Enhetskurs FIT - Feedback Informed Treatment -


Tidspunkt:
Påmeldingsfrist:
2. mai 2018
Varighet:
5. juni 2018 dag 3 (dag 1+2 var 13.-14. februar)
Sted:
Scandic Narvik, Narvik
Målgruppe:
Kommunene Sortland, Narvik, Hamarøy, Tysfjord, Steigen, Vågan og Tromsø. Ansatte og ledere i de etatene KoRus-Nord har inngått avtale med.
Arrangør:
KoRus-Nord
Kursbeskrivelse
Program
Praktiske opplysninger
Foreleser
Godkjenning
Kursavgift
Dokumenter
Påmeldte

Enhetskurs i Feedback Informerte Tjenester (FIT) - 3 dager

Dag 3:   5. juni 2018 (dag 1 + 2 ble arrangert 13.-14. februar)

_________________________________________________________________________________________

FIT er en arbeidsform der en gjør bruk av bestemte verktøy/skjema. Formålet med FIT er å få systematiske tilbakemeldinger fra de som bruker helsetjenestene. På denne måten kan vi utvikle den hjelpen folk faktisk trenger og ønsker. Arbeidsformen ble laget for å kunne skreddersy terapi, og anbefales brukt i psykisk helse- og rustjenestene i kommunene.


Det er et mål for rusfeltet at bruker – og mestringsperspektivet skal gjenspeiles som det bærende prinsipp i så vel forebygging, behandling og oppfølging. Når en tjeneste arbeider etter prinsippene i FIT gis brukeren mulighet til å komme frem med sine ønsker og behov – og slik påvirke eget behandlingstilbud. Fagpersonen og deres virksomhet kan bruke resultatene fra den systematiske feedbacken til kontinuerlig forbedring av praksis og til å ivareta rettighetene til brukerne. Holdninger til samarbeid, motivasjon og endringsvilje er like sentrale tema i implementeringen av FIT som bruken av skalaene ORS (skala for endring) og SRS (skala for arbeidsallianse). FIT kan brukes på tvers av teoretisk forståelse, behandlingsmetode og i ulike deler av behandlingsapparatet. Det er egne skala for barn og unge.

MÅL:
Målet er at tjenesten/enheten utvikler en kultur der brukernes tilbakemeldinger etterspørres og benyttes i praksis.
Kurset er et innføringskurs og vil bidra til at de ansatte får grunnleggende kunnskap om FIT, egnede verktøy og arbeidsmåter, samt at enheten får bedre forutsetninger for å implementere FIT i praksis

KURSINNHOLD:
Ved en kombinasjon av presentasjoner, øvelser, feedback og refleksjoner vil deltakerne tilegne seg grunnleggende kunnskap om FIT og få konkrete ferdigheter i å bruke skjemaene ORS og SRS. Vi vil også ha fokus på hvordan FIT kan brukes til å forbedre sin egen praksis både på individ og systemnivå, samt hvordan FIT kan implementeres i ulike kontekster.

VARIGHET:
Kurset består av tre kursdager (2+1). Dag 1 og 2 ble avholdt 13. og 14. februar 2018. Dag 3 er 5. juni 2018.

For å få kursbevis forutsettes deltakelse på alle kursdagene, full dag, dersom ikke annet er avtalt.

 

Program for dag 3

Kl 08:30 - 16:00    Lunsj kl. 11.30 - 12.15

8:30 – 8:45         Velkommen
8:45 – 10:30       FIT i hjemmebaserte tjenester v/Camilla Hagajore, Oslo kommune
10:45 – 11:30     FIT i et barn-, ungdoms- og familieperspektiv v/Monica R. Cummings, Sandnes kommune

11:30 – 12:15     Lunsj

12:15 – 13:30     forts v/Monica R. Cummings
13:45 – 14:15     FIT i veiledning v/kommunepsykolog og FIT-veileder Josef Dahlgren
14:15 – 14:45     Forslag til tema for veiledning v/KoRus-Nord
15:00 – 16:00     Erfaringsutveksling og veien videre

16:00                  Vel hjem!

 

Programmet kan bli endret

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Program for dag 1 og 2

DAG 1: 13. februar 2018 kl 11:00 - 17:30.  Lunsj kl. 13.00 - 13.45
DAG 2: 14. februar 2018 kl 09:00 - 15:30   Lunsj kl. 11.30 - 12.15

FIT - hva er det?

  • Formål
  • Forskningsgrunnlag
  • En kultur for FIT

 

 FIT i møte med brukeren

  • Introduksjon og bruk av verktøyene ORS og SRS
  • Å ta imot feedback
  • Å benytte feedback-data i oppfølgingen av den enkelte
  • Bruk av dataverktøy - FIT Outcomes
  • FIT i ulike kontekster

 

FIT i egen tjeneste

  • Implementering - hvordan kan vi lykkes med det?
  • Bruk av feedback for å utvikle egen kompetanse

 

 

 

Vi tar forbehold om endringer

Seniorrådgiver, KoRus-Nord
Fagutvikler, Ruspoliklinikken UNN
Psykologspesialist, KoRus-Vest  Bergen
Barne- og familieenheten i Sandnes
NAV Grorud
Kommunene i Nord-Salten

Det er ingen kursavgift. Deltakerne må selv dekke reise og oppholdsutgifter.

Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset/konferansen, må du melde deg av kurset senest 7 dager etter at du har mottatt deltakerbekreftelse på e-post. Dersom vi ikke mottar avmelding, må du selv/arbeidsgiver dekke kostnadene (bevertning/lunsj, samt reise/overnatting i de tilfeller dette dekkes av KoRus-Nord).

Alternativt kan en annen delta i stedet for deg, gi oss i så fall beskjed på:
post@korusnord.no / 769 67312

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: ko1m18
(Skriv inn koden over.)