KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Nyhetsbrev november 2017

KoRus-Nord med egen kanal på Youtube!
Alle filmene fra foredrag som har vært i plenum på "Te ka slags nøtte?" i årene 2007-2017 er publisert på Youtube. Med å etablere egen kanal, har vi fått samlet alle filmene på et sted, og presentert dem på en oversiktlig måte.

Gå til KoRus-Nord sin kanal på Youtube

 

SPOR 3/2017
SPOR presenterer denne gangen saker som også var tema under årets "Te ka slags nøtte?"- konferanse: Fyll og fanteri i kommuner, Fuktig feminisme, Alkohol i arbeidslivet, Håp og endring for sårbare små og Boligsosialt arbeid er blant sakene du kan lese mer om. SPOR 3/2017 utgis både i papirversjon og digitalt blad. 

Les SPOR 3/2017

 

Artikkel: Alkohol fritt levert - utfordringer for kommuner med kjøp av alkohol på nett
En ny og for mange velkommen trend er netthandel av kolonialvarer. Enkelte kommuner har nå gitt salgsbevilling til slike nettbutikker, og man kan følgelig kjøpe alkoholholdig drikk gruppe 1 på nett og få det levert hjem på døra. Andre kommuner er mer skeptiske til slike ordninger, blant annet grunnet kontrollhensyn. Et gjennomgående spørsmål i kommunene er hvorvidt dette er en betryggende måte å selge alkohol.

Les artikkelen skrevet av advokat Karoline Bjerke Wangberg - på kommunetorget.no

 

Helsedirektoratet har lyst ut tilskudd
Det er nå mulig å søke tilskudd til Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Søknadsfristen er 1. februar 2018 - til Fylkesmannen. Det lyses også ut  tilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten for 2018, med søknadsfrist 8. desember.

Mer informasjon om tilskudd til psykologer - på Helsedirektoratet.no 
Mer informasjon om tilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten - på Helsedirektoratet.no

 

NOU 2017:12 Svikt og svik
NOU-en viser at vi fremdeles har en lang vei å gå for å beskytte alle barn. Barnevoldsutvalgets inntrykk er at flere tjenestepersoner, både innen barnevernet, helsetjenesten, skoler og BUP ikke forsto alvoret i at et barn vokser opp med en omsorgsperson med rusproblemer og psykiske problemer. 

I SPOR 3/2017 kan du lese mer om Svikt og svik

 

Motiverende intervju (MI) - Innføringskurs i Svolvær i januar

Målet med kurset er å gi en introduksjon i metoden Motiverende intervju, samt gi mulighet for å styrke egen samtalekompetanse i motivasjons– og endringsarbeid i kontakt med pasienter/klienter. Innføringskurset går i Svolvær 16.-17. januar 2018, påmeldingsfristen er 4. desember.

Du finner informasjon om kurset og mulighet for påmelding på Korusnord.no

Footer
© KorusNord.no
KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10