Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

"Te ka slags nøtte?" 2016

Varighet:
2 dager
Tidspunkt:
Påmeldingsfrist:
31. august 2016
Kursbeskrivelse
Program
Praktiske opplysninger
Foreleser
Godkjenning
Kursavgift
Dokumenter
Påmeldte
<oktober 2021>
mationtofr
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Det er igjen klart for høstens store konferanse som KoRus-Nord arrangerer i Narvik!

Brukermedvirkning, samarbeid og kommunefokus er tre sentrale stikkord for «Te ka slags nøtte?» 2016.

 

Onsdag 12. oktober

Konferansen åpnes av Folkehelseinstituttets fagdirektør Ole Trygve Stigen som har fått følgende utfordring: Hva er kommunenes viktigste rusforebyggende virkemidler, og hvordan legge til rette for bred folkelig deltakelse i folkehelsearbeidet.

Mina Gerhardsen er bekymret for at alkoholloven står for fall. Generalsekretæren i Actis setter fokus på viktigheten av å opprettholde rusfrie arenaer fordi det skaper tryggere lokalsamfunn.

Gjennom hele 25 år har klinisk sosionom Åse Sundfær fulgt barn av rusmisbrukende mødre. Slikt blir det blant annet bok av. Hun deler sine erfaringer med oss.

Siste plenumsforedrag er ved nestleder for Stangehjelpa, psykolog Lotta Sjåfjell. Hun skal gi oss en innføring i bruken av KOR – Klient og resultatstyrt praksis som verktøy for brukermedvirkning.

Dagen avsluttes med fire ulike parallelle sesjoner; Prosjektleder Linda Marie Rostad, Bodø kommune skal dele erfaringer om "Tryggere uteliv i Bodø". Psykolog Tone Sedolfsen, Tromsø kommune redegjør for "Suksessfaktorer for implementering". Her er KOR brukt som eksempel. Fra KoRus-Vest, Stavanger kommer sosiolog Inger Eide Robertsen og foreleser om "Recoveryprosesser hos ruspasienter". I tillegg får vi en presentasjon av håndbok og kommuneerfaringer innen "Lokalt overdosearbeid", ved prosjektleder overdosestrategi Berit Bulien Jørgensen, Arendal kommunene og seniorrådgiver Elisabeth Nordmo, KoRus-Nord

 

Torsdag 13. oktober

Konferansens dag to åpner med fokus på brukerperspektiv i kommunal rusbehanling ved Kari Hjertholm Danielsen fra KoRus-Nord og Asbjørn Larsen fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, RIO.

Deretter vil psykolog Bjørn Wormnes fortelle om relasjon, allianse og kontekstens betydning for at behandling skal virke. 

Begrepet "recovery" er hyppig brukt i fagmiljøene for tiden. Men, hva er egentlig recovery? Og - hvordan jobbe recoveryorientert i kommunen. Dette skal professor Bengt Karlsson gi oss en innføring i.

Spesialkonsulent Henning Pedersen fra KoRus-Oslo sette fokus på de sårbare unge. Samtidig som færre unge ruser seg i dag, er det flere med større og mer sammensatte problemer. Hvordan kan vi nå de som ikke fanges opp av samfunnets etablerte hjelpeapparat, spør Pedersen i konferansens siste fordrag. 

Program i pdf-format

ONSDAG 12. oktober 2016

08.30 – 10.00
Registering og kaffe

10.00 – 10.15
Åpning med kulturinnslag

10.15 – 11.15
Rusforebyggende virkemidler som en del av kommunenes folkehelsearbeid
Hva er kommunenes viktigste virkemidler, og hvordan legge til rette for bred folkelig deltagelse i folkehelsearbeidet?
v/fagdirektør Ole Trygve Stigen, Folkehelseinstituttet

11.15 – 11.45
Pause med kaffe og frukt

 11.45 – 12.45
Alkoholpolitikk og folkehelse
Trygge lokalsamfunn kontra næringslivets interesser 
v/generalsekretær Mina Gerhardsen, Actis  

12.45 – 13.45
Lunsj

13.45 – 14.45
Barn som pårørende 
Om barn som lever med rus eller psykisk sykdom i familien.
v/klinisk sosionom Aase Sundfær, Oslo Universitetssykehus

