Motiverende intervju (MI) - Fordypningskurs


Oppstart:
30. oktober 2018
Påmeldingsfrist:
7. september 2018
Varighet:
2 dager + 1 dag.
Sted:
Scandic Ishavshotell, Tromsø
Målgruppe:
Kurset bygger videre på metodikken som ble gjennomgått i innføringskurset. Ansatte og ledere i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Ansatte som jobber med flyktninger. MI-grunnkurs må være gjennomført tidligere. Kursbevis ved gjennomført alle deler av kurset innen 1 år, etter Dag 2.
Arrangør:
KoRus-Nord i samarbeid med Fylkesmannen i Troms
Kursbeskrivelse
Program
Praktiske opplysninger
Foreleser
Godkjenning
Kursavgift
Dokumenter
Påmeldte

Målet med kurset:
Gi deltakerne kompetanse i å forstå motivasjons- og endringsprosesser - og hvordan MI, som er en klientsentrert og målrettet samtalemetode, kan bidra til endringer på ulike områder i klientens liv. Fokus vil være å videreutvikle sin handlingskompetanse i bruk av MI, gjennom økt konsistent bruk av MI i sitt arbeid, ved å vektlegge egenaktivitet på kursdagene og innsending av egne samtaleopptak. Det er videre et mål med kurset at deltakerne vil kunne dyktiggjøre seg i å gi støtte og feedback til kolleger og andre i bruk av MI i en klinisk sammenheng.
 
Kursinnhold:
I fordypningskursets dag 1 og 2, legges det særlig vekt på endringstenkning og tilpasning av intervensjoner i henhold til det stadium klienten er i endringsprosessen. Vi vil i tillegg ha fokus på motstand og generell vegring mot endring. Alt arbeidet er fundert i den grunnleggende MI-holdningen og aktiv bruk av refleksjoner og empatisk lytting. Det er lagt vekt på egenaktivitet blant deltakerne og en vil her få anledning til å øve på enkeltdeler i MI i mindre grupper under veiledning av kursholderne.
Etter de to første dagene leverer kursdeltakerne inn et 20 minutters samtaleopptak som vil sendes til koding ved MI-analyse ved Bergensklinikkene, og får således veiledning på egen samtalepraksis før dag 3.

Dag 3 vil tematisk følge de foregående undervisningsdagene. Det vil i tillegg legges vekt på oppfølging av erfaring med egne MI-samtaler. Samt hvordan feedback og veiledning kan brukes hensiktsmessig for å lære MI.
Deltakelse på kurset forutsetter tilstedeværelse på alle 3 dager, samt at en leverer eget samtalemateriale til koding før dag 3.
/PageFiles/253/Turi Antonsen.jpg
Seniorrådgiver/pedagog og medlem av MINT - Motivational Interviewing Network of Trainers. Turi er ansatt ved KoRus-Nord

 

Det er ingen kursavgift, men deltaker betaler selv reise og opphold.

Regel for avmelding:
Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset/konferansen, må du melde deg av kurset senest 7 dager etter at du har mottatt deltakerbekreftelse på e-post. Dersom vi ikke mottar avmelding, må du selv/arbeidsgiver dekke kostnadene (bevertning/lunsj, samt reise/overnatting i de tilfeller dette dekkes av KoRus-Nord).

Alternativt kan en annen reise i ditt sted, gi oss i så fall beskjed på epost: post@korusnord.no 
KoRus-Nord: 769 67310

NrNavnArbeidsstedPoststed
1 Bergfald, Elin Ann Loppa kommune, psykisk helseØksfjord
2 Bonilla-Sommer, Ronny ACT teamTromsø
3 Elvenes Liseth, Silje Rådhuset Tjeldsund kommuneHol i tjeldsund
4 Hatlebakk, Elisabeth Tjeldsund kommuneFjelldal
5 Ingebrigtsen, May Ingunn Psykiske helsetjenesterTromsø
6 Jensen, Torfinn Universitetssykehuset Nord NorgeTromsø
7 Johansen, Merete FossumkollektivetValnesfjord
8 Knutson, Øyvind Solheim Nordlandssykehuset Bodø, psykiatriBodø
9 Løvstad, Elin Tromsø kommune, Rus og psykiatritjenestenTromsø
10 Nessø, Laila Vågan Kommune VLMSSvolvær
11 Nilsen, Eirik Tromsprodukt ASTromsø
12 Seljestokken, Natcha Haugesund KommuneHaugesund
13 Solem, Kenth RusteametBodø
14 Stabel, Tove-Lill NAV TromsøTromsø
15 Sørheim, Ove Petter Tromsø kommune 
16 Urdal, Torjar NAV TromsøTromsø
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: f0f6t0
(Skriv inn koden over.)