Ungdata - Temadag for kommuner i Nord-Troms


Tidspunkt:
Påmeldingsfrist:
4. september 2017
Varighet:
09:15-15:00
Sted:
Kulturhuset, Skjervøy
Målgruppe:
Ledere og fagpersoner som arbeider med barn og unge i Nord-Troms. Ungdomsrepresentanter og politikere er også velkommen til å delta.
Arrangør:
Korus-Nord i samarbeid med Skjervøy kommune
Kursbeskrivelse
Program
Praktiske opplysninger
Foreleser
Godkjenning
Kursavgift
Dokumenter
Påmeldte

Temadag Ungdata - fokus på lokale oppvekstforhold og rusforebyggende arbeid

KoRus-Nord og Skjervøy kommune arrangerer sammen en temadag om Ungdata - for Nord-Tromskommunene!

Fokuset denne dagen vil være koblingen av lokalt rusforebyggende arbeid og trygging av oppvekstforholdene i kommunen, med utgangspunkt i Ungdata-resultatene.

Program ligger under "Programfanen".

Vi ønsker velkommen til en innholdsrik dag på Kulturhuset på Skjervøy!

 

Kontaktpersoner for temadagen: 

KoRus-Nord: Bente Evensen. E-post: bente.evensen@korusnord.no
Skjervøy kommune: Eldbjørg Ringsby. E-post: Eldbjorg.Ringsby@skjervoy.kommune.no

0915-1050
Velkommen v/Skjervøy kommune

Ungdata, presentasjon av resultater for kommunene i Nord-Troms, v/Bente Evensen, KoRus-Nord

1050-1100 Pause

1100-1130
Utfordringer – situasjonsbeskrivelse sett fra ROP tjenesten v/ Knut Kvernvold, leder av ROP-tjenesten på Skjervøy

1130-1200
«Ingenting om oss uten oss!» v/ Victoria Figenschou Mathiassen, regional ungdomskonsulent i RUST (Regional ungdomssatsing i Troms) og nestleder i Ungdommens fylkesråd

1200-1250 Lunsj på Hotell Maritim Skjervøy

1250-1330
Helhetlig arbeid innen folkehelse og rusforebygging i kommunene. Hvordan jobbe for å ivareta og utvikle bedre oppvekstvilkår i kommunen,
v/Trude Aalmen, KoRus-Nord

1330-1340 Pause

1330-1400
«Tidlig hjelp er god hjelp» v/Frode Langstrand, lærer på Skjervøy Barneskole og leder for «Friluftsgjengen»

1400-1500

Summing/diskusjon:
Hvordan stemmer resultatene med kjennskap til lokale forhold, slik deltakerne kjenner ungdommene. Er det samsvar mellom resultatene og praksisfeltet?
Ungdomsmedvirkning i arbeidet med ungdoms oppvekstvilkår
Hvordan møte ungdomsutfordringer? Hvilke tiltak/aktiviteter/program kan være aktuelle på kort og lang sikt?

Det er ingen deltakeravgift. Det serveres lunsj på Skjervøy Maritime Hotell som KoRus-Nord dekker. Deltakere betaler selv reise og ev opphold. 

