Tidlig inn - Harstad og Kvæfjord


Tidspunkt:
Varighet:
5 dager i løpet av 2017
Sted:
Universitetet (UIT), Havnegata 5, Harstad
Målgruppe:
Helsesøstre, jordmødre og leger, samt annet aktuelt fagpersonell i Harstad og Kvæfjord kommune, som jobber med rus, psykisk helse eller vold i forhold til gravide og småbarnsforeldre.
Arrangør:
Kommunene Harstad og Kvæfjord, i samarbeid med KoRus-Nord og Regionalt opplæringsteam Tidlig inn.
Kursbeskrivelse
Program
Praktiske opplysninger
Foreleser
Godkjenning
Kursavgift
Dokumenter
Påmeldte

Harstad kommune og Kvæfjord kommune har inngått samarbeidsavtale med KoRus-Nord om gjennomføring av opplæringsprogrammet Tidlig inn.

Tidlig inn er opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre på områdene psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner.

Det viser seg ofte at helsepersonell synes det er vanskelig å spørre om, og gi hjelp i forhold til, psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner. Derfor har Helsedirektoratet og Barne, ungdoms- og familiedirektoratet gått sammen om å utarbeide et helhetlig opplæringstilbud til kommunene.

Opplæringsprogrammet er opplæring i gode verktøy og metoder innen tidlig intervensjon. Med tidlig intervensjon menes arbeidet med å identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet ikke utvikler seg eller blir redusert med begrenset innsats.

Målet med opplæringen er at deltakerne skal få

 • Mot til å spørre om alkohol, psykisk helse og vold
 • Mot til å handle på grunnlag av svar fra den enkelte
 • Kunnskap om hva man kan gjøre og hvem man kan henvende seg til, og hvilke instanser som er de riktige til å følge opp den enkelte, familien eller barna. 

Målgruppen er kommunalt ansatte som i det daglige møter småbarnsforeldre, gravide og deres partnere. Primærmålgruppen er jordmødre, helsesøstre og fastleger. I tillegg bør fagpersonell som jobber med barn og familier i endre etater delta på hele eller deler av programmet. Det gjelder barnevern, NAV,  PPT, familievernkontor, kommunepsykologer, ansatte i oppfølgingstjenester for rus og psykisk helse, familievoldskoordinator i politiet og eventuelt andre. Kommunen kan også invitere med seg samarbeidspartnere i spesialisttjenestene.

Opplæringsprogrammet er modulbasert og går over seks dager. Det er forskjellige kursledere/forelesere på de ulike dagene. Kurslederne kommer fra:

 • KoRus-nord (Kompetansesenter rus Nord-Norge)
 • RKBU nord (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge)
 • RVTS nord (Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging)
 • Bufetat  (Barne-, ungdoms- og familieetaten/Inntak Nordland)

 

Følgende elementer står sentralt i opplæringen:

 • Dialog om sårbare tema
 • Bruk av MI (motiverende samtale) og støttesamtale
 • Kartlegging av og samtaler om alkohol og graviditet
 • Kartlegging av og samtaler om psykiske vansker under graviditet og i småbarnsperioden
 • Kartlegging av og samtaler om vold i nære relasjoner
 • Samarbeid om alvorlig og kompleks problematikk

For at jordmødre, helsesøstre og fastleger lettere skal kunne ta i bruk kartleggingsverktøyene og samtalemetodikken vil opplæringen etterfølges av veiledning i gruppe i 2 år. 

 

INNHOLD I OPPLÆRINGSPROGRAMMET TIDLIG INN

 

Dag 1: Introduksjon og empatisk kommunikasjon
14. februar, kl. 0845 - registrering/kaffe -  Oppstart kl. 0900 - Avslutning kl. 15.30.

