Ungdata - Temadag for kommuner i Nord-Troms


Tidspunkt:
Påmeldingsfrist:
4. september 2017
Varighet:
09:15-15:00
Sted:
Kulturhuset, Skjervøy
Målgruppe:
Ledere og fagpersoner som arbeider med barn og unge i Nord-Troms. Ungdomsrepresentanter og politikere er også velkommen til å delta.
Arrangør:
Korus-Nord i samarbeid med Skjervøy kommune
Kursbeskrivelse
Program
Praktiske opplysninger
Foreleser
Godkjenning
Kursavgift
Dokumenter
Påmeldte

Temadag Ungdata - fokus på lokale oppvekstforhold og rusforebyggende arbeid

KoRus-Nord og Skjervøy kommune arrangerer sammen en temadag om Ungdata - for Nord-Tromskommunene!

Fokuset denne dagen vil være koblingen av lokalt rusforebyggende arbeid og trygging av oppvekstforholdene i kommunen, med utgangspunkt i Ungdata-resultatene.

Program ligger under "Programfanen".

Vi ønsker velkommen til en innholdsrik dag på Kulturhuset på Skjervøy!

 

Kontaktpersoner for temadagen: 

KoRus-Nord: Bente Evensen. E-post: bente.evensen@korusnord.no
Skjervøy kommune: Eldbjørg Ringsby. E-post: Eldbjorg.Ringsby@skjervoy.kommune.no

0915-1050
Velkommen v/Skjervøy kommune

Ungdata, presentasjon av resultater for kommunene i Nord-Troms, v/Bente Evensen, KoRus-Nord

1050-1100 Pause

1100-1130
Utfordringer – situasjonsbeskrivelse sett fra ROP tjenesten v/ Knut Kvernvold, leder av ROP-tjenesten på Skjervøy

1130-1200
«Ingenting om oss uten oss!» v/ Victoria Figenschou Mathiassen, regional ungdomskonsulent i RUST (Regional ungdomssatsing i Troms) og nestleder i Ungdommens fylkesråd

1200-1250 Lunsj på Hotell Maritim Skjervøy

1250-1330
Helhetlig arbeid innen folkehelse og rusforebygging i kommunene. Hvordan jobbe for å ivareta og utvikle bedre oppvekstvilkår i kommunen,
v/Trude Aalmen, KoRus-Nord

1330-1340 Pause

1330-1400
«Tidlig hjelp er god hjelp» v/Frode Langstrand, lærer på Skjervøy Barneskole og leder for «Friluftsgjengen»

1400-1500

Summing/diskusjon:
Hvordan stemmer resultatene med kjennskap til lokale forhold, slik deltakerne kjenner ungdommene. Er det samsvar mellom resultatene og praksisfeltet?
Ungdomsmedvirkning i arbeidet med ungdoms oppvekstvilkår
Hvordan møte ungdomsutfordringer? Hvilke tiltak/aktiviteter/program kan være aktuelle på kort og lang sikt?

Det er ingen deltakeravgift. Det serveres lunsj på Skjervøy Maritime Hotell som KoRus-Nord dekker. Deltakere betaler selv reise og ev opphold. 

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 018005
(Skriv inn koden over.)