Tidlig inn - Lofoten


Tidspunkt:
Påmeldingsfrist:
6. juni 2018
Varighet:
1 dag - Dag 6
Sted:
Leknes, kommunestyresalen
Målgruppe:
Helsesøstre, jordmødre og leger, samt annet aktuelt fagpersonell som jobber med rus, psykisk helse eller vold i forhold til gravide og småbarnsforeldre.
Arrangør:
Kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan kommune, i samarbeid med KoRus-Nord og Regionalt opplæringsteam Tidlig inn.
Kursbeskrivelse
Program
Praktiske opplysninger
Foreleser
Godkjenning
Kursavgift
Dokumenter
Påmeldte

Kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan har inngått samarbeidsavtale med KoRus-Nord om gjennomføring av opplæringsprogrammet Tidlig inn i Lofoten høsten 2016.

Tidlig inn er opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre på områdene psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner.

Det viser seg ofte at helsepersonell synes det er vanskelig å spørre om, og gi hjelp i forhold til, psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner. Derfor har Helsedirektoratet og Barne, ungdoms- og familiedirektoratet gått sammen om å utarbeide et helhetlig opplæringstilbud til kommunene.

Opplæringsprogrammet er opplæring i gode verktøy og metoder innen tidlig intervensjon. Med tidlig intervensjon menes arbeidet med å identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet ikke utvikler seg eller blir redusert med begrenset innsats.

Målet med opplæringen er at deltakerne skal få

 • Mot til å spørre om alkohol, psykisk helse og vold
 • Mot til å handle på grunnlag av svar fra den enkelte
 • Kunnskap om hva man kan gjøre og hvem man kan henvende seg til, og hvilke instanser som er de riktige til å følge opp den enkelte, familien eller barna. 

Målgruppen er kommunalt ansatte som i det daglige møter småbarnsforeldre, gravide og deres partnere. Primærmålgruppen er jordmødre, helsesøstre og fastleger. I tillegg bør fagpersonell som jobber med barn og familier i endre etater delta på hele eller deler av programmet. Det gjelder barnevern, NAV,  PPT, familievernkontor, kommunepsykologer, ansatte i oppfølgingstjenester for rus og psykisk helse, familievoldskoordinator i politiet og eventuelt andre. Kommunen kan også invitere med seg samarbeidspartnere i spesialisttjenestene.

Opplæringsprogrammet er modulbasert og går over seks dager. Det er forskjellige kursledere/forelesere på de ulike dagene. Kurslederne kommer fra:

 • KoRus-nord (Kompetansesenter rus Nord-Norge)
 • RKBU nord (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge)
 • RVTS nord (Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging)
 • Bufetat  (Barne-, ungdoms- og familieetaten/Inntak Nordland)

 

Følgende elementer står sentralt i opplæringen:

 • Dialog om sårbare tema
 • Bruk av MI (motiverende samtale) og støttesamtale
 • Kartlegging av og samtaler om alkohol og graviditet
 • Kartlegging av og samtaler om psykiske vansker under graviditet og i småbarnsperioden
 • Kartlegging av og samtaler om vold i nære relasjoner
 • Samarbeid om alvorlig og kompleks problematikk

For at jordmødre, helsesøstre og fastleger lettere skal kunne ta i bruk kartleggingsverktøyene og samtalemetodikken vil opplæringen etterfølges av veiledning i gruppe i 2 år. 

 

INNHOLD I OPPLÆRINGSPROGRAMMET TIDLIG INN

 

Dag 1: Tirsdag 27. september 2016, kl. 0845 - registrering/kaffe -  Oppstart kl. 0900 - Avslutning kl. 15.30.

