkotikapolitikk?", "Når jobben er en del av behandlingen", "Stillheten etterpå - om å være etterlatt ved narkoikadødsfall", og mange flere!

Les Spor 2 - 2019 på DigiSpor

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Film fra "Te ka slags nøtte?"

Filmene fra plenumsforedragene i årets konferanse er nå tilgjengelig!

Gå til KoRus-Nord sin kanal på Youtube

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Opplæring i Tidlig Inn i Vesterålen

Det blir nå startet nytt Tidlig Inn løp i Vesterålen. Det er kommunene Bø, Andenes og Myre som deltar. Den første samling er nå 4. og 5. desember på Myre. Med dette vil 31 av 44 kommuner i Nordland fylke ha deltatt i opplæringsprogrammet. Det er KoRus-Nord i samarbeid med regionalt opplæringsteam som tilbyr programmet i vår region.

Les mer/påmelding her 

Motiverende intervju (MI) innføringskurs i Tromsø 16.-17. februar 2020

Målet med kurset er å gi en introduksjon i metoden Motiverende intervju, samt gi mulighet for å styrke egen samtalekompetanse i motivasjons– og endringsarbeid i kontakt med pasienter/klienter. Den første dagen vil i hovedsak bestå av en introduksjon til motiverende intervju som metode, og kommunikasjons- og lytteferdigheter knyttet til MI.

Andre dag blir viet ulike modeller for endring, blant annet vil arbeid med ambivalens, motstand og endringssnakk utgjøre viktige emner. Det blir lagt opp til en blanding mellom forelesninger, demonstrasjoner og egenaktivitet.

Mer info/påmelding her.

© KorusNord.no  //  KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10