"Te ka slags nøtte?" 2017


Tidspunkt:
Påmeldingsfrist:
1. august 2017
Varighet:
2 dager
Sted:
Quality Hotel Grand Royal, Narvik
Målgruppe:
Ansatte og ledere i kommunale sektorer og i spesialisthelsetjenesten som jobber innen folkehelse/rusforebygging, tidlig intervensjon og rusbehandling.
Arrangør:
KoRus-Nord
Kursbeskrivelse
Program
Praktiske opplysninger
Foreleser
Godkjenning
Kursavgift
Dokumenter
Påmeldte

Blant helt nye temaer på årets konferanse er endringer i kvinners alkoholkonsum, og gjenopptak av alkoholbruk etter endt svangerskap. Et annet foredrag omhandler boligens betydning for bedre livskvalitet for personer med rusmiddelproblemer og psykiske helseplager. 

Spennende blir det også å høre Vibeke Moe igjen. Hun deltok på TKN i 2008, da hun fortalte om en nylig igangsatt studie om de sårbare barna. Moe sin doktorgrad omhandlet barn utsatt for rusmidler i fosterlivet. Hva har 20 år med forskning vist oss? er spørsmålet vi stiller til henne nå.

Deltakerne får også høre om helsefremming og forebygging i en folkehelsesammenheng, og vi skal få innblikk i fyll, fanteri og ansvarlig alkoholhåndtering i kommunene.

Vel møtt til konferansen!

ONSDAG 11. oktober 2017

08.30 - 10.00 
Registering og kaffe

10.00 - 10.15
Åpning med kulturinnslag

10.15 - 11.15
Fyll, fanteri og ansvarlig alkoholhåndtering i kommunene 
Om skjenkepraksiser, skjenkekontroll og forebyggende tiltak v/Kristin Buvik, Seniorforsker/PhD, Folkehelseinstituttet 

11.15 - 11.45
Pause med kaffe og frukt

11.45 - 12.30
Helhetlig rusforebygging
Om helsefremming og forebygging i en folkehelsesammenheng v/psykologspesialist Erik Iversen, KoRus-Vest, Bergen

12.30 - 13.30
Lunsj

13.30 - 14.30
Bolig først
Om boligens betydning for bedre livskvalitet og levekår for personer med rusmiddelproblemer og psykiske helseplager v/sosiolog og forsker Inger Lise Skog Hansen, forskningsstiftelsen Fafo

14.30 - 15.00
Pause

15.00 - 16.00
Fuktig feminisme 
Om endringer i kvinners alkoholkonsum før og nå, og om gjenopptak av alkohol etter svangerskap v/Sonja Mellingen, psykologspesialist/ph.d., KoRus-Vest, Bergen 

16.00 - 16.30
Pause

16.30 - 17.30 

Paralelle sesjoner:

Alkohol i arbeidslivet
Hvordan kan forskningsstudien WIRUS (Workplace Interventions Preventing Risky Use of Alcohol and Sickleave), bidra til enda mer kunnskap om arbeidslivet som arena for å tenke forebygging og tidlig tiltak? v/rådgiver Åsa Sjøgren, KoRus-Vest, Stavanger 

Samhandlingens røde tråd
Om helhetlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier det er knyttet bekymring til, med BTI som eksempel v/seniorrådgiver Linda Johnsen, KoRus-Nord og prosjektleder Bente Høiseth, Tromsø kommune

Boligsosialt arbeid i kommuner
I denne sesjonen presenteres to ulike tilnærminger til boligsosialt arbeid med ulike målgrupper.
1: Foyer Bodø - «Bolig for vekst» - et boligsosialt tilbud for ungdom 
v/fagleder Janne Joakimsen, avdeling bo og nærmiljø i Bodø kommune. 

