Motiverende intervju (MI) - Innføringskurs


Tidspunkt:
Påmeldingsfrist:
4. desember 2017
Varighet:
2 dager
Sted:
Thon Hotel Lofoten, Svolvær
Målgruppe:
Ansatte og ledere i kommunale sektorer og i spesialisthelsetjenesten som jobber innen folkehelse/rusforebygging, tidlig intervensjon og rusbehandling. Ansatte som jobber med flyktninger.
Arrangør:
KoRus-Nord i samarbeid med FM i Nordland
Kursbeskrivelse
Program
Praktiske opplysninger
Foreleser
Godkjenning
Kursavgift
Dokumenter
Påmeldte

Mål:
Målet med kurset er å gi en introduksjon i metoden Motiverende intervju, samt gi mulighet for å styrke egen samtalekompetanse i motivasjons– og endringsarbeid i kontakt med pasienter/klienter.

Metoden:
Motiverende intervju (MI) har gjennom mange kontrollerte studier vist seg å være en effektiv metode for å fremme endring. MI ble opprinnelig utviklet med utgangspunkt i klinisk arbeid med mennesker med rusmiddelproblem. Metoden inngår også i en rekke behandlingsprogrammer for andre livsstilsrelaterte problemer.

MI er en klientsentrert og målrettet samtalemetode der målsettingen er å kunne bidra til positiv endring hos klienten, gjennom å utforske og øke betydningen av klientens egne motiver og mål. Bevisst bruk av kommunikasjonsferdigheter har en sentral plass i MI. Intensjonell atferdsendring forutsetter aktiv og konstruktiv deltakelse fra klientens side, der samarbeidet mellom klient og den profesjonelle hjelper baseres på den motivasjonsgrad og tro på egen mestring som klienten faktisk har.

Innføringskurset:
Den første dagen vil i hovedsak bestå av en introduksjon til motiverende intervju som metode, en oversikt over sentrale forskningsresultater og en innføring i kommunikasjons- og lytteferdigheter knyttet til MI.

Andre dag blir viet ulike modeller for endring, blant annet vil arbeid med ambivalens, motstand og endringssnakk utgjøre viktige emner. Det blir lagt opp til en blanding mellom forelesninger, demonstrasjoner og egenaktivitet.


Dag 1 -


08:30-09:00 Registrering og kaffe
09:00-09:15 Samtaler om endring - introduksjon
09:15-10:15 Det relasjonelle fundamentet i MI
10:15-10.30 Pause
10:30-12:00 Felles mål for endring – retning og «guiding»
12:00-13:00 Lunsj
13.00-14:00 Ambivalens
14:00-14:15 Pause
14:15-15:45 Motivasjonsbygging – gjenkjenne og utforske endringssnakk
15:45-16:00 Oppsummering og avslutning

Dag 2 -

08:30-09:30 Utforske og forsterke tanker, følelser og uttalelser om endring
09:30-09:45 Pause
09:45-10:30 Motstand og dilemma i endring
10:30-10:45 Pause
10:45-11:30 Beslutningstaking og handlingsarbeid
11:30-12:30 Lunsj
12.30-14:00 Spørreskjema som utgangspunkt for en MI-samtale
14:00-14:15 Pause
14:15-15:00 Koding av rådgiverens snakk med MITI
15:00-15:30 Hjemmeoppgave: Innspilling av egen MI-samtale

Kurset er gratis, men deltaker betaler selv reise og opphold.

 

Dersom du ikke ønsker plassen, må du melde deg av kurset senest 7 dager etter at du har mottatt bekreftelse fra oss. Ved avmelding etter disse 7 dagene, eller ved forfall til konferansen (no show), må du selv / arbeidsgiver dekke kostnadene (bevertning/lunsj og eventuelt opphold). Alternativt kan en annen reise i ditt sted. Gi oss i så fall beskjed på epost: post@korusnord.no

/PageFiles/253/kari_2_2016.JPG
Rådgiver/vernepleier, og medlem av MINT- Motivational Interviewing Network of Trainers
Kari er ansatt ved KoRus-Nord.

Det er ingen kursavgift. Deltakerne må selv dekke reise og oppholdsutgifter.

 

 

Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset/konferansen, må du melde deg av kurset senest 7 dager etter at du har mottatt deltakerbekreftelse på e-post. Dersom vi ikke mottar avmelding, må du selv/arbeidsgiver dekke kostnadene (bevertning/lunsj, samt reise/overnatting i de tilfeller dette dekkes av KoRus-Nord).

