Motiverende intervju (MI) - Fordypningskurs


Tidspunkt:
Påmeldingsfrist:
30. juli 2017
Varighet:
2 dager + 1 dag.
Sted:
Fru Haugans Hotel Mosjøen, Mosjøen
Målgruppe:
Kurset bygger videre på metodikken som ble gjennomgått i innføringskurset. Ansatte og ledere i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Ansatte som jobber med flyktninger. MI-grunnkurs må være gjennomført tidligere. Kursbevis ved gjennomført alle deler av kurset innen 1 år, etter Dag 2.
Arrangør:
KoRus-Nord i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland
Kursbeskrivelse
Program
Praktiske opplysninger
Foreleser
Godkjenning
Kursavgift
Dokumenter
Påmeldte

Målet med kurset:
Gi deltakerne kompetanse i å forstå motivasjons- og endringsprosesser - og hvordan MI, som er en klientsentrert og målrettet samtalemetode, kan bidra til endringer på ulike områder i klientens liv. Fokus vil være å videreutvikle sin handlingskompetanse i bruk av MI, gjennom økt konsistent bruk av MI i sitt arbeid, ved å vektlegge egenaktivitet på kursdagene og innsending av egne samtaleopptak. Det er videre et mål med kurset at deltakerne vil kunne dyktiggjøre seg i å gi støtte og feedback til kolleger og andre i bruk av MI i en klinisk sammenheng.
 
Kursinnhold:
I fordypningskursets dag 1 og 2, legges det særlig vekt på endringstenkning og tilpasning av intervensjoner i henhold til det stadium klienten er i endringsprosessen. Vi vil i tillegg ha fokus på motstand og generell vegring mot endring. Alt arbeidet er fundert i den grunnleggende MI-holdningen og aktiv bruk av refleksjoner og empatisk lytting. Det er lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne og en vil her få anledning til å øve på enkeltdeler i MI i mindre grupper under veiledning av kursholderne.
Etter de to første dagene leverer kursdeltakerne inn et 20 minutters samtaleopptak som vil sendes til koding ved MI-analyse ved Bergensklinikkene, og får således veiledning på egen samtalepraksis før dag 3.

Dag 3 vil tematisk følge de foregående undervisningsdagene. Det vil i tillegg legges vekt på oppfølging av erfaring med egne MI-samtaler. Samt hvordan feedback og veiledning kan brukes hensiktsmessig for å lære MI.
Deltakelse på kurset forutsetter tilstedeværelse på alle 3 dager, samt at en leverer eget samtalemateriale til koding før dag 3.

 

 

Dag 3 - 26. oktober 2017

08:30-09:00
Registrering og kaffe

09:00-12:00
Oppfølging av egeninnspilling av MI-samtaler.
Bruk av feedback og veiledning i MI-opplæring

12:00-13:00 Lunsj

13.00-14:00
Forskning og utvikling innen MI, med hovedvekt på
betydningen av endringssnakk

14:00-14:15 Pause

14:15-15:15
MI og anvendelsesområder – noen erfaringer

15:15-15:30
Oppsummering og avslutning

Programmet kan bli endret!

/PageFiles/253/Liv.jpg
Rådgiver/barnevernspedagog, og medlem av MINT-  Motivational Interviewing Network of Trainers
Liv er ansatt ved KoRus-Nord
/PageFiles/253/Ann Heidi Nebb.jpg
Ann-Heidi Nebb, psykologspesialist og medlem av MINT - Motivational Interviewing Network of Trainers . Ann-Heidi er ansatt ved KoRus-Nord.

Motiverende intervju (MI) - Fordypningskurs har følgende godkjenninger: 

Den norske legeforening:
Søknad om godkjenning er sendt - venter på svar

Norsk Ergoterapeutforbund:
20 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist i Allmennhelse, Psykisk helse og Folkehelse.

Psykologforeningen:
Kursene er godkjent som 20 timers vedlikeholdsaktivitet.

Sykepleieforbundet:
Kurset er godkjent som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 21 timer.

Fellesorganisasjonen - FO:
Fellesorganisasjonen - FO, har godkenningsordninger for å bli faglig veileder, spesialkompetanse og kliniker. FO forhåndsgodkjenner ikke kurs. Det betyr at kandidatene, etter gjennomført kurs, selv på søke om godkjenning gjennom FO.

Det er ingen kursavgift, men deltaker betaler selv reise og opphold.

Regel for avmelding:
Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset/konferansen, må du melde deg av kurset senest 7 dager etter at du har mottatt deltakerbekreftelse på e-post. Dersom vi ikke mottar skriftlig avmelding, må du selv/arbeidsgiver dekke kostnadene (bevertning/lunsj, samt reise/overnatting i de tilfeller dette dekkes av KoRus-Nord).

Alternativt kan en annen delta i stedet for deg, gi oss i så fall beskjed på:
post@korusnord.no / 769 67310

NrNavnArbeidsstedPoststed
1 Bach, Anja Catharina Alstahaug kommuneSandnessjøen
2 Bendiksen, Linda Nav BodøBodø
3 Flaten, Nina Alstahaug kommuneSandnessjøen
4 Gaski, Eva Kristin Nav BodøBodø
5 Gjessing, Beate Brønnøysund videregående skoleBrønnøysund
6 Hunstad, Lise Bodø FrisklivssentralBodø
7 Johansen, Eva Hasvo as.Korgen
8 Johansen, Kirsti Driv Karriere ASMo i Rana
9 Johnsen, Lisbeth Driv Karriere ASMo i Rana
10 Jota, Laila /Lødingen kommuneLødingen
11 Kolbeinsen, Lena Hattfjelldal kommuneHattfjelldal
12 Krogh, Nina Rådhuset, hemnes kommune.Korgen
13 Larsen, Grete Strand Mosjøen videregående skoleMosjøen
14 Lillestjerna, Hermod Bjugg Lødingen Kommune.Lødingen
15 Midtun, Berit FossumkollektivetValnesfjord
16 Olsen, Torhild K. Dahle Mosjøen videregående skoleMosjøen
17 Sandstrak, Gerd Synnøve Vefsn helsestasjonMosjøen
18 Segtnan, Lise Vefsn helsestasjonMosjøen
19 Skogsaas, Kristin Vefsn helsestasjonMosjøen
20 Slettbakk, Tove Vefsn helsestasjonMosjøen
21 Tempelhaug, Eirik Vefsn kommuneMosjøen
22 Valla, Trude Brønnøysund videregående skoleBrønnøysund
23 Viksjø, Gry Brønnøysund videregående skoleBrønnøysund
24 Waage, Irene Lødingen HelsestasjonLødingen
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: g261m5
(Skriv inn koden over.)