2: Bolig først, men hva så?
Om hvorfor bolig er viktig for bedre livskvalitet for mennesker med omfattende hjelpebehov
v/ fung. prosjektleder Housing First, Linda Sandnes og prosjektleder FACT i Nord-Salten, Bente Haukås

 

20.00 - Middag

 

TORSDAG 12. oktober 2017

08.30 - 08.40
God morgen. Kulturinnslag

08.40 - 09.40
Håp og utfordringer i arbeidet med sårbare barn v/forsker Vibeke Moe, Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse

09.40 - 10.00
Pause

10.00 - 11.00
Rusmiddelavhengighet – hvordan forstår vi det?
v/lege Terje Simonsen, Rusbehandling Restart ved Universitetssykehuset Nord-Norge

11.00 - 11.30: 
Pause

11.30 - 12.30
Tilgjengelig rusbehandling for ungdom 
v/prosjektleder Ståle Sårheim, Tilgjengelig Rusbehandling for Ungdom (TRU), Salten DPS

12.30 - 13.00
Pause

13.00 - 14.00
Familieinvolvering i rusbehandling
– om gapet mellom teori og praksis v/rådgiver/PhD Anne Schanche Selbekk, KoRus-Vest, Stavanger 

14.00:
Avslutning og lunsj

Det koster ikke noe å delta på konferansen. Overnatting mellom konferansedagene dekkes for deltakere med mer enn 1 time reisevei. Tilknytningsdøgn dekkes for de med mer enn 3 timers reisevei. Deltaker bestiller og dekker reise selv.

Regel for avmelding:
Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset/konferansen, må du melde deg av kurset senest 7 dager etter at du har mottatt deltakerbekreftelse på e-post. Dersom vi ikke mottar avmelding, må du selv/arbeidsgiver dekke kostnadene (bevertning/lunsj, samt reise/overnatting i de tilfeller dette dekkes av KoRus-Nord).

