KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Nyhetsbrev september 2017

Vellykket Ungdatasamling på Skjervøy - nå står Sortland for tur!
KoRus-Nord og Skjervøy kommune samlet nærmere 80 deltakere til en temadag om Ungdata 6. september. Sortland er vertskommune for neste temadag, som er for Vesterålskommunene 28. september. Målgruppen er ledere og fagpersoner som arbeider med barn og unge, ansatte i grunn- og videregående skole, ungdomsrepresentanter og politikere. Det er fortsatt mulig å melde seg på temadagen.

Les om temadagen på Sortland - for kommuner i Vesterålen

 

Ungdomsmedvirkning i oppvekstplaner
Hva er en god oppvekst? Hvordan vil vi ha det? Hva kan vi gjøre selv for å få det bedre? Dette var sentrale spørsmål som ble stilt, særlig til barn og unge, da Sortland kommune laget den nye oppvekstplanen STOLT. STOLT står for samspill, toleranse, omsorg, likeverd og trygghet. Etableringen av Ungdomsrådet i Sortland kommune er et konkret resultat av oppvekstplanen, der medvirkning fra barn og unge var helt sentralt for hvordan planen skulle bli.

Les saken i SPOR 2/2017

 

Kommuner oppfordres til å ta i bruk Brukerplan
Årets kartlegging er i gang. Fristen for å kartlegge er 31. oktober. Alle kommuner som ønsker å kartlegge med BrukerPlan i år må ta kontakt med KoRus-Nord snarest. Det er fortsatt mulighet for å få opplæring i kartleggingsverktøyet for de som har behov for det. Dette gjøres pr telematikk.

Kontaktperson for BrukerPlan på KoRus-Nord er liv.salen@korusnord.no / 76967310

 

Landsforbundet mot stoffmisbruk (LMS) har laget filmer om hverdagen til pårørende
Pårørende har tradisjonelt blitt involvert i altfor liten grad i rusbehandling. Pårørendeinvolvering bidrar imidlertid til bedre effekt og helsegevinst av rusbehandling, både for den rusavhengige og for de nærmeste. Landsforbundet mot stoffmisbruk har gjennom prosjektet "Pårørende: en ressurs", satt fokus på situasjonen til pårørende av rusavhengige, og blant annet laget 3 filmer om dette.  

Les mer om LMS sitt prosjekt Pårørende: en ressurs -kommunetorget.no

 

Nesesprayen som redder liv
Siden mars i år har Feltpleien i Tromsø kommune vært en del av forsøkskommunene for utdeling av Nalokson nesespray, som en del av den nasjonale overdosestrategien. - Dette er et etterlengtet tiltak! Nalokson nesespray er en enkel måte å redde liv på, og vi i Feltpleien er veldig glad for at vi kan tilby våre brukere både opplæring og selve nesesprayen. Det sier miljøterapeut Ingunn Langseth Olsen.

Les saken i SPOR 2/2017

 

Gratis abonnement på fagmagasiner
SPOR er KoRus-Nord sitt informasjons- og fagmagasin. Abonner på SPOR
RusFag magasin og artikkelsamling. Samproduksjon med andre KoRus-er. Abonner på RusFag 

Footer
© KorusNord.no
KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10