KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Nyhetsbrev oktober 2015

Nytt SPOR 3/2015

Den nyeste utgaven av fagmagasinet SPOR sendes i disse dager ut til abonnentene. SPOR er gratis og gis ut av KoRus-Nord.

I SPOR 3/2015 er flere av landets fremste forskere innen temaene folkehelse og rusarbeid intervjuet, blant annet: 
- professor Willy Pedersen: "Rusvaner i endring"
- professor Ivar Frønes: "Risiko og inkludering i kunnskapssamfunnet"
- professor Eifred Markussen: "Vil nyansere videregående opplæring; Forskjell på folk - bruk mulighetene".

Andre saker i denne utgaven av SPOR er "Nøkkelen til atferdsendring", "I foreldrenes fotspor" og "Alkhol koster arbeidslivet dyrt", og mange andre aktuelle temaer.

Les SPOR 3/2015 på Korusnord.no

 

Endringer i alkoholreklameforbudet

Reklameforbudet mot alkohol justeres. Målet er å gjøre det lettere for bransjen å forholde seg til regelverket. Endringene trer i kraft 1. november 2015.

Les mer om dette på Helsedirektoratets sider

 

Bokomtale: «Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger»

Boken er en antologi redigert av Dagfinn Ulland, Anne Brita Thorød og Erna Ulland. Det er 34 artikkelforfattere i tillegg til redaktørene. Boken er delt i 5 deler med 25 kapitler. Dette er ingen ordinær bok om psykisk helsearbeid, men en bok interesserte i temaet neppe vil legge fra seg. Boken formidler relevant og aktuell forskning og er samtidig nyskapende. 

Les bokomtalen på forebygging.no

 

Nettsider for fagfeltet

De syv kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus-ene) har, i tillegg til egne nettsider også et samarbeid med ulike fagmiljøer om andre aktuelle nettsider. Her er noen av disse nettressursene:

Footer
© KorusNord.no
KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10