Alternativt kan en annen delta i stedet for deg, gi oss i så fall beskjed på:
post@korusnord.no / 769 67310NrNavnArbeidsstedPoststed
1 Haugan, Katrine Værftet, Rus- og psykiatritjenestenTromsø
2 Valrygg, Dan Ove Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rusBodø
3 Albertsen, Randi Utekontakten i BodøBodø
4 Amundsen, Linda Beate Tromsø kommune 
5 Andersen, Anita Hind Tromsø kommune 
6 Andersen, Jeanette Rus- og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
7 Andersen, Liv Tromsø kommune 
8 Anderssen, Linn Harstad KommuneHarstad
9 Andorsen, Elisabeth Vågan kommune, VeikryssetSvolvær
10 Andreassen, Inger Greger Frelsesarmeens Rusomsorg NordBodø
11 Andreassen, Lioudmila Psykiske helsetjenesterTromsø
12 Andsjøen, Bjørn Koa Psykis helseFinnsnes
13 Angelsen, Leif Are Utekontakten i TromsøTromsø
14 Angelsen, Lise Nordlandssykehuset HF, BodøTverlandet
15 Aronsen, Kristin Kvæfjord helsestasjonBorkenes
16 Bakke, Lasse Rus- og psykiatritjenestenTromsø
17 Bakke, Tone Tromsø kommune, RPT, Søndre Tollbodgt 3ATromsø
18 Bendiksen, Silje Tromsø kommune 
19 Berge, Linda Psykiatrisk Boligtjeneste Tromsø
20 Berntsen, Aud SortlandSortland
21 Berntsen, Mats matsRus- og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
22 Bjellmo , Jeanette Utekontakten i TromsøTromsø
23 Bjordal, Camilla Harstad KommuneHarstad
24 Bjærang, Trond Meløy KommuneØrnes
25 Bjørklund, Marianne Rus-og psykiatritjenestenTromsø
26 Bjørnsen, Helge KoRus-ØstOttestad
27 Bjørnå, Sofie Alta kommuneAlta
28 Borgestad, Marie Anita Rus og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
29 Brækkan, Bente Psykiatri og rustjenesten, VåganSvolvær
30 Christensen, Trine Vågan Kommune VLMSSvolvær
31 Christensen, Yvonne NfkNarvik
32 Dahl, Christine Meløy KommuneØrnes
33 Dahl, Svein- Rune Hadsel kommuneMelbu
34 Dahl-Thorstensen, Eva Rus-og psykiatritjenestenTromsø
35 Dalan, Gitte Wiel Selvstend.næringsdriv.Narvik
36 Dalsnes Sørensen, Gro Helsetasjonen i KvæfjordBorkenes
37 Danielsen, Marina Hadsel kommune 
38 Eide, Lise Hadsel kommune 
39 Einarsen, Inge Avd. Psykisk helse, Bø kommuneStraumsjøen
40 Ellingsen, Ellen.Wenche. Hadsel kommuneStokmarknes
41 Elvemo, Marit Storfjord kommuneOteren
42 Enge, Anniken Gratangen kommuneGratangen
43 Engmo, Vibeke Utekontakten i BodøBodø
44 Ericsson, Anders NAV NarvikNarvik
45 Eriksen, Odd-Harald x Rus og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
46 Evanger, Hege-Beathe Karlsøy KommuneHansnes
47 Evensen, Helen Nordland fagskoleNarvik
48 Fagerli, Gunnar Hadsel kommuneMelbu
49 Fenes, Olav Sortland kommuneSortland
50 Fjellheim, Mariann NAV NarvikNarvik
51 Fossum, Torill Hagen Nordlandfagskole i helse og sosialfagNarvik
52 Fredriksen, Edith Rus-og psykiatrienhetenTromsø
53 Gabrielsen, Heidi Bø Kommune  
54 Gjesvik, Ingebjørg Karlsøy KommuneHansnes
55 Glad, Mariann Hadsel kommuneStokmarknes
56 Grepp, Sita Fylkesmannen i NordlandBodø
57 Grung, Mailis Kvæfjord kommuneBorkenes
58 Grytdal, Merethe Rus- og psykiatritjenestenTromsø
59 Gullbakk, Anne Evenes kommuneBogen i Ofoten
60 Hagerup, Hanne rus og psykiatritjenesten, 9475 borkenesBorkenes
61 Hagfors, Sandra Frelsesarmeens Bo og OmsorgsenterBodø
62 Haldorsen, Esben Marborg/Narvik kommune Rop tjenestenNarvik
63 Hansen, Ann Kathrin Frelsesarmeens Bo og OmsorgsenterBodø
64 Hansen, Wiggo Storfjord kommuneOteren
65 Hareide, Elisabeth Frelsesarmeens Bo og OmsorgsenterBodø
66 Haugan, Arve Sortland kommuneSortland
67 Helgesen, Synnøve Evenes kommuneBogen i Ofoten
68 Hillestad, Siri Psykisk helsetjenesteTromsø
69 Hoff Jensen, Lisbeth Vågan kommune 
