"Te ka slags nøtte?" 2017


Tidspunkt:
Påmeldingsfrist:
1. august 2017
Varighet:
2 dager
Sted:
Quality Hotel Grand Royal, Narvik
Målgruppe:
Ansatte og ledere i kommunale sektorer og i spesialisthelsetjenesten som jobber innen folkehelse/rusforebygging, tidlig intervensjon og rusbehandling.
Arrangør:
KoRus-Nord
Kursbeskrivelse
Program
Praktiske opplysninger
Foreleser
Godkjenning
Kursavgift
Dokumenter
Påmeldte

Blant helt nye temaer på årets konferanse er endringer i kvinners alkoholkonsum, og gjenopptak av alkoholbruk etter endt svangerskap. Et annet foredrag omhandler boligens betydning for bedre livskvalitet for personer med rusmiddelproblemer og psykiske helseplager. 

Spennende blir det også å høre Vibeke Moe igjen. Hun deltok på TKN i 2008, da hun fortalte om en nylig igangsatt studie om de sårbare barna. Moe sin doktorgrad omhandlet barn utsatt for rusmidler i fosterlivet. Hva har 20 år med forskning vist oss? er spørsmålet vi stiller til henne nå.

Deltakerne får også høre om helsefremming og forebygging i en folkehelsesammenheng, og vi skal få innblikk i fyll, fanteri og ansvarlig alkoholhåndtering i kommunene.

Vel møtt til konferansen!

ONSDAG 11. oktober 2017

08.30 - 10.00 
Registering og kaffe

10.00 - 10.15
Åpning med kulturinnslag

10.15 - 11.15
Fyll, fanteri og ansvarlig alkoholhåndtering i kommunene 
Om skjenkepraksiser, skjenkekontroll og forebyggende tiltak v/Kristin Buvik, Seniorforsker/PhD, Folkehelseinstituttet 

11.15 - 11.45
Pause med kaffe og frukt

11.45 - 12.30
Helhetlig rusforebygging
Om helsefremming og forebygging i en folkehelsesammenheng v/psykologspesialist Erik Iversen, KoRus-Vest, Bergen

12.30 - 13.30
Lunsj

13.30 - 14.30
Bolig først
Om boligens betydning for bedre livskvalitet og levekår for personer med rusmiddelproblemer og psykiske helseplager v/sosiolog og forsker Inger Lise Skog Hansen, forskningsstiftelsen Fafo

14.30 - 15.00
Pause

15.00 - 16.00
Fuktig feminisme 
Om endringer i kvinners alkoholkonsum før og nå, og om gjenopptak av alkohol etter svangerskap v/Sonja Mellingen, psykologspesialist/ph.d., KoRus-Vest, Bergen 

16.00 - 16.30
Pause

16.30 - 17.30 

Paralelle sesjoner:

Alkohol i arbeidslivet
Hvordan kan forskningsstudien WIRUS (Workplace Interventions Preventing Risky Use of Alcohol and Sickleave), bidra til enda mer kunnskap om arbeidslivet som arena for å tenke forebygging og tidlig tiltak? v/rådgiver Åsa Sjøgren, KoRus-Vest, Stavanger 

Samhandlingens røde tråd
Om helhetlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier det er knyttet bekymring til, med BTI som eksempel v/seniorrådgiver Linda Johnsen, KoRus-Nord og prosjektleder Bente Høiseth, Tromsø kommune

Boligsosialt arbeid i kommuner
I denne sesjonen presenteres to ulike tilnærminger til boligsosialt arbeid med ulike målgrupper.
1: Foyer Bodø - «Bolig for vekst» - et boligsosialt tilbud for ungdom 
v/fagleder Janne Joakimsen, avdeling bo og nærmiljø i Bodø kommune. 

