KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Nyhetsbrev september 2015

Samlet nettressurs for KoRusene

Kompetansesenterrus.no er en felles nettressurs fra de syv regionale kompetansesentrene, som alle jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Nettsidene inneholder informasjon om programmer og innsatser i de ulike regionene, kurs og opplæringstilbud, kontaktinformasjon og mye mer. Korusnord.no vil fortsatt være KoRus-Nord sin hjemmeside.

Gå til Kompetansesenterrus.no

 

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) Spredningskonferanse 19. november 2015

BTI er tverrfaglig samhandling satt i system og kan tilpasses kommunenes eksisterende samarbeid og samordning. Modellen beskriver metoder for tverrfaglig og tverretatlig samhandling, og inneholder verktøy for tidlig identifisering av utsatte barn og unge. Modellen prøves ut i 8 kommuner i Norge, og Tromsø er pilotkommune i region nord.

Målet med spredningskonferansen er å informere interesserte kommuner i regionen, samt dele erfaringer fra kommunene som har deltatt i å utvikle modellen. Kommuner i region Nord og Midt som har fått midler til BTI-arbeid, eller som er begynt å sette seg inn i BTI-modellen, er målgruppen for denne konferansen.

Påmeldingsfristen er allerede 1. oktober!

Les mer/påmelding på korusnord.no

 

Tredje kunngjøring av Helsedirektoratets tilskuddsordning til "Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene"

Psykologkompetansen skal styrkes i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Sentralt er målet at psykologene skal bidra til å styrke det samlede kommunale arbeidet på psykisk helse- og rusfeltet, herunder forebygging og tidlig intervensjon, samt behandling av psykiske problemer og/eller rusmiddelproblemer. Psykologene skal samarbeide med relevante aktører i kommunen, som for eksempel fastleger, PPT, barnevernstjenesten, Familiens hus, Ny GIV, skolehelsetjenesten, Rask psykisk helsehjelp, med flere, samt spesialisthelsetjenesten.

For å bidra til å sikre rekrutteringen, oppnådd i modellforsøket, og stimulere flere kommuner til å ansette psykolog. Søknadsfrist: Søknader blir fortløpende behandlet frem mot 20. oktober 2015.

Gå til kunngjøringen på Helsedirektoratets sider

 

Rus- og psykisk helseforum 2015 i Finnmark

I samarbeid med Korus Nord inviterer fylkesmannen i Finnmark til Rus- og psykisk helseforum 2015. Konferansen går av stabelen 3.-4. november på Thon hotell i Kirkenes. Fylkesmannen lover et spennende program også i år. Påmeldingsfristen er 10. oktober og gjøres direkte til Fylkesmannen i Finnmark.

Gå til Rus- og psykisk helseforum 2015 på fylkesmannens nettsider.

 

Nordisk alkholfakta

popNAD er et populærvitenskapelig nettsted for forskning innen alkohol- og narkotikaområdet. De har nylig lansert nye nettsider som presenterer fakta om alkohol i Norden.

Der er det mulig å gå inn på de enkelte landene og lese om hvilken alkoholpolitikk som praktiseres, målene for alkoholpolitikken, alkoholkonsum i befolkningen og lenker til nettressurser som gir mer informasjon om tema alkohol i hvert land. «Nordisk alkoholfakta» gir også en oversikt over alkoholnyheter fra de nordiske landene.

Gå til popNADs nettside

 

Nye bokomtaler

På Forebygging.no er det lagt ut 5 nye bokomtaler av aktuelle bøker innen fagfeltet. En av disse bøkerne er: "Familier i motbakke – på vei mot bedre støtte til barn som pårørende". 

Boka er skrevet av en gruppe erfarne klinikere og forskere knyttet til forskernettverket «Barn som pårørende». Dette kompetansenettverkets mål og mandat er å samle, systematisere og formidle kunnskap om barn som pårørende. 

Les bokomtalen til "Familier i motbakke – på vei mot bedre støtte til barn som pårørende"
Gå til bokomtaler på forebygging.no

Footer
© KorusNord.no
KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10