Motiverende intervju (MI) - Innføringskurs


Tidspunkt:
Påmeldingsfrist:
4. desember 2017
Varighet:
2 dager
Sted:
Thon Hotel Lofoten, Svolvær
Målgruppe:
Ansatte og ledere i kommunale sektorer og i spesialisthelsetjenesten som jobber innen folkehelse/rusforebygging, tidlig intervensjon og rusbehandling. Ansatte som jobber med flyktninger.
Arrangør:
KoRus-Nord i samarbeid med FM i Nordland
Kursbeskrivelse
Program
Praktiske opplysninger
Foreleser
Godkjenning
Kursavgift
Dokumenter
Påmeldte

Mål:
Målet med kurset er å gi en introduksjon i metoden Motiverende intervju, samt gi mulighet for å styrke egen samtalekompetanse i motivasjons– og endringsarbeid i kontakt med pasienter/klienter.

Metoden:
Motiverende intervju (MI) har gjennom mange kontrollerte studier vist seg å være en effektiv metode for å fremme endring. MI ble opprinnelig utviklet med utgangspunkt i klinisk arbeid med mennesker med rusmiddelproblem. Metoden inngår også i en rekke behandlingsprogrammer for andre livsstilsrelaterte problemer.

MI er en klientsentrert og målrettet samtalemetode der målsettingen er å kunne bidra til positiv endring hos klienten, gjennom å utforske og øke betydningen av klientens egne motiver og mål. Bevisst bruk av kommunikasjonsferdigheter har en sentral plass i MI. Intensjonell atferdsendring forutsetter aktiv og konstruktiv deltakelse fra klientens side, der samarbeidet mellom klient og den profesjonelle hjelper baseres på den motivasjonsgrad og tro på egen mestring som klienten faktisk har.

Innføringskurset:
Den første dagen vil i hovedsak bestå av en introduksjon til motiverende intervju som metode, en oversikt over sentrale forskningsresultater og en innføring i kommunikasjons- og lytteferdigheter knyttet til MI.

Andre dag blir viet ulike modeller for endring, blant annet vil arbeid med ambivalens, motstand og endringssnakk utgjøre viktige emner. Det blir lagt opp til en blanding mellom forelesninger, demonstrasjoner og egenaktivitet.


Dag 1 -


08:30-09:00 Registrering og kaffe
09:00-09:15 Samtaler om endring - introduksjon
09:15-10:15 Det relasjonelle fundamentet i MI
10:15-10.30 Pause
10:30-12:00 Felles mål for endring – retning og «guiding»
12:00-13:00 Lunsj
13.00-14:00 Ambivalens
14:00-14:15 Pause
14:15-15:45 Motivasjonsbygging – gjenkjenne og utforske endringssnakk
15:45-16:00 Oppsummering og avslutning

Dag 2 -

08:30-09:30 Utforske og forsterke tanker, følelser og uttalelser om endring
09:30-09:45 Pause
09:45-10:30 Motstand og dilemma i endring
10:30-10:45 Pause
10:45-11:30 Beslutningstaking og handlingsarbeid
11:30-12:30 Lunsj
12.30-14:00 Spørreskjema som utgangspunkt for en MI-samtale
14:00-14:15 Pause
14:15-15:00 Koding av rådgiverens snakk med MITI
15:00-15:30 Hjemmeoppgave: Innspilling av egen MI-samtale

Kurset er gratis, men deltaker betaler selv reise og opphold.

 

Dersom du ikke ønsker plassen, må du melde deg av kurset senest 7 dager etter at du har mottatt bekreftelse fra oss. Ved avmelding etter disse 7 dagene, eller ved forfall til konferansen (no show), må du selv / arbeidsgiver dekke kostnadene (bevertning/lunsj og eventuelt opphold). Alternativt kan en annen reise i ditt sted. Gi oss i så fall beskjed på epost: post@korusnord.no

/PageFiles/253/kari_2_2016.JPG
Rådgiver/vernepleier, og medlem av MINT- Motivational Interviewing Network of Trainers
Kari er ansatt ved KoRus-Nord.

Det er ingen kursavgift. Deltakerne må selv dekke reise og oppholdsutgifter.

 

 

Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset/konferansen, må du melde deg av kurset senest 7 dager etter at du har mottatt deltakerbekreftelse på e-post. Dersom vi ikke mottar avmelding, må du selv/arbeidsgiver dekke kostnadene (bevertning/lunsj, samt reise/overnatting i de tilfeller dette dekkes av KoRus-Nord).

Alternativt kan en annen delta i stedet for deg, gi oss i så fall beskjed på:
post@korusnord.no / 769 67312

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 6x5f52
(Skriv inn koden over.)