2: Bolig først, men hva så?
Om hvorfor bolig er viktig for bedre livskvalitet for mennesker med omfattende hjelpebehov
v/ fung. prosjektleder Housing First, Linda Sandnes og prosjektleder FACT i Nord-Salten, Bente Haukås

 

20.00 - Middag

 

TORSDAG 12. oktober 2017

08.30 - 08.40
God morgen. Kulturinnslag

08.40 - 09.40
Håp og utfordringer i arbeidet med sårbare barn v/forsker Vibeke Moe, Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

09.40 - 10.00
Pause

10.00 - 11.00
Rusmiddelavhengighet – hvordan forstår vi det?
v/lege Terje Simonsen, Rusbehandling Restart ved Universitetssykehuset Nord-Norge

11.00 - 11.30: 
Pause

11.30 - 12.30
Tilgjengelig rusbehandling for ungdom 
v/prosjektleder Ståle Sårheim, Tilgjengelig Rusbehandling for Ungdom (TRU), Salten DPS

12.30 - 13.00
Pause

13.00 - 14.00
Familieinvolvering i rusbehandling
– om gapet mellom teori og praksis v/rådgiver/PhD Anne Schanche Selbekk, KoRus-Vest, Stavanger 

14.00:
Avslutning og lunsj

Det koster ikke noe å delta på konferansen. Overnatting mellom konferansedagene dekkes for deltakere med mer enn 1 time reisevei. Tilknytningsdøgn dekkes for de med mer enn 3 timers reisevei. Deltaker bestiller og dekker reise selv.

Regel for avmelding:
Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset/konferansen, må du melde deg av kurset senest 7 dager etter at du har mottatt deltakerbekreftelse på e-post. Dersom vi ikke mottar avmelding, må du selv/arbeidsgiver dekke kostnadene (bevertning/lunsj, samt reise/overnatting i de tilfeller dette dekkes av KoRus-Nord).

