Introduksjon til innlegg veiledere og retningslinjer

Tidspunkt: På forespørsel, åpent tilbud

Varighet: 2-6 timer, tilpasses den enkelte forespørsel

Sted: På den enkelte arbeidsplass

Målgruppe: Ansatte i kommuner og spesialisthelsetjeneste

Arrangør: KoRus-Nord

Kursbeskrivelse:

Dette er et åpent tilbud om forelesning på forespørsel. Kan benyttes ved interne fagdager, som en del av samarbeidsprosjekt eller utviklingsarbeid med kommune og DPS eller lignende.

Forespørsler der det beskrives at denne forelesningen sees i sammenheng med en større eller langsiktig satsning, er forankret i planer eller er ledd i et samarbeidsprosjekt, vil bli prioritert.

Formålet med forelesningen er å gi innføring i føringer fra overordnede myndigheter på hva som er god og forsvarlig praksis i lokalt rus – og psykisk helsearbeid, samt stimulere til diskusjon om utviklingsområder i tjenestene. Forelesningen tar utgangspunkt i tre sentrale veiledere for lokalt rus – og psykisk helsearbeid, «Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten», «Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser» og «Nasjonal, faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet». Det gis en innføring i den enkelte veileder/retningslinje, samt noen refleksjoner rundt sammenhengen mellom disse, og hvordan de kan brukes som et arbeidsredskap i utvikling av tjenestene.

Temaet vil bli tilpasset i forhold til den enkelte forespørsel, i forhold til tid og fokus.

Program:

  • Innføring i veiledere og retningslinjer, refleksjoner over sammenhengen mellom disse, og hvordan disse kan brukes som et verktøy for utvikling av tjenestene
  • Diskusjon rundt hvilke anbefalinger som kan være aktuell å ta tak i for den aktuelle enhet, og hvordan dette kan settes ut i praksis

Praktiske opplysninger:

Forelesningen er gratis. Den enkelte enhet sørger for lokaler og eventuell lunsj til deltakerne.

Foreleser: Kari Hjertholm Danielsen, Vernepleier og rådgiver ved KoRus-Nord

Sist endret 09.okt 2018

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 3o5882
(Skriv inn koden over.)