Motiverende intervju (MI) -Enhetskurs


Tidspunkt:
12. - 13. februar 2019 Dag 1 og 2  
12. - 13. mars 2019 Dag 3 og 4  
30. april 2019 Veiledning  
Varighet:
4 dager + veiledning
Sted:
Bodø
Arrangør:
KoRus-Nord i samarbeid med Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset BUPA
Kursbeskrivelse
Program
Praktiske opplysninger
Foreleser
Godkjenning
Kursavgift
Dokumenter
Påmeldte

Målet med kurset:
Gi deltakerne kompetanse i å forstå motivasjons- og endringsprosesser - og hvordan MI, som er en klientsentrert og målrettet samtalemetode, kan bidra til endringer på ulike områder i klientens liv. Fokus vil være å videreutvikle sin handlingskompetanse i bruk av MI, gjennom økt konsistent bruk av MI i sitt arbeid, ved å vektlegge egenaktivitet på kursdagene og innsending av egne samtaleopptak. Det er videre et mål med kurset at deltakerne vil kunne dyktiggjøre seg i å gi støtte og feedback til kolleger og andre i bruk av MI i en klinisk sammenheng, bl.a. knyttet til kartlegging ved Audit.
 

Dag 1:

0900 - 1200
Presentasjonsrunde og ståsted i MI.
Det relasjonelle fundamentet, grunnholdningen i MI. De fire prosesser i MI: 1 til 4.
1. Engasjere
Kort pause ca. kl. 1000 og kl. 1100.

1200 - 1300
Lunsj

1300 - 1600
2. Fokusere
Pause ca. kl. 1400 og kl. 1500

 

Dag 2


0900 - 1200
3. Lokke frem og 4. planlegge
Pauser ca. kl. 1000 og kl. 1100.

1200 - 1300
Lunsj

1300 - 1500
Å spille inn samtale. Koding av MI-samtale

 

Dag 3

0900 - 1200
MI-koding. Hva er en god MI-samtale
Feedback på samtaler i grupper
Korte pauser mellom samtalene

1200 - 1300
Lunsj

1300 - 1600
Forskning, utvikling og anvendelsesområder for MI
Pause ca. kl. 1400 og kl. 1500


/PageFiles/253/Turi Antonsen.jpg
Seniorrådgiver/pedagog og medlem av MINT - Motivational Interviewing Network of Trainers. Turi er ansatt ved KoRus-Nord
/PageFiles/253/kari_2_2016.JPG
Rådgiver KoRus-Nord. Medlem av MINT - Motivational Interviewing Network of Trainers

 


Det er ingen kursavgift, men deltaker betaler selv reise og opphold.

 


Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 71mkg4
(Skriv inn koden over.)