Tidlig inn Harstad - Dag 6


Tidspunkt:
Påmeldingsfrist:
24. januar 2019
Varighet:
1 dag
Sted:
Harstad - UIT- Auditorium 1, Havnegata1.
Målgruppe:
Helsesøstre, jordmødre og leger, samt annet aktuelt fagpersonell som jobber med rus, psykisk helse eller vold i forhold til gravide og småbarnsforeldre.
Arrangør:
KoRus-Nord, i samarbeid med Harstad kommuneog Regionalt opplæringsteam Tidlig inn.
Kursbeskrivelse
Program
Praktiske opplysninger
Foreleser
Godkjenning
Kursavgift
Dokumenter
Påmeldte

Tidlig inn Harstad kommune har inngått samarbeidsavtale med KoRus-Nord om gjennomføring av opplæringsprogrammet Tidlig inn. 

Tidlig inn er opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre på områdene psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner.

Det viser seg ofte at helsepersonell synes det er vanskelig å spørre om, og gi hjelp i forhold til, psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner. Derfor har Helsedirektoratet og Barne, ungdoms- og familiedirektoratet gått sammen om å utarbeide et helhetlig opplæringstilbud til kommunene.

Opplæringsprogrammet er opplæring i gode verktøy og metoder innen tidlig intervensjon. Med tidlig intervensjon menes arbeidet med å identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet ikke utvikler seg eller blir redusert med begrenset innsats.

Målet med opplæringen er at deltakerne skal få

 • Mot til å spørre om alkohol, psykisk helse og vold
 • Mot til å handle på grunnlag av svar fra den enkelte
 • Kunnskap om hva man kan gjøre og hvem man kan henvende seg til, og hvilke instanser som er de riktige til å følge opp den enkelte, familien eller barna. 

Målgruppen er kommunalt ansatte som i det daglige møter småbarnsforeldre, gravide og deres partnere. Primærmålgruppen er jordmødre, helsesøstre og fastleger. I tillegg bør fagpersonell som jobber med barn og familier i endre etater delta på hele eller deler av programmet. Det gjelder barnevern, NAV,  PPT, familievernkontor, kommunepsykologer, ansatte i oppfølgingstjenester for rus og psykisk helse, familievoldskoordinator i politiet og eventuelt andre. Kommunen kan også invitere med seg samarbeidspartnere i spesialisttjenestene.

Opplæringsprogrammet er modulbasert og går over seks dager. Det er forskjellige kursledere/forelesere på de ulike dagene. Kurslederne kommer fra:

 • KoRus-nord (Kompetansesenter rus Nord-Norge)
 • RKBU nord (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge)
 • RVTS nord (Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging)
 • Bufetat  (Barne-, ungdoms- og familieetaten/Inntak Nordland)

 

Følgende elementer står sentralt i opplæringen:

 • Dialog om sårbare tema
 • Bruk av MI (motiverende samtale) og støttesamtale
 • Kartlegging av og samtaler om alkohol og graviditet
 • Kartlegging av og samtaler om psykiske vansker under graviditet og i småbarnsperioden
 • Kartlegging av og samtaler om vold i nære relasjoner
 • Samarbeid om alvorlig og kompleks problematikk

For at jordmødre, helsesøstre og fastleger lettere skal kunne ta i bruk kartleggingsverktøyene og samtalemetodikken vil opplæringen etterfølges av veiledning i gruppe i 2 år. 

 

Tidlig inn - Dag 6.  28. januar 2019 Harstad kommune

 0900  Velkommen

0905 - 1000
Hvordan jobber helsestasjon og skolehelsetjenesten i forhold til temaet psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner. Hvilke endringer har vi fått til?

 • Ved Jordmor, Silje Espejord
 • Ved helsesykepleier, Silje C. Jensen
 • Ved leder, Lise Voktor

1000-1015
 Pause

1015 - 1045
Hvordan kan vi hjelpe familier i risiko på best mulig måte gjennom tverrfaglig samarbeid, sett fra barneverntjenestens perspektiv? Tid til refleksjon og innspill, ved Elisatbeth Markussen Solheim.

1045 - 1115
Hvordan jobber politiet i forhold til vold i nære relasjoner? Tid til refleksjon og innspill, ved Torunn Pedersen

1115 - 1145
Erfaringer med Tidlig Inn implementering i Skånland kommune. Hvordan har de organisert arbeidet? Ved Helsesykepleier Hilde Winther

1145 - 1230
Lunsj

1230 - 1400
Gruppearbeid. 

 • Utfordringer og muligheter for bedre tverrfaglig samarbeid i framtida. Hva må gjøres annerledes? Hva må forbedres?

1400 - 1415
Pause

1415 - 1500
Oppsummering fra gruppene

1500
Avslutning

Jordmødre, helsesykepleiere og fastleger og deres ledere deltar på alle kursdagene. Øvrige deltar primært på dag 1, 5 og 6.
Opplæringsprogrammet er godkjent av Den Norske Legeforeningen med 30 poeng for videre- og etterutdanning i allmennmedisin (psykisk helse og obstetrikk), det tilsvarer seks timer á fem dager (totalt 30 timer) til valgfritt kurs for leger under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning innen samfunnsmedisin og barnesykdommer.

Det er ingen kursavgift. 
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: wpb6m8
(Skriv inn koden over.)