Enhetskurs FIT - Feedback Informed Treatment - Dag 3


Oppstart:
5. juni 2018
Påmeldingsfrist:
2. mai 2018
Varighet:
5. juni 2018 dag 3 (dag 1+2 var 13.-14. februar)
Sted:
Scandic Narvik, Narvik
Målgruppe:
Kommunene Sortland, Narvik, Hamarøy, Tysfjord, Steigen, Vågan og Tromsø. Ansatte og ledere i de etatene KoRus-Nord har inngått avtale med.
Arrangør:
KoRus-Nord
Kursbeskrivelse
Program
Praktiske opplysninger
Foreleser
Godkjenning
Kursavgift
Dokumenter
Påmeldte

Enhetskurs i Feedback Informerte Tjenester (FIT) - 3 dager

Dag 3:   5. juni 2018 (dag 1 + 2 ble arrangert 13.-14. februar)

_________________________________________________________________________________________

FIT er en arbeidsform der en gjør bruk av bestemte verktøy/skjema. Formålet med FIT er å få systematiske tilbakemeldinger fra de som bruker helsetjenestene. På denne måten kan vi utvikle den hjelpen folk faktisk trenger og ønsker. Arbeidsformen ble laget for å kunne skreddersy terapi, og anbefales brukt i psykisk helse- og rustjenestene i kommunene.


Det er et mål for rusfeltet at bruker – og mestringsperspektivet skal gjenspeiles som det bærende prinsipp i så vel forebygging, behandling og oppfølging. Når en tjeneste arbeider etter prinsippene i FIT gis brukeren mulighet til å komme frem med sine ønsker og behov – og slik påvirke eget behandlingstilbud. Fagpersonen og deres virksomhet kan bruke resultatene fra den systematiske feedbacken til kontinuerlig forbedring av praksis og til å ivareta rettighetene til brukerne. Holdninger til samarbeid, motivasjon og endringsvilje er like sentrale tema i implementeringen av FIT som bruken av skalaene ORS (skala for endring) og SRS (skala for arbeidsallianse). FIT kan brukes på tvers av teoretisk forståelse, behandlingsmetode og i ulike deler av behandlingsapparatet. Det er egne skala for barn og unge.

MÅL:
Målet er at tjenesten/enheten utvikler en kultur der brukernes tilbakemeldinger etterspørres og benyttes i praksis.
Kurset er et innføringskurs og vil bidra til at de ansatte får grunnleggende kunnskap om FIT, egnede verktøy og arbeidsmåter, samt at enheten får bedre forutsetninger for å implementere FIT i praksis

KURSINNHOLD:
Ved en kombinasjon av presentasjoner, øvelser, feedback og refleksjoner vil deltakerne tilegne seg grunnleggende kunnskap om FIT og få konkrete ferdigheter i å bruke skjemaene ORS og SRS. Vi vil også ha fokus på hvordan FIT kan brukes til å forbedre sin egen praksis både på individ og systemnivå, samt hvordan FIT kan implementeres i ulike kontekster.

VARIGHET:
Kurset består av tre kursdager (2+1). Dag 1 og 2 ble avholdt 13. og 14. februar 2018. Dag 3 er 5. juni 2018.

For å få kursbevis forutsettes deltakelse på alle kursdagene, full dag, dersom ikke annet er avtalt.

 

Program for dag 3

Kl 08:30 - 16:00    Lunsj kl. 11.30 - 12.15

 • Erfaringsutveksling etter oppstart med FIT i egen tjeneste
 • FIT i ulike settinger
 • FIT-veiledning

Programmet kan bli endret

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Program for dag 1 og 2

DAG 1: 13. februar 2018 kl 11:00 - 17:30.  Lunsj kl. 13.00 - 13.45
DAG 2: 14. februar 2018 kl 09:00 - 15:30   Lunsj kl. 11.30 - 12.15

FIT - hva er det?