Alternativt kan en annen delta i stedet for deg, gi oss i så fall beskjed på:
post@korusnord.no / 769 67310NrNavnArbeidsstedPoststed
1 Haugan, Katrine Værftet, Rus- og psykiatritjenestenTromsø
2 Valrygg, Dan Ove Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rusBodø
3 Albertsen, Randi Utekontakten i BodøBodø
4 Amundsen, Linda Beate Tromsø kommune 
5 Andersen, Anita Hind Tromsø kommune 
6 Andersen, Jeanette Rus- og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
7 Anderssen, Linn Harstad KommuneHarstad
8 Andorsen, Elisabeth Vågan kommune, VeikryssetSvolvær
9 Andreassen, Inger Greger Frelsesarmeens Rusomsorg NordBodø
10 Andreassen, Lioudmila Psykiske helsetjenesterTromsø
11 Andsjøen, Bjørn Koa Psykis helseFinnsnes
12 Angelsen, Leif Are Utekontakten i TromsøTromsø
13 Angelsen, Lise Nordlandssykehuset HF, BodøTverlandet
14 Aronsen, Kristin Kvæfjord helsestasjonBorkenes
15 Badiane, Aida Rus og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
16 Bakke, Lasse Rus- og psykiatritjenestenTromsø
17 Bakke, Tone Tromsø kommune, RPT, Søndre Tollbodgt 3ATromsø
18 Bendiksen, Silje Tromsø kommune 
19 Berge, Linda Psykiatrisk Boligtjeneste Tromsø
20 Berntsen, Aud SortlandSortland
21 Berntsen, Mats matsRus- og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
22 Bjellmo , Jeanette Utekontakten i TromsøTromsø
23 Bjordal, Camilla Harstad KommuneHarstad
24 Bjærang, Trond Meløy KommuneØrnes
25 Bjørklund, Marianne Rus-og psykiatritjenestenTromsø
26 Bjørnsen, Helge KoRus-ØstOttestad
27 Bjørnå, Sofie Alta kommuneAlta
28 Borgestad, Marie Anita Rus og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
29 Brochman, Trond Rus og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
30 Brækkan, Bente Psykiatri og rustjenesten, VåganSvolvær
31 Christensen, Trine Vågan Kommune VLMSSvolvær
32 Christensen, Yvonne NfkNarvik
33 Dahl, Christine Meløy KommuneØrnes
34 Dahl, Svein- Rune Hadsel kommuneMelbu
35 Dahl-Thorstensen, Eva Rus-og psykiatritjenestenTromsø
36 Dalan, Gitte Wiel Selvstend.næringsdriv.Narvik
37 Dalsnes Sørensen, Gro Helsetasjonen i KvæfjordBorkenes
38 Danielsen, Marina Hadsel kommune 
39 Einarsen, Inge Avd. Psykisk helse, Bø kommuneStraumsjøen
40 Ellingsen, Elin Hadsel kommuneStokmarknes
41 Ellingsen, Ellen.Wenche. Hadsel kommuneStokmarknes
42 Elvemo, Marit Storfjord kommuneOteren
43 Enge, Anniken Gratangen kommuneGratangen
44 Engmo, Vibeke Utekontakten i BodøBodø
45 Ericsson, Anders NAV NarvikNarvik
46 Eriksen, Odd-Harald x Rus og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
47 Evanger, Hege-Beathe Karlsøy KommuneHansnes
48 Evensen, Helen Nordland fagskoleNarvik
49 Fagerli, Gunnar Hadsel kommuneMelbu
50 Fenes, Olav Sortland kommuneSortland
51 Fjelldalselv, Gry Bøya BoligtjenesteTromsø
52 Fjellheim, Mariann NAV NarvikNarvik
53 Fossum, Torill Hagen Nordlandfagskole i helse og sosialfagNarvik
54 Fredriksen, Edith Rus-og psykiatrienhetenTromsø
55 Gabrielsen, Heidi Bø Kommune  
56 Gjesvik, Ingebjørg Karlsøy KommuneHansnes
57 Glad, Mariann Hadsel kommuneStokmarknes
58 Grepp, Sita Fylkesmannen i NordlandBodø
59 Grytdal, Merethe Rus- og psykiatritjenestenTromsø
60 Gullbakk, Anne Evenes kommuneBogen i Ofoten
61 Gundersen, Rainer Sigma NordFjelldal
62 Hagerup, Hanne rus og psykiatritjenesten, 9475 borkenesBorkenes
63 Hagfors, Sandra Frelsesarmeens Bo og OmsorgsenterBodø
64 Haldorsen, Esben Marborg/Narvik kommune Rop tjenestenNarvik
65 Hansen, Ann Kathrin Frelsesarmeens Bo og OmsorgsenterBodø
66 Hansen, Wiggo Storfjord kommuneOteren
67 Hareide, Elisabeth Frelsesarmeens Bo og OmsorgsenterBodø
68 Haugan, Arve Sortland kommuneSortland