Sted: Leknes, kommunestyresalen

Introduksjon. Barrierer mot å snakke om sårbare tema. Dialog om sårbare tema - empatisk rådgivning.

v/ psykologspesialist Astrid Nygård og seniorrådgiver Turi Antonsen, KoRus-Nord,

Hva er status i kommunen og hva er behovet i vår kommune? v/ kommunerepresentanter

 

 Dag 2: Onsdag 28. september 2016, kl. 0845 - registrering/kaffe - Oppstart kl. 0900 - Avslutning kl. 1530

Alkohol og graviditet. Bruk av kartleggingsverktøyet TWEAK. Introduksjon i Motiverende Samtale. Praktiske øvelser.

v/ jordmor Liv Kristin Olsen og seniorrådgiver Turi Antonsen, KoRus-Nord

 

 Dag 3: Onsdag 19. oktober 2016 kl. 0845- registrering/kaffe - Oppstart kl. 0900 - Avslutning kl.  1530

Å bli trygg på å spørre om vold i nære relasjoner. Og bli trygg på oppfølging av saker hvor vold er involvert. Praktiske øvelser.

v/ spesialkonsulent Jens Salomonsen og psykologspesialist Marianne Ryeng, RVTS

 

Dag 4: Torsdag 24. november 2016 kl. 0845 -  registrering/kaffe - Oppstart kl. 0900 - Avslutning kl. 1530

Depresjon hos mor og konsekvenser for spedbarnet.  EPDS og samtaleferdigheter.   Praktiske øvelser og ferdighetstrening.

v/ psykolog Karin van Doesum og helsesøster Maren Weum, RKBU

 

Dag 5: Torsdag 23. mars 2017 Samarbeid rundt alvorlig og kompleks problematikk.

Samarbeid rundt alvorlig og kompleks problematikk. Målsettingen med dagen er «å se» det lille barnet, styrke handlingskompetansen og det tverrfaglige arbeidet rundt barn og familier med alvorlig og kompleks problematikk.

v/ Laila Krogh og Ronny Wærnes, Bufetat

 

Dag 6: Dato ikke fastsatt

Utveksling av kommunens erfaringer knyttet til endring av rutiner, implementering og bruk av verktøyene og metodene, og oppfølging av familiene.


Program Tidlig inn - dag 6 - Lofotkommunene

08.45 - 09.00
Registrering og kaffe

09.00 - 09.30
Velkommen v/veiledere og koordinatorer Mari Myrland og Pernille Kristoffersen

09.30 - 10.10
Presentasjoner av tidlig inn-arbeidet:

 • Jordmødre Heidi Hansen, Vestvågøy og Toril Hansen, Flakstad/Moskenes
 • Leder for familieenheten, Unni Brattli og helsesøster Elisabeth Torbjørnrød, Vestvågøy
 • Helsesøstrene Renate Steffensen, Moskenes og Gunn Johannessen, Flakstad
 • Leder for Familieenheten, Inger Berger Rasmussen og tidlig inn-koodinator Marit Helgesen, Vågan

Pause

10.30 - 11.30
Stor overgrepssak i liten kommune. Hvor starter arbeidet?

 • Lena Torbergsen, helsesøster Tjeldsund kommune

Lunsj

12.15 - 12.30
Spørsmål og refleksjoner rundt Lena sitt innlegg

12.30 - 13.30
Gruppearbeid basert på kasus

Pause

13.45 - 14.45
Arbeid med barn og familier i risiko og/eller utsatt for vold, med fokus på samarbeid og handlingskompetanse

 • Tina Ness, barnevernspedagog, Vågan kommune

Programmet kan bli endret.

Kurset er gratis.

Jordmødre, helsesøstre og fastleger og deres ledere deltar på alle kursdagene. Øvrige deltar primært på dag 1, 5 og 6.Opplæringsprogrammet er godkjent av Den Norske Legeforeningen med 30 poeng for videre- og etterutdanning i allmennmedisin (psykisk helse og obstetrikk), det tilsvarer seks timer á fem dager (totalt 30 timer) til valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning innen samfunnsmedisin og barnesykdommer.

Opplæringsprogrammet er godkjent av Norsk Psykologforening som vedlikeholdsaktivitet.


Det er ingen kursavgift.Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: co2ra6
(Skriv inn koden over.)