KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Nyhetsbrev oktober 2016

Spor 3/2016

I dette nummeret av Spor har vi blant annet valgt å fokusere på brukermedvirkning og bedringsprosesser. Begrepet brukermedvirkning dekker ulike grader og ulike nivåer av innflytelse over beslutninger og utforming av tilbud. I Spor 3/2016 kan du også lese intervju med alle foreleserne i årets "Te ka slags nøtte" - konferanse.

Gå til Spor 3/2016

 

Filmopptak Te ka slags nøtte 2016

Plenumsforedragene i årets konferanse kan nå sees på film. Her er noen av foreleserne/foredragene som ble filmet:

  • Hva er kommunenes viktigste virkemidler, og hvordan legge til rette for bred folkelig deltagelse i folkehelsearbeidet? v/fagdirektør Ole Trygve Stigen, Folkehelseinstituttet
  • Trygge lokalsamfunn kontra næringslivets interesser. v/generalsekretær Mina Gerhardsen, Actis
  • Behandling som virker; Om relasjon, allianse og kontekstens betydning. v/psykolog Bjørn Wormnes, Universitetet i Bergen

 Se film fra Te ka slags nøtte 2016

 

FIT - Feedback Informed Treatment (KOR) - innføringskurs i Tromsø

Tromsø kommune og KoRus-Nord har invitert utvalgte kommuner til denne opplæringen som består av to enkeltstående kursdager, 6. desember 2016 og 12. januar 2017. Ved en kombinasjon av presentasjoner, øvelser, feedback og drøftinger/refleksjoner vil deltakerne tilegne seg grunnleggende kunnskap om Feedback-informerte Tjenester (FIT), og få konkrete ferdigheter i å bruke skalaverktøyene. Vi vil også ha fokus på hvordan FIT kan implementeres i ulike kontekster. 

Les mer om innhold i opplæringen på korusnord.no/kurs

 

«Barn i rusfamilier» i Lenvik kommune - utsatt til januar

Vi har tidligere annonsert oppstart av "Barn i rusfamilier" i Lenvik kommune. Datoen for oppstart er endret til 11. og 12. januar 2016.

Gå til korusnord.no/kurs og les om innholdet i opplæringen

 

Ny område på forebygging.no - om handlingsrettet fagstoff og praksiserfaringer

Forebygging.no/handling er et tilbud særlig knyttet til presentasjon av nyttige ressurser for forebyggende praksis. Her finner målgruppen handlingsrettet fagstoff som artikler, kronikker, kunnskapsoppsummeringer og bokomtaler. I tillegg presenteres praksiserfaringer. Intensjonen med praksiserfaringene er at leserne skal bli inspirert, se muligheter og få konkrete råd til hva de selv kan sette i gang.

Gå direkte til forebygging.no/handling

 

Footer
© KorusNord.no
KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10