70 Hokland, Grete Andreassen Sortland kommuneSortland
71 Hokland, Terje Rus og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
72 Håvardsen, Trine Fag og forvaltningNarvik
73 Ingebrigtsen, May Ingunn Rus- og psykiatritjenestenTromsø
74 Istad, Hege Monja Tromsø kommune - Rus- og psykiatritjenestenTromsø
75 Iversen, Greg Henning Narvik vgsNarvik
76 Jacobsen, Trine-Lill Nordland fagskole i helse- og sosialfagNarvik
77 Jakobsen, Renate Nordland fagskoleNarvik
78 Jakobsen , Sofie Miljøtjenesten i Saltdal Rognan
79 Jensen, Geir Sortland Sortland
80 Jensen, Kirsti Kvæfjord helsestasjonBorkenes
81 Johanen-Vik, Mette Nordreisa KommuneStorslett
82 Johannessen, Linda K Jensen Losen lavterskelsenterTromsø
83 Johansen, Per-Steinar Aune x Rus og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
84 Johansen, Wenche Tromsø kommune 
85 Johnsen, Per Åge Bø KommuneStraumsjøen
86 Jota, Bjarne Lødingen HelsestasjonLødingen
87 Jota, Laila /Lødingen kommuneLødingen
88 Kajander Myklebust, Brita Vågan Kommune Kabelvåg
89 Karlsen, Ernst-Hugo nav øksnesMyre
90 Karlsen, Henny Sos.med. senterTromsø
91 Karlsen, Rita Bodø kommune, Helse og omsorgsavdelingenBodø
92 Karlsen, Robert Unn TromsøTromsø
93 Kildahl, Janikken Rådhuset Vågan kommuneSvolvær
94 Knutsen, Elin Vågan kommuneSvolvær
95 Kraut, Ines Sylvia Nordland fagskole i helse- og sosialfagNarvik
96 Kristensen, Anne Britt Harstad KommuneHarstad
97 Kristiansen, Cathrine Nordland fagskole i helse- og sosialfag, NarvikNarvik
98 Kvalnes, Trine Frelsesarmeens Bo og OmsorgsenterBodø
99 Kvernmo, Kathrine Tromsø kommune 
100 Larsen, Kay Vågan lokalmedisinske senterSvolvær
101 Larssen, Lars-Sivert Helse- og omsorgstjenestenKorgen
102 Laukvik Hanssen, Lisbeth Agenda ASNarvik
103 Lauridsen, Marlene Bruun Utekontakten i TromsøTromsø
104 Lind, Per Kristian Psykiatrisk Boligtjeneste Tromsø
105 Lockertsen, Irma J. Halmøy x Rus og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
106 Lund, Lena Vågan kommuneSvolvær
107 Lyngen, Merete rus og psykiatritjenesten, 9475 borkenesBorkenes
108 Mauseth, Trude UTEKONTAKTENTromsø
109 Meland, Tone Rus- og psykiatritjenestenTromsø
110 Midtun, Berit FossumkollektivetValnesfjord
111 Mikalsen, Marianne Voksen psykiatrisk poliklinikk NarvikNarvik
112 Moe, Magnus Holst x Rus og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
113 Moen-Rasmussen, Silje Norland fagskole i helse og sosialfagGratangen
114 Monsen, Anne-Grete Tromsø kommune, Rus- og psykiatritjenestenTromsø
115 Mortensen, Tone Lyngen KommuneLyngseidet
116 Munkvold, Stian Rus psykiatri Narvik kommuneNarvik
117 Myrvang, Heidi Torjussen Nordland fagskoleNarvik
118 Neergaard, Tone Rus og psykisk helsetjenesteAndenes
119 Nessø, Laila Vågan Kommune  
120 Nilsen, Ellen Marie Rus og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
121 Nilsen, Sigrid x Rus og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
122 Nilsen, Thea Elise Vågan lokalmedisinske senterSvolvær
123 Nordahl, Roar Hadsel Kommune 
124 Nordlie, Cecilie FossumkollektivetValnesfjord
125 Normann, Jin-Kari Evensen Tromsø kommune, Sosialmedisinsk senterTromsø
126 Nygaard, Renate Tromsø kommune - Rus- og psykiatritjenestenTromsø
127 Nymo, Nina Værftet, Rus- og psykiatritjenestenTromsø
128 Nystad, Birthe Bø kommuneStraumsjøen
129 Olsen, Ingrid Saltdal KommuneRognan
130 Olsen, Vanja Strøm Nordland fagskoleNarvik
131 Ottesen, Zhanna Setermoen statlige asylmottakBardu
132 Paulsen, Linn Veronica x Rus og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
133 Pedersen, Bjørn Sortland kommuneSortland