Introduksjon. Barrierer mot å snakke om sårbare tema. Dialog om sårbare tema - empatisk rådgivning.

v/ psykologspesialist Astrid Nygård og seniorrådgiver Turi Antonsen, KoRus-Nord,

Hva er status i kommunen og hva er behovet i vår kommune? v/ kommunerepresentanter

 

Dag 2:  Alkohol i svangerskapet og motiverende samtale (MI)
15. februar, kl. 0845 - registrering/kaffe - Oppstart kl. 0900 - Avslutning kl. 1530

Alkohol og graviditet. Bruk av kartleggingsverktøyet TWEAK. Introduksjon i Motiverende Samtale. Praktiske øvelser.

v/ jordmor Liv Kristin Olsen og seniorrådgiver Turi Antonsen, KoRus-Nord

 

Dag 3: Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid
9. mars kl. 0845- registrering/kaffe - Oppstart kl. 0900 - Avslutning kl.  1530

Depresjon hos mor og konsekvenser for spedbarnet.  EPDS og samtaleferdigheter.   Praktiske øvelser og ferdighetstrening.

v/ psykolog Karin van Doesum og helsesøster Maren Weum, RKBU

   

Dag 4: Vold i nære relasjoner 
4. april kl. 0845 -  registrering/kaffe - Oppstart kl. 0900 - Avslutning kl. 1530

Å bli trygg på å spørre om vold i nære relasjoner. Og bli trygg på oppfølging av saker hvor vold er involvert. Praktiske øvelser.

v/ spesialkonsulent Jens Salomonsen og psykologspesialist Marianne Ryeng

 

Dag 5: Samarbeid rundt alvorlig og kompleks problematikk
4. mai kl 0845 - registrering/kaffe - Oppstart kl. 0900 - Avslutning kl. 1530 

Målsettingen med dagen er «å se» det lille barnet, styrke handlingskompetansen og det tverrfaglige arbeidet rundt barn og familier med alvorlig og kompleks problematikk.

v/ prosjektleder Laila Krogh,  Bufetat 

 

Dag 6: Dato ikke fastsatt

Utveksling av kommunens erfaringer knyttet til endring av rutiner, implementering og bruk av verktøyene og metodene, og oppfølging av familiene.

 

Dag 1: 14. februar 2017 - Introduksjon og empatisk kommunikasjon

08.45: Registrering og kaffe

09.00: Velkommen 

09.10: Introduksjon v/ psykologspesialist Astrid Nygård

10.30: Hva er status i kommunen og hva er behovet i vår kommune? v/kommunerepresentanter

11.30: Empatisk kommunikasjon v/ seniorrådgiver Turi Antonsen, KoRus-Nord,

12.00: Lunsj

12.45: Empatisk kommunikasjon fortsetter..

15.30: Slutt for dagen

 

Dag 2: 15. februar 2017 - Alkohol i svangerskapet og motiverende samtale (MI)


08.45: Registrering og kaffe

09.00: Introduksjon til motiverende samtale v/ Turi E. Antonsen

12.00: Lunsj

12.45: Alkohol og graviditet. Bruk av kartleggingsverktøyene TWEAK. Når den gravide bruker alkohol - lovbestemmelser v/jordmor Liv Kristin Olsen

15.30 Slutt for dagen

Pauser blir lagt inn underveis.

  

Dag 3: 9. mars 2017 - Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

08.45 - 09.00 Registrering og kaffe
09.00 - 12.00 Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

12.00 - 12.45 Lunsj

12.45 - Innføring i Edinburghmetoden - EPDS-skjemaet og støttesamtalen.
Samtaleferdigheter og gruppeøvelser

15.30 - Slutt for dagen

    

Dag 4 : 4. april 2017 - Vold i nære relasjoner 

08.45 –09.00      Registrering

09.00 –12.00    Vold - Konsekvensen av vold

12.00 –12.45    Lunsj

12.45 –15.30    Kartlegging av vold - Risiko og ressurskartlegging - Øvelse - Oppsummering

 

Dag 5 : 4. mai 2017 - Samarbeid rundt alvorlig og kompleks problematikk

8.45 - 09.00 Registrering

09.00 - 09.15 Velkommen og kort introduksjon v/Astrid Nygård, KoRus-Nord

09.15 - 09.55 Barneperspektivet

09.45 - 09.55 Pause

09.55 - 10.40 Hva er alvorlig og kompleks problematikk? Filmen "Hjemme verst". Refleksjon og summing, plenum

10.40 - 10.50 Pause

10.50 - 11.20 Barn i risiko. Hvordan komme fra bekymring til handling

11.20 - 11.50 Familieverntjenestens rolle og tilbud. Hvordan kan familievernet møte familier og barn som strever?

11.50 - 12.35 Lunsj

12.35 - 13.05 Barneverntjenestens rolle og tilbud. Hvordan kan barnevernet møte barn og familier som strever?