 • Formål
 • Forskningsgrunnlag
 • En kultur for FIT

 

 FIT i møte med brukeren

 • Introduksjon og bruk av verktøyene ORS og SRS
 • Å ta imot feedback
 • Å benytte feedback-data i oppfølgingen av den enkelte
 • Bruk av dataverktøy - FIT Outcomes
 • FIT i ulike kontekster

 

FIT i egen tjeneste

 • Implementering - hvordan kan vi lykkes med det?
 • Bruk av feedback for å utvikle egen kompetanse

 

 

 

Vi tar forbehold om endringer

/PageFiles/253/Elisabeth Nordmo.jpg
Seniorrådgiver, KoRus-Nord
/PageFiles/253/Ann Heidi Nebb.jpg
Ann-Heidi Nebb, psykologspesialist og medlem av MINT - Motivational Interviewing Network of Trainers . Ann-Heidi er ansatt ved KoRus-Nord.

Det er ingen kursavgift. Deltakerne må selv dekke reise og oppholdsutgifter.

Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset/konferansen, må du melde deg av kurset senest 7 dager etter at du har mottatt deltakerbekreftelse på e-post. Dersom vi ikke mottar avmelding, må du selv/arbeidsgiver dekke kostnadene (bevertning/lunsj, samt reise/overnatting i de tilfeller dette dekkes av KoRus-Nord).

Alternativt kan en annen delta i stedet for deg, gi oss i så fall beskjed på:
post@korusnord.no / 769 67312

NrNavnArbeidsstedPoststed
1 Andersen, Lise Aanes Narvik kommuneNarvik
2 Andreassen, Mallin Hamarøy KommuneHamarøy
3 Berntsen, Aud SortlandSortland
4 Birkeland, Bjørn Sortland kommuneSortland
5 Brunes, Rakel NAV SteigenLeinesfjord
6 Brønlund, Barbro Sortland kommune, Sortland
7 Christensen, Trine Vågan Kommune VLMSSvolvær
8 Dahlgren, Josef NordSaltenHamarøy
9 Dalhaug, Ann-Tove Narvik kommune, enh. barn, unge og famNarvik
10 Eilertsen, Nina Sortland kommune, Sortland
11 Evensen, Bente KoRus-NordNarvik
12 Fenes, Olav Sortland kommuneSortland
13 Gangstø, Hans Erik Sortland kommuneSortland
14 Gratland, Theresa Sortland kommuneSortland
15 Gundersen, Lena Slettli Vågan lokalmedisinske senter, Vågan kommuneSvolvær
16 Haugan, Arve Sortland kommuneSortland
17 Haukås, Bente Hamarøy KommuneHamarøy
18 Hokland, Grete Andreassen Sortland kommuneSortland
19 Hunstad, Hege Narvik kommune, enh. barn, unge og famNarvik
20 Jensen, Geir Sortland Sortland
21 Johannessen, Lill-Kristin Sortland kommuneSortland
22 Kjevik, Ingrid Hamarøy KommuneHamarøy
23 Larsen, Veronika Sortland kommuneSortland
24 Markussen, Ann Emmy Steigen KommuneLeinesfjord
25 Nilsen, Thea Elise Rådhuset Vågan kommuneSvolvær
26 Nilsen Heggelund, Elias Sortland kommuneSortland
27 Pedersen, Bjørn Sortland kommuneSortland
28 Sandbakk, Kenneth SteigentunetLeinesfjord
29 Skagstad, Kristine NAV SteigenLeinesfjord
30 Stephansen, Stine Sortland kommuneSortland
31 Svendsen, Erik Steigen KommuneLeinesfjord
32 Sørensen, Tina Sortland kommuneSortland
33 Vardehaug, Marit Steigen KommuneLeinesfjord
34 Vestå, Svein Robert Sortland Sortland
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 3isan4
(Skriv inn koden over.)