Alternativt kan en annen delta i stedet for deg, gi oss i så fall beskjed på:
post@korusnord.no / 769 67312

NrNavnArbeidsstedPoststed
1 Adalsteinsson, Magnus Sortland kommuneSortland
2 Alpøy, Hanne Vågan kommune, Vågan Lokalmedisinske senterSvolvær
3 Andersen, Dagny Marie HverdagsrehabiliteringSvolvær
4 Andersen, Runa Vågan kommune FamilieenhetenSvolvær
5 Andorsen, Elisabeth Vågan kommune, VeikryssetSvolvær
6 Andreassen, Siv Linda NAV HarstadHarstad
7 Asphaug, Guro NAV HarstadHarstad
8 Barstrand, Evy Vågan Kommune Svolvær
9 Barstrand Stornes, Frida Vågan kommune 
10 Bekkevold, Lars Marcus hadsel kommune 
11 Borlaug, Anja NAV HarstadHarstad
12 Christensen, Trine Vågan kommune  
13 Edvardsen, Ann Eli Omsorg NordGrovfjord
14 Eikanger, Gry NAV HarstadHarstad
15 Eilertsen, June Sortland kommuneSortland
16 Ekberg Meyer, Anne Vågan Kommune VLMSSvolvær
17 Eliassen, Marte frisklivssentralen Vestvågøy KommuneGravdal
18 Ellingsen, Ellen.Wenche. Hadsel kommune 
19 Elshaug Hansen, Lisa Inko as HarstadHarstad
20 Elvenes Liseth, Silje Rådhuset Tjeldsund kommuneHol i tjeldsund
21 Falch, Sonja Alta Bo og dagsenterAlta
22 Falch-olsen, Gry Aust-LofotenSvolvær
23 Fredriksen, Louise NLSH VesterålenStokmarknes
24 Greger, June Centralen Tore Hjorts Gate 24Kabelvåg
25 Grunnvåg, Elizabeth Rådhuset Vågan kommuneSvolvær
26 Gundersen, Lena Slettli Vågan lokalmedisinske senter, Vågan kommuneSvolvær
27 Gunnarsen, Trine Vågan Kommune Svolvær
28 Hanssen, Sigrunn Skånland kommune 
29 Hatlebakk, Elisabeth Tjeldsund kommuneFjelldal
30 Holdø, Marie Vågan kommune FamilieenhetenSvolvær
31 Hvaring, Gustaf Privat fysioterapipraksisSortland
32 Hynne, Sigrid Vågan kommune.Svolvær
33 Høgden, Kristina Omsorg Nord Skånland kommune Grovfjord
34 Ingebrigtsen, Terese Frisklivsentralen VestvågøyLeknes
35 Jensen, Lisbeth Hoff Vågan kommuneSvolvær
36 Jenssen, Svein Vågan kommune 
37 Johannessen, Lill-Kristin Sortland kommuneSortland
38 Johansen, Eirin HverdagsrehabiliteringSvolvær
39 Johansen, Line HverdagsrehabiliteringSvolvær
40 Kanstad, Ann-Ingrid Erikstad Nav LødingenLødingen
41 Kildahl, Janikken Rådhuset Vågan kommuneSvolvær
42 Kildal, Marie Inko AsFinnsnes
43 Kjønsø Sandholm, Mona Nordlandssykehuset LofotenGravdal
44 Knutsen, Elin Vågan kommune 
45 Knutzen, Terje Aust Lofoten vg skoleSvolvær
46 Lillegård Løtveit, Lasse Inko as HarstadHarstad
47 Lillehaug, Marina Iren Sortland kommune, Sortland
48 Lotind, Fredrik Vågan kommune, Vågan Lokalmedisinske senterSvolvær
49 Markusssen, Helge Skånland kommune 
50 Meland, Kari InndyrINNDYR
51 Mikkelsen, Odd-Willy Nav Arbeidslivssenter Nordland Mo i Rana
52 Nessø, Laila Vågan Kommune Svolvær
53 Nicolaisen, Inger-Anne VLMS Svolvær
54 Nordentoft, Maj Østrup Centralen Tore Hjorts Gate 24Kabelvåg
55 Pedersen, Hilja Frisklivssentralen i Sør-Varanger kommuneKirkenes
56 Rask, Veronika NAV HarstadHarstad
57 Rosenhaug, Torbjørn Skånland kommune 
58 Rødland, Mona VLSMSvolvær
59 Sandnes , Linda Hamarøy KommuneHamarøy
60 Simonsen, Gøran NAV HarstadHarstad
61 Skagstad, Kristine NAV SteigenLeinesfjord
62 Slettjord, Berit Nordlandssykehuset LofotenGravdal
63 Svartsund, Monica Vågan kommune 
64 Syltebø, Roar Rådhuset Vågan kommuneSvolvær
65 Valla, Gunnvor Nav Arbeidslivssenter Nordland Mo i Rana
66 Vannebo, Victoria Vågan lokalmedisinske senter, Vågan kommuneSvolvær
67 Viken, Hege Renate UNN HF SPHRMT SilsandFinnsnes
68 Zintzen, Øyvind Vågan Kommune VLMSSvolvær
69 Øvergård, Astrid NLSH VesterålenStokmarknes
70 Ågesen, Liv Kvæfjord kommuneBorkenes
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 02vy8j
(Skriv inn koden over.)