NrNavnArbeidsstedPoststed
1 Andreassen, Kirsti Skjervøy skoleSkjervøy
2 Bakke, Martine Nordreisa FamiliesenterStorslett
3 Berg, Margareth Nordreisa FamiliesenterStorslett
4 Blomli, Kirsti Nordreisa KommuneStorslett
5 Blomstereng, Anette K. Kvænangen KommuneBurfjord
6 Blomstereng, Inghild Kåfjord kommuneBirtavarre
7 Boberg, Marit Kvænangen KommuneBurfjord
8 Eilertsen, Gry Årviksand skoleÅrviksand
9 Eilertsen-Wassnes, Vera Marie Kvænangen KommuneBurfjord
10 Elvestad, Else P. Nordreisa FamiliesenterStorslett
11 Figenschou Mathiassen, Victoria SkjervøySkjervøy
12 Fjellberg, Berit Nord-Troms RegionrådStorslett
13 Gulbrandsen, Elisabeth OlderdalenOlderdalen
14 Gundersen, Inger Helen Skjervøy Arbeidssamvirke ASSkjervøy
15 Henriksen, Janicke Skjervøy barneskoleSkjervøy
16 Henriksen, Martine barnverntjenstenOlderdalen
17 Henriksen, Ragnhild Fjellstad Eidekroken BarnehageSkjervøy
18 Henriksen, Ragnhild Steien Skjervøy voksenopplæringSkjervøy
19 Hoel, Lene Skjervøy KommuneSkjervøy
20 Isaksen, May Lene Skjervøy Arbeidssamvirke ASSkjervøy
21 Jacobsen, Mariann Skjervøy KommuneSkjervøy
22 Johansen, ann helen Skjervøy KommuneSkjervøy
23 Johansen, Dag Solstua og Bikuben barnehageSkjervøy
24 Johansen, Kamilla Barneverntjenesten KåfjordOlderdalen
25 Johansen, Rolf Edgar Skjervøy Arbeidssamvirke ASSkjervøy
26 Johnsen Høyer, Therese Skjervøy KommuneSkjervøy
27 Karlsen, Vilde Skjervøy ungdomsråd Skjervøy
28 Kenta, Andrea Skjervøy ungdomsråd Skjervøy
29 Kobi, Anita Skjervøy KommuneSkjervøy
30 Kvernvold, Knut ROP tjenestern SkjervøySkjervøy
31 Laberg, Ulla Skjervøy KommuneSkjervøy
32 Larsen, Hannah Skjervøy ungdomsråd Skjervøy
33 Larsen, Håvard Skjervøy Arbeidssamvirke ASSkjervøy
34 Larsen, Sandra barnverntjenstenOlderdalen
35 Lillås, Benedicte Helsestasjon Burfjord
36 Lund, Trine ROP SkjervøySkjervøy
37 Marcussen, Torill Vågen barnehageSkjervøy
38 Martinsen, Solvi Kvænangen KommuneBurfjord
39 Mathiesen, Rita Skjervøy KommuneSkjervøy
40 Monsen, Reidun Skjervøy Arbeidssamvirke ASSkjervøy
41 Nordin Sumstad, Sissel PPT/ Bikuben BarnehageSkjervøy
42 Olaisen, Kari-Ann Skjervøy barneskoleSkjervøy
43 Olsen Reiersen, Elin Skjervøy PPT Skjervøy
44 Paulsen, Håvard Skjervøy ungdomsskoleSkjervøy
45 Pedersen, Bjørn Skjervøy u-skoleSkjervøy
46 Pedersen, Kristine Skjervøy KommuneSkjervøy
47 Pedersen, Rosmari Skjervøy KommuneSkjervøy
48 Rasmussen, Merete Storslett skoleStorslett
49 Reininkainen, Mikaela Kåfjord kommune.Birtavarre
50 Ringsby, Eldbjørg Skjervøy KommuneSkjervøy
51 Sakka, Marit SkjervøySkjervøy
52 Samanz, Jonas Skjervøy FrisklivssentralSkjervøy
53 Skare, Elisabeth Storfjord kommuneOteren
54 Skog, Anita Skjervøy Arbeidssamvirke ASSkjervøy
55 Skotvold, Trond OlderdalenOlderdalen
56 Solstad, Kurt Manndalen og Birtavarre ungdomsklubbersamuelsberg
57 Stabell, Ansten Skjervøy Arbeidssamvirke ASSkjervøy
58 Storaas, Eilin Johanne Evensen Nordreisa KommuneStorslett
59 Svendsen, Inger Helene Kvænangen KommuneBurfjord
60 Sørensen, Arnt-Hugo Skjervøy barneskoleSkjervøy
61 Thomassen, Hilde Kr. KomOppSkjervøy
62 Torbergsen, Arild Skjervøy KommuneSkjervøy
63 toresen, irene Skjervøy KommuneSkjervøy
64 Triumf, Eli Nordreisa FamiliesenterStorslett
65 Vatne, Siv Kåfjord kommune.Birtavarre
66 Winther, Therese OlderdalenOlderdalen
67 Østvang, Sissel Skjervøy KommuneSkjervøy
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 155016
(Skriv inn koden over.)