Motiverende intervju (MI) - Fordypningskurs


Oppstart:
30. oktober 2018
Påmeldingsfrist:
7. september 2018
Varighet:
2 dager + 1 dag.
Sted:
Scandic Ishavshotell, Tromsø
Målgruppe:
Kurset bygger videre på metodikken som ble gjennomgått i innføringskurset. Ansatte og ledere i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Ansatte som jobber med flyktninger. MI-grunnkurs må være gjennomført tidligere. Kursbevis ved gjennomført alle deler av kurset innen 1 år, etter Dag 2.
Arrangør:
KoRus-Nord i samarbeid med Fylkesmannen i Troms
Kursbeskrivelse
Program
Praktiske opplysninger
Foreleser
Godkjenning
Kursavgift
Dokumenter
Påmeldte

Målet med kurset:
Gi deltakerne kompetanse i å forstå motivasjons- og endringsprosesser - og hvordan MI, som er en klientsentrert og målrettet samtalemetode, kan bidra til endringer på ulike områder i klientens liv. Fokus vil være å videreutvikle sin handlingskompetanse i bruk av MI, gjennom økt konsistent bruk av MI i sitt arbeid, ved å vektlegge egenaktivitet på kursdagene og innsending av egne samtaleopptak. Det er videre et mål med kurset at deltakerne vil kunne dyktiggjøre seg i å gi støtte og feedback til kolleger og andre i bruk av MI i en klinisk sammenheng.
 
Kursinnhold:
I fordypningskursets dag 1 og 2, legges det særlig vekt på endringstenkning og tilpasning av intervensjoner i henhold til det stadium klienten er i endringsprosessen. Vi vil i tillegg ha fokus på motstand og generell vegring mot endring. Alt arbeidet er fundert i den grunnleggende MI-holdningen og aktiv bruk av refleksjoner og empatisk lytting. Det er lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne og en vil her få anledning til å øve på enkeltdeler i MI i mindre grupper under veiledning av kursholderne.
Etter de to første dagene leverer kursdeltakerne inn et 20 minutters samtaleopptak som vil sendes til koding ved MI-analyse ved Bergensklinikkene, og får således veiledning på egen samtalepraksis før dag 3.

Dag 3 vil tematisk følge de foregående undervisningsdagene. Det vil i tillegg legges vekt på oppfølging av erfaring med egne MI-samtaler. Samt hvordan feedback og veiledning kan brukes hensiktsmessig for å lære MI.
Deltakelse på kurset forutsetter tilstedeværelse på alle 3 dager, samt at en leverer eget samtalemateriale til koding før dag 3.
/PageFiles/253/Turi Antonsen.jpg
Seniorrådgiver/pedagog og medlem av MINT - Motivational Interviewing Network of Trainers. Turi er ansatt ved KoRus-Nord

 

Det er ingen kursavgift, men deltaker betaler selv reise og opphold.

Regel for avmelding:
Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset/konferansen, må du melde deg av kurset senest 7 dager etter at du har mottatt deltakerbekreftelse på e-post. Dersom vi ikke mottar avmelding, må du selv/arbeidsgiver dekke kostnadene (bevertning/lunsj, samt reise/overnatting i de tilfeller dette dekkes av KoRus-Nord).

Alternativt kan en annen reise i ditt sted, gi oss i så fall beskjed på epost: post@korusnord.no 
KoRus-Nord: 769 67310

NrNavnArbeidsstedPoststed
1 Bergfald, Elin Ann Loppa kommune, psykisk helseØksfjord
2 Bjerkås, Anette Frisklivssentralen i Lenvik Finnsnes
3 Bonilla-Sommer, Ronny ACT teamTromsø
4 Brandmo, Ricke Helsesøstertjenesten i Lenvik KommuneFinnsnes
5 Børresen, Ann-Magritt Deanu gielda/Tana kommuneTana
6 Dahl-Thorstensen, Eva Rus-og psykiatritjenestenTromsø
7 Elvenes Liseth, Silje Rådhuset Tjeldsund kommuneHol i tjeldsund
8 Fjelltun, Aud-Mari Sohini Fagskolen i TromsTromsø
9 Frantzen, Lena MyreMyre
10 Hanssen, Sigrunn Psykiatritjenesten i SkånlandSkånland
11 Hatlebakk, Elisabeth Tjeldsund kommuneFjelldal
12 Henriksen, Anita Tana kommuenTana
13 Ingebrigtsen, May Ingunn Psykiske helsetjenesterTromsø
14 Isaksen, Kent-Roger stifelsen fossumkollektivetBodø
15 Jensen, Rita Elisabeth NAV TromsøTromsø
16 Jensen, Torfinn Universitetssykehuset Nord NorgeTromsø
17 Johansen, Merete FossumkollektivetValnesfjord
18 Jørgensen, Anette Helsestasjonen i DyrøyBrøstadbotn
19 Knutson, Øyvind Solheim Nordlandssykehuset Bodø, psykiatriBodø
20 Kringlen, Johan NAV TromsøTromsø
21 Lanto, Silja Halonen Tana KommuneTana
22 Løvstad, Elin Tromsø kommune, Rus og psykiatritjenestenTromsø
23 Marcussen, Tone Rio,tromsøTromsø
24 Markusssen, Helge Skånland kommune 
25 Martinsen, Therese Møller NAV TromsøTromsø
26 Moen-Rasmussen, Silje Lavangen KommuneTennevoll
27 Nessø, Laila Vågan Kommune VLMSSvolvær
28 Nilsen, Eirik Tromsprodukt ASTromsø
29 Nilsen, Tone Gunvor Tana KommuneTana
30 Norberg, Christina Tromsø kommune 
31 Nygaard, Margrete H. NAV TromsøTromsø
32 Pettersen, Ingunn M. Fagskolen i TromsTromsø
33 Ravnå, Christer NAV TromsøTromsø
34 Rosenhaug, Torbjørn Skånland kommuneSkånland
35 Salomonsen, Rita Solborg Omsorgstjenesten LangnesTromsø
36 Sedolfsen, Tone Tromsø kommune - Rus- og psykiatritjenestenTromsø
37 Seljestokken, Natcha Haugesund KommuneHaugesund
38 Simonsen, Gøran NAV HarstadHarstad
39 Solem, Kenth RusteametBodø
40 Stabel, Tove-Lill NAV TromsøTromsø
41 Sundal, Gunn Ulvenes Tana KommuneTana
42 Svendsen, Henning NAV TromsøTromsø
43 Sørheim, Ove Petter Tromsø kommune 
44 Thomassen, Ellen (J.C.M.) Sortland kommuneSortland
45 Thorbjørnsen, Guro Strand Psykose- og rusenheten, UNN ÅsgårdTromsø
46 Urdal, Torjar NAV TromsøTromsø
47 Uteng, Linda BoligkontoretTromsø
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 2w306g
(Skriv inn koden over.)