KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Program "Te ka slags nøtte?" 2020 - Webinar

Det nærmer seg webinaret "Te ka slags nøtte?", 14.-15. oktober. Deltakelse er gratis. De som melder seg på konferansen, vil få tilsendt konferansemagasinet SPOR. Der presenteres foreleserne, og tematikken de skal snakke om i konferansen. Her finner du program og mulighet for påmelding:

Webinar: "Te ka slags nøtte?" 14.-15. okober.

Film fra GATENÆR 2020

Gatenær 2020 ble arrangert 21. september. Tema for konferansen var "Rusreformen – fra straff til hjelp – nye tider for oppsøkende ungdomsarbeid?" Se film fra konferansen på forebygging.no.

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Hvor tilfredse er personer med rusmiddelproblemer med kommunale tjenester?

Dette er spørsmålet som KoRus-Midt undersøker i en landsomfattende kartlegging av brukererfaringer. 

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Rusforebygging i skolen

Kolbjørn Gjære (KoRus-Midt) og Yvonne Larsen (KoRus-Oslo) skriver i denne kronikken at innholdet i de nye læreplanene aktualiserer spørsmålet om rusforebyggende arbeid kommer til å ha en plass i skolen framover.

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Kartlegging korona og rus

Det gjennomføres regelmessige kartlegginger av hvordan personer i tjenesteapparatet opplever situasjonen i deres lokale rusmiljø, og hvordan de kommunale tjenestene forholder seg til utfordringer knyttet til korona og rus. 

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Følg KoRus-Nord på Facebook!

På Facebook publiserer vi nytt fra Korus-Nord, fra vår oppdragsgiver Helsedirektoratet, samt fra regionale og nasjonale fagmiljøer vi samarbeider med. 

Her kan du gå til Facebook.com/korusnord 

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

© KorusNord.no  //  KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10