Ungdata - Temadag for kommuner i Vesterålen


Tidspunkt:
Påmeldingsfrist:
26. september 2017
Varighet:
09:00-15:30
Sted:
Kulturfabrikken, Sortland
Målgruppe:
Ledere og fagpersoner som arbeider med barn og unge i Vesterålskommunene. Ungdomsrepresentanter og politikere er også velkommen til å delta.
Arrangør:
Korus-Nord i samarbeid med Sortland kommune
Kursbeskrivelse
Program
Praktiske opplysninger
Foreleser
Godkjenning
Kursavgift
Dokumenter
Påmeldte

Temadag Ungdata - fokus på lokale oppvekstforhold og rusforebyggende arbeid

 

KoRus-Nord og Sortland kommune ønsker Vesterålskommunene velkommen til en temadag om Ungdata på Sortland.

Fokuset denne dagen vil være koblingen av lokalt rusforebyggende arbeid og trygging av oppvekstforholdene i kommunen, med utgangspunkt i Ungdata-resultatene.

Mål med dagen

  • Diskutere resultatene fra Ungdata på tvers av fag og kommuner
  • Dele erfaringer og ideer knyttet til oppfølging av Ungdata
  • Finne forslag til tiltak som på kort og lang sikt kan bedre oppvekstvilkårene for unge i Vesterålen. 

Kontaktpersoner for temadagen: 

KoRus-Nord: Kent Ronny Koroliussen. E-post: Kent.Karoliussen@korusnord.no

09.00
Velkommen/introduksjon
Forebygging av seksuelle overgrep og vold mot barn og unge, Sortland kommune v/ Sture Jakobsen

10.00-10.15 Pause

10.15-11.05
Presentasjon og diskusjon av resultater fra Ungdata i Vesterålen. Regionale fellestrekk og ulikheter i utfordringsbildet for Ungdomskolen og VGS - KoRus-Nord, v/Kent Karoliussen, 

11.05-11.15 Pause

11.10-11.45
Medvirkning- hvordan kan ungdom involveres i oppføgingen av Ungdata? v/Sortland ungdomsråd

 

11.45-12.30 -Lunsj på Kulturfabrikken


12.30-13.15
Forebyggende arbeid i overgangen mellom ungdomskole og VGS. Diskusjon /summing: Hvordan kan kommune og VGS samarbeide? VGS i Hadsel v/Inge Holm

13.15-13.30 Pause

13.30-14.15
Helsefremmende skoler og barnehager i Vesterålen - Nordland FK v/Roar Blom

14.15-15.00 Gruppearbeid v/Alle

15.00-15.30 Oppsummering og avrunding

Det er ingen deltakeravgift. Det serveres lunsj som KoRus-Nord dekker. Deltakere betaler selv reise og ev opphold.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 70868s
(Skriv inn koden over.)