Tidlig inn - Brønnøy, Sømna og Vega


Oppstart:
12. juni 2019
Påmeldingsfrist:
31. mai 2019
Varighet:
5 dager i løpet av 2019. Dag 6 vinteren 2020
Sted:
Rådhuset, kommunestyresalen/kino, Sivert Nielsensgt. 24, 8905 Brønnøysund
Målgruppe:
Helsesøstre, jordmødre og leger, samt annet aktuelt fagpersonell i kommunene Brønnøy, Sømna og Vega, som jobber med rus, psykisk helse eller vold i forhold til gravide og småbarnsforeldre.
Arrangør:
Kommunene Brønnøy, Sømna og Vega, i samarbeid med KoRus-Nord og Regionalt opplæringsteam Tidlig inn.
Kursbeskrivelse
Program
Praktiske opplysninger
Foreleser
Godkjenning
Kursavgift
Dokumenter
Påmeldte

Kommunene Brønnøy, Sømna og Vega har inngått samarbeidsavtale med KoRus-Nord om gjennomføring av opplæringsprogrammet Tidlig inn.

Tidlig inn er opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre på områdene psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner.

Det viser seg ofte at helsepersonell synes det er vanskelig å spørre om, og gi hjelp i forhold til, psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner. Derfor har Helsedirektoratet og Barne, ungdoms- og familiedirektoratet gått sammen om å utarbeide et helhetlig opplæringstilbud til kommunene.

Opplæringsprogrammet er opplæring i gode verktøy og metoder innen tidlig intervensjon. Med tidlig intervensjon menes arbeidet med å identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet ikke utvikler seg eller blir redusert med begrenset innsats.

Målet med opplæringen er at deltakerne skal få

 • Mot til å spørre om alkohol, psykisk helse og vold
 • Mot til å handle på grunnlag av svar fra den enkelte
 • Kunnskap om hva man kan gjøre og hvem man kan henvende seg til, og hvilke instanser som er de riktige til å følge opp den enkelte, familien eller barna. 

Målgruppen er kommunalt ansatte som i det daglige møter småbarnsforeldre, gravide og deres partnere. Primærmålgruppen er jordmødre, helsesøstre og fastleger. I tillegg bør fagpersonell som jobber med barn og familier i endre etater delta på hele eller deler av programmet. Det gjelder barnevern, NAV,  PPT, familievernkontor, kommunepsykologer, ansatte i oppfølgingstjenester for rus og psykisk helse, familievoldskoordinator i politiet og eventuelt andre. Kommunen kan også invitere med seg samarbeidspartnere i spesialisttjenestene.

Opplæringsprogrammet er modulbasert og går over seks dager. Det er forskjellige kursledere/forelesere på de ulike dagene. Kurslederne kommer fra:

 • KoRus-nord (Kompetansesenter rus Nord-Norge)
 • RKBU nord (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge)
 • RVTS nord (Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging)
 • Bufetat  (Barne-, ungdoms- og familieetaten/Inntak Nordland)

 

Følgende elementer står sentralt i opplæringen:

 • Dialog om sårbare tema
 • Bruk av MI (motiverende samtale) og støttesamtale
 • Kartlegging av og samtaler om alkohol og graviditet
 • Kartlegging av og samtaler om psykiske vansker under graviditet og i småbarnsperioden
 • Kartlegging av og samtaler om vold i nære relasjoner
 • Samarbeid om alvorlig og kompleks problematikk

For at jordmødre, helsesøstre og fastleger lettere skal kunne ta i bruk kartleggingsverktøyene og samtalemetodikken vil opplæringen etterfølges av veiledning i gruppe i 2 år. 

 Dag 6: Dato ikke fastsatt (forventes vinter/vår 2020)

Utveksling av kommunens erfaringer knyttet til endring av rutiner, implementering og bruk av verktøyene og metodene, og oppfølging av familiene.

Dag 1: 19. februar 2019 - Introduksjon og empatisk kommunikasjon 

Kl. 08:15
Registrering og kaffe

Kl. 08:30 - 10:00
Innledning ved Ida Haug, senorrådgiver KoRus-Nord

Kl. 10:15 - 11:00
Kommunene Brønnøy, Vega og Sømna presenterer seg

Kl. 11:00 - 11:45
Lunsj

Kl. 11:45 - 15:00
Empatisk kommunikasjon, v/Turi Enoksen, senorrådgier KoRus-Nord

 

Dag 2: 20. februar 2019 - Motiverende samtale og alkohol i graviditet

Kl. 08:15
Registrering og kaffe

Kl. 08:30 - 11:15
Introduksjon til motiverende samtale (MI), v/ Turi Enoksen (KoRus-Nord)

Kl. 11:15 - 12:00
Lunsj

Kl. 12:00 - 14:50
Alkohol og graviditet - bruk av kartleggingsverktøyet AUDIT, v/ Ankie Berthelsen, seniorrådgiver KoRus-Nord.
Når den gravide bruker alkohol - lovbestemmelser, v/ Ida Haug, senorrådgiver KoRus-Nord.

Kl. 14:50 - 15:00
Avslutning

 

 Dag 3:20. mars 2019 - Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

Kl. 08:15 - 08:30
Registrering og kaffe

Kl. 08:30 - 12:00
Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

Kl. 12:00 - 12:45
Lunsj

Kl. 12:45 - 15:00
Innføring i Edinburgh-metoden - EPDS-skjemaet og støttesamtalen. Samtaleferdigheter og gruppeøvelser

Kl. 15:00  Slutt for dagen

Pauser blir lagt til underveis

Mvh Ida

 

Dag 4 : 7. mai 2019- Vold i nære relasjoner (program kommer)

Kl. 08:30 - 08:45
Registrering

Kl. 08:45 - 09:30
Innledning til temaet

09:45 - 10:30
Kartlegging av vold

10:30 - 10:45
Pause

10:45 - 11:20
Kartlegging av vold forts.......

11:30 - 12:00
Risiko- og ressurskartlegging

12:00 - 12:45
Lunsj

12:45 - 14:45
Videre arbeid med kartlegging inkludert gruppearbeid

14:45 - 15:00
Oppsummering

 

Endringer i programmet kan forekomme. Pauser legges til underveis.

 

 

 

 

Lø.  

Dag 5 : 12. juni 2019 - Samarbeid rundt alvorlig og kompleks problematikk (program kommer)

 

 Dag 6 : Dato ikke fastsatt - forventes i 2020

 

 

 

Kurset er gratis, og det vil bli servert lunsj alle dager.

Seniorrådgiver ved KoRus-Nord. Medlem av MINT- Motivational interviewing Network of Trainers
Spesialkonsulent RVTS Nord
Helsesøster i Karlsøy kommune, og har en bistilling på RKBU i Tromsø
Seniorrådgiver/jordmor KoRus-Nord
Seniorrådgiver KoRus-Nord
Prosjektleder Bufetat

Det er ingen kursavgift, men deltakerne betaler selv reise og evt. opphold

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 80k3n1
(Skriv inn koden over.)