13.05 - 13.35 Forebyggende familieteam, UNN. Hvordan kan familieteamet møte barn og familier som strever?

13.35 - 13.45 Pause

13.45 - 15.20 Samarbeid og samhandling. Kort innledning, gruppearbeid, tilbakemelding i plenum

15.20 - 15.30 Avslutning v/Ann Kristin Berthelsen, KoRus-Nord

 

 

Kurset er gratis. Lunsj kan kjøpes i kantina.

Jordmødre, helsesøstre og fastleger og deres ledere deltar på alle kursdagene. Øvrige deltar primært på dag 1, 5 og 6.

Opplæringsprogrammet er godkjent av Den norske legeforening med

 • 30 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i psykisk helse for videre- og etterutdanningen i allmennmedisin
 • 30 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin.
 • 30 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i barnesykdommer

Opplæringsprogrammet er godkjent av Den norske jordmorforeningen  med 30 timer i det kliniske spesialistprogrammet for jordmødre

Opplæringsprogrammet er godkjent av Norsk psykologforening som vedlikeholdsaktivitet med det antall timer kurset er på.

Det er ingen kursavgift.NrNavnArbeidsstedPoststed
1 Andreassen, Sidsel Mordt Legesenteret Markveigen 4Borkenes
2 Aronsen, Anne Kvæfjord Eiendom AsBorkenes
3 Aronsen, Kristin Kvæfjord helsestasjonBorkenes
4 Bakken, Kristel NAV HarstadHarstad
5 Bergland Bartholsen, Elisabeth Cecilie NAV HarstadHarstad
6 Berntzen, Bibbi Helsehuset Harstad kommuneHarstad
7 Bertelsen, Marita Harstad KommuneHarstad
8 Bjellmo, Wenche Helsehuset Harstad kommuneHarstad
9 Buunk, Lisbeth Helsehuset Harstad kommuneHarstad
10 Børsum-Aronsen, Merethe Harstad KommuneHarstad
11 Dalsnes Sørensen, Gro gro.sorensenHelsetasjonen i KvæfjordBorkenes
12 Dragland, Kjersti Harstad KommuneHarstad
13 Elvenes, Lisa HelsestasjonenStorslett
14 Espejord, Silje UNN HarstadHarstad
15 Evenstad, Lillian Helsehuset Harstad kommuneHarstad
16 Fjellaksel, Tove @Kvæfjord kommune, fysioterapitjenestenBorkenes
17 Hagerup, Hanne Kvæfjord kommuneBorkenes
18 Halvorsen, Rita Helsehuset Harstad kommuneHarstad
19 Hansen, Airin Elisabeth UNN HarstadHarstad
20 Hansen, Birgit Strøm Harstad KommuneHarstad
21 Hansen, Toril Hildur Nordlandssykehuset LofotenGravdal
22 Heitmann, Bente Harstad KommuneHarstad
23 Håkonseth, Kristin Vonheim Kvæfjord helsestasjonBorkenes
24 Jacobsen, Brita Lill Harstad KommuneHarstad
25 Jensen, Ingunn PPT Harstad kommuneHarstad
26 Jensen, Kirsti Kvæfjord helsestasjonBorkenes
27 Jensen, Silje Harstad KommuneHarstad
28 Johansen, Hege Ailèn Harstad helsestasjonHarstad
29 Johansen, Marianne Harstad KommuneHarstad
30 Jørgensen, Marie Helene Kanebogen LegesenterHarstad
31 karlsen, helene UNN HarstadHarstad
32 Karlsen, Marianne PPT Harstad kommuneHarstad
33 Karlsen, Åsa Helsehuset Harstad kommuneHarstad
34 Kristiansen, Anne Harstad KommuneHarstad
35 Lamo, Katrine UNN HarstadHarstad
36 Liland, Solveig Heggen helsesenterHarstad
37 Midtlyng, Else PPT Harstad Harstad
38 Munkebye, Birgitta PPT Harstad kommuneHarstad
39 Nordlien, Marianne Heggen helsesenterHarstad
40 Røsok, Marit Helsehuset Harstad kommuneHarstad
41 Strande, Tom Kvæfjord kommuneBorkenes
42 Torbergsen, Lena Helsestasjon, Tjeldsund kommuneFjelldal
43 Voktor, Lise Harstad KommuneHarstad
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 1286m7
(Skriv inn koden over.)