134 Pedersen, Eva Tjeldsund kommuneFjelldal
135 Pedersen, Nell-Peggy Vestvågøy kommune, Rus og psykiatritjenestenLeknes
136 Pedersen, Øivind Rus- og psykiatri tjenestenTromsø
137 Pettersen, Trine Rus og psykiatritjenseten, TromsøTromsø
138 Ramstad, Berit Rus og psykiatritjenesten Tromsø Tromsø
139 Ramsvik, Therese Saltdal KommuneRognan
140 Rasmussen, Anita Tromsø kommune - Rus- og psykiatritjenestenTromsø
141 Reitan, Siv-Elin Rusmisbrukerens interesseorganisasjon Narvik
142 Remlo, Renate Nordland fagskole i helse- og sosialfag, NarvikNarvik
143 Risjord, Johnny Koa Psykis helseFinnsnes
144 Robertsen, Mona Psykiatrisk Boligtjeneste Tromsø
145 Rygh, Solfrid MelbuStokmarknes
146 Rystad, Ida Trældal Narvik kommuneNarvik
147 Røv, Ingvart Grundnes UNN HF SPHRMT SilsandFinnsnes
148 Samuelsen, Aud Krstin Rus og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
149 Samuelsen, Catarina Lyngen KommuneLyngseidet
150 Sandmo, Lisbeth A FossumkollektivetValnesfjord
151 Schjølberg, Vivian Nordland fagskole i helse- og sosialfag, NarvikNarvik
152 Seljeseth, Line Nordlandssykehuset HF, BodøTverlandet
153 Selnes, Kai Harstad KommuneHarstad
154 Seloter, Per Børre Nordland fagskole i helse- og sosialfag, NarvikNarvik
155 Sherbakova, Julia Barneverntjen i LyngenLyngseidet
156 Simonsen, Stein Ove Marborg ExitNarvik
157 Simonsen Berge, Anita Narvik komuneNarvik
158 Skare, Elisabeth Storfjord kommuneOteren
159 Sletta, Nina Hoem sx Rus og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
160 Slettli, Ketil Storfjord kommuneOteren
161 Sogge, Pål Rus og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
162 Solbakken, Ida Rus og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
163 Solvang, Stian Grønnegata 103Tromsø
164 Sommerseth, Roger Storfjord kommuneOteren
165 Steffensen, Lillian Rus- og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
166 Steiland, Marita Psykiatrisk Boligtjeneste Tromsø
167 Steinvik, Geir Lyngen KommuneLyngseidet
168 Stenseth, Hugo PrivatSørreisa
169 Stensland, Mariann Bodø kommune Oppfølgingstjenesten psykisk helse ogBodø
170 Stien, Ann-Harieth kvæfjord kommuneBorkenes
171 Storsveen, Hilde UNN HF SPHRMT SilsandFinnsnes
172 Storaas, Eilin Johanne Evensen Nordreisa KommuneStorslett
173 Strande, Tom rus og psykiatritjenesten, 9475 borkenesBorkenes
174 Strømberg, Linda Psykiatritjenesten HarstadHarstad
175 Svendsen, Monica UNN senter for psykisk helse Ankenes
176 Sørheim, Ove Petter Tromsø kommuneTromsø
177 Teibakk, Roar Marborg ExitNarvik
178 Tharaldsen , Nina Bø Kommune Straumsjøen
179 Thomassen, Anja Vil b Vestvågøy kommune, Rus og psykiatritjenestenLeknes
180 Tobiassen, Gerd-Malen Bø kommune avd psykiskhelsearbeidStraumsjøen
181 Torbergsen, Lena Helsestasjon, Tjeldsund kommuneFjelldal
182 Tornvik, Sonja Merete Tromsø kommune 
183 Trondsen, Silje Elisabeth Rus og psykiatritjenestenTromsø
184 Tøllefsen, Tor Andre sx Rus og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
185 Vesterheim, June Anita Evenes kommuneBogen i Ofoten
186 Viken, Hege Renate UNN HF SPHRMT SilsandFinnsnes
187 Wikbo, Elin Lyngen KommuneLyngseidet
188 Wilhelmsen, Hilde May Rus- og psykiatritjenesten, Tromsø kommuneTromsø
189 Winther, Hilde Alice Forebyggende helseEvenskjer
190 Winther, Lisa Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rusBodø
191 Woie, Preben Spets ØKSNES KOMMUNE 
192 Zimmermann, Kristin Narvik kommuneNarvik
193 Øyan, Jostein Skånland kommune 
194 Aarvik, Christine FossumkollektivetValnesfjord
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: yr4ftx
(Skriv inn koden over.)