69 Helgesen, Synnøve Evenes kommuneBogen i Ofoten
70 Hillestad, Siri Psykisk helsetjenesteTromsø
71 Hoff Jensen, Lisbeth Vågan kommune 
72 Hokland, Grete Andreassen Sortland kommuneSortland
73 Hokland, Terje Rus og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
74 Håvardsen, Trine Fag og forvaltningNarvik
75 Ingebrigtsen, May Ingunn Rus- og psykiatritjenestenTromsø
76 Istad, Hege Monja Tromsø kommune - Rus- og psykiatritjenestenTromsø
77 Iversen, Greg Henning Narvik vgsNarvik
78 Jacobsen, Trine-Lill Nordland fagskole i helse- og sosialfagNarvik
79 Jakobsen, Renate Nordland fagskoleNarvik
80 Jakobsen , Sofie Miljøtjenesten i Saltdal Rognan
81 Jensen, Geir Sortland Sortland
82 Jensen, Kirsti Kvæfjord helsestasjonBorkenes
83 Johanen-Vik, Mette Nordreisa KommuneStorslett
84 Johannessen, Linda K Jensen Losen lavterskelsenterTromsø
85 Johansen, Per-Steinar Aune x Rus og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
86 Johansen, Wenche Tromsø kommune 
87 Johnsen, Per Åge Bø KommuneStraumsjøen
88 Jota, Bjarne Lødingen HelsestasjonLødingen
89 Jota, Laila /Lødingen kommuneLødingen
90 Kajander Myklebust, Brita Vågan Kommune Kabelvåg
91 Karlsen, Ernst-Hugo nav øksnesMyre
92 Karlsen, Henny Sos.med. senterTromsø
93 Karlsen, Rita Bodø kommune, Helse og omsorgsavdelingenBodø
94 Karlsen, Robert Unn TromsøTromsø
95 Kildahl, Janikken Rådhuset Vågan kommuneSvolvær
96 Knutsen, Elin Vågan kommuneSvolvær
97 Kraut, Ines Sylvia Nordland fagskole i helse- og sosialfagNarvik
98 Kristensen, Anne Britt Harstad KommuneHarstad
99 Kristiansen, Cathrine Nordland fagskole i helse- og sosialfag, NarvikNarvik
100 Kvalnes, Trine Frelsesarmeens Bo og OmsorgsenterBodø
101 Larsen, Kay Vågan lokalmedisinske senterSvolvær
102 Larssen, Lars-Sivert Helse- og omsorgstjenestenKorgen
103 Laukvik Hanssen, Lisbeth Agenda ASNarvik
104 Lauridsen, Marlene Bruun Utekontakten i TromsøTromsø
105 Lind, Per Kristian Psykiatrisk Boligtjeneste Tromsø
106 Lockertsen, Irma J. Halmøy x Rus og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
107 Lund, Lena Vågan kommuneSvolvær
108 Lyngen, Merete rus og psykiatritjenesten, 9475 borkenesBorkenes
109 Mauseth, Trude UTEKONTAKTENTromsø
110 Meland, Tone Rus- og psykiatritjenestenTromsø
111 Midtun, Berit FossumkollektivetValnesfjord
112 Mikalsen, Marianne Voksen psykiatrisk poliklinikk NarvikNarvik
113 Moe, Magnus Holst x Rus og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
114 Moen-Rasmussen, Silje Norland fagskole i helse og sosialfagGratangen
115 Monsen, Anne-Grete Tromsø kommune, Rus- og psykiatritjenestenTromsø
116 Mortensen, Tone Lyngen KommuneLyngseidet
117 Munkvold, Stian Rus psykiatri Narvik kommuneNarvik
118 Myrvang, Heidi Torjussen Nordland fagskoleNarvik
119 Neergaard, Tone Rus og psykisk helsetjenesteAndenes
120 Nessø, Laila Vågan Kommune  
121 Nilsen, Ellen Marie Rus og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
122 Nilsen, Sigrid x Rus og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
123 Nilsen, Simon Avdeling for psykiskhelseStraumsjøen
124 Nilsen, Thea Elise Vågan lokalmedisinske senterSvolvær
125 Nordahl, Roar Hadsel Kommune 
126 Nordlie, Cecilie FossumkollektivetValnesfjord
127 Normann, Jin-Kari Evensen Tromsø kommune, Sosialmedisinsk senterTromsø
128 Nygaard, Renate Tromsø kommune - Rus- og psykiatritjenestenTromsø
129 Nymo, Nina Værftet, Rus- og psykiatritjenestenTromsø
130 Nystad, Birthe Bø kommuneStraumsjøen
131 Olsen, Ingrid Saltdal KommuneRognan
132 Olsen, Vanja Strøm Nordland fagskoleNarvik
133 Ottesen, Zhanna Setermoen statlige asylmottakBardu
134 Paulsen, Linn Veronica x Rus og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