14.45 – 15.15  
Pause

15.15 – 16.15
Hvordan gi hjelp som hjelper 
Gode verktøy og samarbeid med dem som mottar tjenester er ofte nøkkelen til suksess. I Stange kommune har Stangehjelpa satt brukeren i fokus ved å utvikle sine tjenester på bakgrunn av tilbakemeldinger fra brukerne. KOR (Klient- og resultatstyrt praksis) er et verktøy som hjelper de ansatte til å holde fokus på relasjonen og samarbeidet med familiene, og sikre at de jobber med de riktige tingene.
v/stedfortredende leder og psykolog Lotta Sjåfjell, Stangehjelpa

16.15 -16.45
Pause med kaffe og frukt

 

17.15 – 18.15
Parallelle sesjoner onsdag 12. oktober 2016:


Tryggere uteliv i Bodø 
Å forebygge og redusere overskjenking og dermed redusere rusrelatert vold i sentrum. I Bodø kommune samarbeider ulike etater i kommunen, politiet, utelivsbransjen og hotell- og restaurantbransjen for å skape et tryggere uteliv.
v/prosjektleder Linda Marie Rostad, Bodø kommune

Recoveryprosesser hos ruspasienter
En sosiologisk studie av bedringsprosesser blant mennesker med utstrakt bruk av rusmidler
v/sosiolog Inger Eide Robertsen,  KoRus-Vest, Stavanger  

Suksessfaktorer for implementering
Tromsø kommune, sosialmedisinsk senter, har innført Klient- og resultatstyrt praksis (KOR). Verktøyet setter klientens perspektiv i fokus og evaluerer samtidig effekten av eget arbeid. 
v/psykolog Tone Sedolfsen, Tromsø kommune 

Lokalt overdosearbeid 
Presentasjon av kommuneerfaringer v/prosjektleder overdosestrategi Berit Bulien Jørgensen, Arendal kommunene og seniorrådgiver Elisabeth Nordmo, KoRus-Nord 

 

Konferansemiddag kl 20.00

 

TORSDAG 13. oktober 2016 

08.30 – 08.45
God morgen. Kulturinnslag 

08.45 – 09.30
Rusbehandling i kommunene? 
Har kommunene et bevisst fokus på at de skal drive behandling? Hva innebærer behandling i kommunen? Hvordan kan brukerperspektivet ivaretas i behandlingsarbeidet?
v/Kari Hjertholm Danielsen, KoRus-Nord og Asbjørn Larsen, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, RIO  

09.30 – 10.00
Pause 

10.00 – 11.00
Behandling som virker

For at behandling skal virke, må terapeuten ha en grunnleggende respekt for at pasienten selv kan få innsikt i egen situasjon, og kan finne verktøyene som trengs for å bli bedre. Om relasjon, allianse og kontekstens betydning.
v/psykolog Bjørn Wormnes, Universitetet i Bergen 

11.00 – 11.30
Pause 

11.30 – 12.30
Recoveryorienterte praksiser - hva og hvordan?
 
Hva kan det innebære å jobbe recoveryorientert, og hvordan kan det gjøres? Fokus vil være på systematisk arbeid med bedringsprosesser og hvordan drive dette arbeidet i lokalbaserte tjenester.
v/professor i psykisk helsearbeid Bengt Karlsson, Høgskolen i Sørøst-Norge
 

12.30 – 13.00
Pause 

13.00 – 14.00
Unge under radaren 
Nasjonale undersøkelser viser at unges rusbruk går ned. Samtidig som det er færre unge i dag enn tidligere som ruser seg, er det flere med større og mer sammensatte problemer. Mange fanges ikke opp av samfunnets etablerte hjelpeapparat. Hvordan kan vi nå de unge og utsatte?
v/spesialkonsulent Henning Pedersen, Kompetansesenter rus – Oslo 

14.00
Avslutning og lunsj

Det koster ikke noe å delta på konferansen. Overnatting mellom konferansedagene dekkes for deltakere med mer enn 1 time reisevei.Tilknytningsdøgn dekkes for de med mer enn 3 timers reisevei. Deltaker må selv dekke reiseutgifter.  

Påmelding er bindende etter at påmeldingsfristen har gått ut. Ved avmelding etter at fristen har gått ut eller ved forfall til konferansen, må du selv / arbeidsgiver dekke kostnadene (bevertning/lunsj og eventuelt opphold). Alternativt kan en annen reise i ditt sted. Gi oss i så fall skriftlig beskjed på forhånd, til: post@korusnord.no  


Kursbeskrivelse
Program
Praktiske opplysninger
Foreleser
Godkjenning
Kursavgift
Dokumenter
Påmeldte
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: uvwc14
(Skriv inn koden over.)