Overdose - forebygging av overdoser og overdosedødsfall
«Ja visst kan du bli rusfri – men først må du overleve»

Overdosedødsfall, eller «narkotikadødsfall», er et alvorlig folkehelseproblem globalt og nasjonalt. Hvert år dør rundt 260 personer av overdose i Norge, som de siste årene har hatt blant de høyest registrerte forekomstene av narkotikautløste dødsfall per innbygger i Europa. Fire av fem dødsfall skyldes inntak av opioider med sprøyte.

Alle norske kommuner med overdoseutfordringer bør utarbeide egne handlingsplaner for å forebygge overdoser og overdosedødsfall og sette i verk andre relevante tiltak. For å opparbeide erfaringer i overdoseforebyggende arbeid vedtok Stortinget å gjennomføre Nasjonal overdosestrategi 2014–2017. Mer informasjon om strategien og aktuelle tiltak finner du her.

KoRus-Nord kan på forespørsel bistå kommunen med kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner mot overdoser, herunder planlegging og gjennomføring av ulike tiltak i hht til den nye veiviseren i lokalt forebyggende arbeid som Helsedirektoratet lanserte høsten 2017.

Henvendelser vedrørende overdoseproblematikk og- arbeid kan rettes til elisabeth.nordmo@korusnord.no – mobil: 95 06 47 18

Sist endret 16.jan 2018

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: n21168
(Skriv inn koden over.)