KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Vil du jobbe på KoRus-Nord?

KoRus-Nord har ledig to stillinger som seniorrådgiver!

Her søker du: Webcruiter.no 
Søknadsfrist: 19. november 2020. 

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Korona&rus

11. november arrangerer vi webinaret Korona&rus. Her vil vi presentere sentrale funn fra spørreundersøkelsen Korona&Rus, med spesiell vekt på resultatene fra kommunene i vår region. De nasjonale resultatene er fortløpende publisert på Kommunetorget.no. I webinaret vil vi også gi informasjon om kameratredning med Nalokson, med spesiell vekt på Naloksonprosjektet.

Mer informasjon og påmelding: www.korusnord.no/kurs

Hva er cannabis og hvordan virker det på hjernen?

Helsedirektoratet har lansert en kampanje som har til hensikt å gi unge nøytral og faktabasert informasjon om cannabis. weedensenteret.no

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

FIT – Nettverk i nord 2020

Vi arrangerer en ny nettverkssamling for FIT interesserte kommuner i Nord den 17. og 18. november 2020. Nettverket har som formål å gi inspirasjon og påfyll til bruk og utvikling av feedbackorientert praksis til kommuner som har grunnleggende kunnskap om feedbackverktøy.Vi ønsker gamle og nye deltakere velkommen.  Denne gangen vil nettverket foregå på Teams.

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Film fra "Te ka slags nøtte?" 2020 - Webinar

Her er lenke til film fra webinaret:

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Konferansemagasin

I SPOR 1/2020 kan du lese intervjuer med foredragsholderne på "Te ka slags nøtte?" 2020. De forteller om rustematikk knyttet til spørsmål omkring både vold, selvmord, folkehelse og psykisk helse.
Åpne magasinet 

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Nye nettsider om rusmiddelforebygging i skolen

Forebygging.no/skole tilbyr informasjon og fagstoff om folkehelsearbeid og rusmiddelforebygging i skolen. Nettsidene er oppdatert med nye artikler, kronikker, rapporter, bokomtaler og praksiserfaringer. Målgruppen for fagstoffet er fagfolk som arbeider i skolen, samarbeidspartnere og andre interesserte.

Gå til forebygging.no/skole

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Oppvekstprofiler 2020

En oppvekstprofil er det nye verktøyet kommunene kan benytte i planleggingen av barn og unges oppvekstmiljø. Formålet med oppvekstprofilene er å samle oppdatert oppvekst-statistikk på ett sted, og samtidig publisere statistikk som er unik for hver enkelt kommune. 

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Nasjonal Ungdata-rapport 2020

Undersøkelsen ble gjennomført før pandemien slo til med full kraft. Resultatene viser ingen økning i psykiske helseplager, ungdomskriminaliteten flater ut, men færre trives på skolen. 

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Melde om farlige rusmidler i omløp

Helsedirektoratet ønsker å få melding om farlige rusmidler i omløp, pr epost til: Rusalarm@helsedir.no. Formålet er å gjøre risikoutsatte kjent med rusmidler som øker overdosefaren.

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Følg KoRus-Nord på Facebook!

På Facebook publiserer vi nytt fra Korus-Nord, fra vår oppdragsgiver Helsedirektoratet, samt fra regionale og nasjonale fagmiljøer vi samarbeider med. 

Her kan du gå til Facebook.com/korusnord 

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

© KorusNord.no  //  KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10