135 Pedersen, Bjørn Sortland kommuneSortland
136 Pedersen, Eva Tjeldsund kommuneFjelldal
137 Pedersen, Nell-Peggy Vestvågøy kommune, Rus og psykiatritjenestenLeknes
138 Pedersen, Øivind Rus- og psykiatri tjenestenTromsø
139 Pettersen, Trine Rus og psykiatritjenseten, TromsøTromsø
140 Ramstad, Berit Rus og psykiatritjenesten Tromsø Tromsø
141 Ramsvik, Therese Saltdal KommuneRognan
142 Rasmussen, Anita Tromsø kommune - Rus- og psykiatritjenestenTromsø
143 Reitan, Siv-Elin Rusmisbrukerens interesseorganisasjon Narvik
144 Remlo, Renate Nordland fagskole i helse- og sosialfag, NarvikNarvik
145 Risjord, Johnny Koa Psykis helseFinnsnes
146 Robertsen, Mona Psykiatrisk Boligtjeneste Tromsø
147 Rygh, Solfrid MelbuStokmarknes
148 Røv, Ingvart Grundnes UNN HF SPHRMT SilsandFinnsnes
149 Samuelsen, Aud Krstin Rus og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
150 Samuelsen, Catarina Lyngen KommuneLyngseidet
151 Sandmo, Lisbeth A FossumkollektivetValnesfjord
152 Schjølberg, Vivian Nordland fagskole i helse- og sosialfag, NarvikNarvik
153 Seljeseth, Line Nordlandssykehuset HF, BodøTverlandet
154 Selnes, Kai Harstad KommuneHarstad
155 Seloter, Per Børre Nordland fagskole i helse- og sosialfag, NarvikNarvik
156 Sherbakova, Julia Barneverntjen i LyngenLyngseidet
157 Simonsen, Stein Ove Marborg ExitNarvik
158 Simonsen Berge, Anita Narvik komuneNarvik
159 Skare, Elisabeth Storfjord kommuneOteren
160 Sletta, Nina Hoem sx Rus og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
161 Slettli, Ketil Storfjord kommuneOteren
162 Sogge, Pål Rus og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
163 Solbakken, Ida Rus og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
164 Solvang, Stian Grønnegata 103Tromsø
165 Sommerseth, Roger Storfjord kommuneOteren
166 Steffensen, Lillian Rus- og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
167 Steiland, Marita Psykiatrisk Boligtjeneste Tromsø
168 Steinvik, Geir Lyngen KommuneLyngseidet
169 Stenseth, Hugo PrivatSørreisa
170 Stensland, Mariann Bodø kommune Oppfølgingstjenesten psykisk helse ogBodø
171 Stien, Ann-Harieth kvæfjord kommuneBorkenes
172 Storsveen, Hilde UNN HF SPHRMT SilsandFinnsnes
173 Storaas, Eilin Johanne Evensen Nordreisa KommuneStorslett
174 Strande, Tom rus og psykiatritjenesten, 9475 borkenesBorkenes
175 Strømberg, Linda Psykiatritjenesten HarstadHarstad
176 Svendsen, Monica UNN senter for psykisk helse Ankenes
177 Sørheim, Ove Petter Tromsø kommuneTromsø
178 Teibakk, Roar Marborg ExitNarvik
179 Tharaldsen , Nina Bø Kommune Straumsjøen
180 Thomassen, Anja Vil b Vestvågøy kommune, Rus og psykiatritjenestenLeknes
181 Tobiassen, Gerd-Malen Bø kommune avd psykiskhelsearbeidStraumsjøen
182 Torbergsen, Lena Helsestasjon, Tjeldsund kommuneFjelldal
183 Tornvik, Sonja Merete Tromsø kommune 
184 Trondsen, Silje Elisabeth Rus og psykiatritjenestenTromsø
185 Tøllefsen, Tor Andre sx Rus og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
186 Vesterheim, June Anita Evenes kommuneBogen i Ofoten
187 Viken, Hege Renate UNN HF SPHRMT SilsandFinnsnes
188 Wikbo, Elin Lyngen KommuneLyngseidet
189 Wilhelmsen, Hilde May Rus- og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
190 Winther, Hilde Alice Forebyggende helseEvenskjer
191 Winther, Lisa Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rusBodø
192 Woie, Preben Spets ØKSNES KOMMUNE 
193 Zimmermann, Kristin Narvik kommuneNarvik
194 Øyan, Jostein Skånland kommune 
195 Aarvik, Christine FossumkollektivetValnesfjord
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: r41i04
(Skriv inn koden over.)