Publikasjoner på nettstedet

Spor

SPOR er KORUS Nord sitt magasin for informasjon og fagformidling. I SPOR finner du hovedsaklig artikler fra Nordland, Troms og Finnmark.

Temaene spenner fra rusmiddelforebygging/folkehelse, tidlig intervensjon og rusbehandling. Magasinet gis ut tre ganger i året, og har et opplag på 6000 eksemplarer.

Hvis du har tips til saker vi kan skrive om i SPOR, kontakt redaktør Carina.Kaljord@korusnord.no

Rusfag magasin

Rusfag Magasin er en årlig utgivelse fra de syv regionale kompetansesentrene på rusfeltet. Magasinet inneholder intervjuer, portretter og reportasjestoff fra hele landet.

Redaksjonen i Rusfag består av representanter fra de syv sentrene. Carina Kaljord representerer KoRus-Nord. Redaktør er Hilde Evensen Holm KoRus-Sør. Ta gjerne kontakt ved spørsmål om utsendelse, kommentarer til innhold eller annet!

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 467283
(Skriv inn koden over.)