KorusNord.no nyhetsbrev KorusNord.no nyhetsbrev

Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn

Buf.dir har utlyst nye prosjektmidler til BTS/BTI.

Obs! Kort søknadsfrist: 8. oktober 2021

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Regionale nettverkssamlinger i BTS/BTI

Samlingen har fokus på erfaringsutveksling i BTS arbeidet. Det faglige innholdet vil være basert på innspill fra deltakerkommunene og kompetansesentrene. 

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Hva er overdose og hvem rammes?

Dette er tema for neste webinar om overdose, som arrangeres 6. oktober kl. 09.00-10.00. Målet med webinarrekken er å bidra til at så mange kommuner som mulig kommer i gang med overdoseforeforebyggende arbeid.

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Kommunenes rolle i pakkeforløp psykisk helse og rus

Ansatte i kommunale tjenester for psykisk helse og rus inviteres til fagdag i Kirkenes 26. oktober 2021

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Opplæringsprogrammet "Tidlig Inn" med nytt design

Tidlig Inn er et opplæringsprogram for fagpersoner i kommunene som jobber med gravide og småbarnsforeldre i forhold til rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner. 

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

Årets "Te ka slags nøtte?" nærmer seg!

Tradisjon tro, arrangeres konferansen 13. og 14. oktober 2021. Målgruppen er kommunalt ansatte som jobber innen psykisk helse-, rus-, vold- og traumefeltet. 

Les saken på nettsiden til Korus-Nord

© KorusNord.no  //  KoRus-Nord, Teknologiveien 10, 8517 Narvik, Tel. +47 76 96 73 10