Motiverende intervju (MI) - Innføringskurs


Oppstart:
26. september 2018
Påmeldingsfrist:
16. august 2018
Varighet:
2 dager
Sted:
Scandic Ishavshotell, Tromsø
Målgruppe:
Ansatte og ledere i kommunale sektorer og i spesialisthelsetjenesten som jobber innen folkehelse/rusforebygging, tidlig intervensjon og rusbehandling. Ansatte som jobber med flyktninger.
Arrangør:
KoRus-Nord i samarbeid med FM i Troms
Kursbeskrivelse
Program
Praktiske opplysninger
Foreleser
Godkjenning
Kursavgift
Dokumenter
Påmeldte

Mål:
Målet med kurset er å gi en introduksjon i metoden Motiverende intervju, samt gi mulighet for å styrke egen samtalekompetanse i motivasjons– og endringsarbeid i kontakt med pasienter/klienter.

Metoden:
Motiverende intervju (MI) har gjennom mange kontrollerte studier vist seg å være en effektiv metode for å fremme endring. MI ble opprinnelig utviklet med utgangspunkt i klinisk arbeid med mennesker med rusmiddelproblem. Metoden inngår også i en rekke behandlingsprogrammer for andre livsstilsrelaterte problemer.

MI er en klientsentrert og målrettet samtalemetode der målsettingen er å kunne bidra til positiv endring hos klienten, gjennom å utforske og øke betydningen av klientens egne motiver og mål. Bevisst bruk av kommunikasjonsferdigheter har en sentral plass i MI. Intensjonell atferdsendring forutsetter aktiv og konstruktiv deltakelse fra klientens side, der samarbeidet mellom klient og den profesjonelle hjelper baseres på den motivasjonsgrad og tro på egen mestring som klienten faktisk har.

Innføringskurset:
Den første dagen vil i hovedsak bestå av en introduksjon til motiverende intervju som metode, en oversikt over sentrale forskningsresultater og en innføring i kommunikasjons- og lytteferdigheter knyttet til MI.

Andre dag blir viet ulike modeller for endring, blant annet vil arbeid med ambivalens, motstand og endringssnakk utgjøre viktige emner. Det blir lagt opp til en blanding mellom forelesninger, demonstrasjoner og egenaktivitet.Kurset er gratis, men deltaker betaler selv reise og opphold.

 

Dersom du ikke ønsker plassen, må du melde deg av kurset senest 7 dager etter at du har mottatt bekreftelse fra oss. Ved avmelding etter disse 7 dagene eller ved forfall til konferansen (no show), må du selv / arbeidsgiver dekke kostnadene (bevertning/lunsj og eventuelt opphold). Alternativt kan en annen reise i ditt sted. Gi oss i så fall beskjed på epost: post@korusnord.no


/PageFiles/253/Ann Heidi Nebb.jpg
Ann-Heidi Nebb, psykologspesialist og medlem av MINT - Motivational Interviewing Network of Trainers . Ann-Heidi er ansatt ved KoRus-Nord.

Det er ingen kursavgift. Deltakerne må selv dekke reise og oppholdsutgifter.

 

 

Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset/konferansen, må du melde deg av kurset senest 7 dager etter at du har mottatt deltakerbekreftelse på e-post. Dersom vi ikke mottar avmelding, må du selv/arbeidsgiver dekke kostnadene (bevertning/lunsj, samt reise/overnatting i de tilfeller dette dekkes av KoRus-Nord).

Alternativt kan en annen delta i stedet for deg, gi oss i så fall beskjed på:
post@korusnord.no / 769 67312

NrNavnArbeidsstedPoststed
1 Bergfald, Elin Ann Loppa kommune, psykisk helseØksfjord
2 Bonilla-Sommer, Ronny ACT teamTromsø
3 Fjelltun, Aud-Mari Sohini Fagskolen i TromsTromsø
4 Frantzen, Anniken Rus og psykiatritjenesten 
5 Hansen, Ann-Mari Unn TromsøTromsø
6 Ingebrigtsen, May Ingunn Psykiske helsetjenesterTromsø
7 Jensen, Torfinn Universitetssykehuset Nord NorgeTromsø
8 Johansen, Hege Tatjana Karlsøy helsestasjonHansnes
9 Johansen, Merete FossumkollektivetValnesfjord
10 Knutson, Øyvind Solheim Nordlandssykehuset Bodø, psykiatriBodø
11 Langgård, Liv Fagskolen i TromsTromsø
12 Løvstad, Elin Tromsø kommune, Rus og psykiatritjenestenTromsø
13 Moen-Rasmussen, Silje Lavangen KommuneTennevoll
14 Normann, Jin-Kari Evensen Tromsø kommune, Rus og psykiatritjenestenTromsø
15 Seljestokken, Natcha Haugesund KommuneHaugesund
16 Stabel, Tove-Lill NAV TromsøTromsø
17 Sørheim, Ove Petter Tromsø kommune 
18 Trondsen, Silje Losen lavterskelsenterTromsø
19 Urdal, Torjar NAV TromsøTromsø
20 Uteng, Linda BoligkontoretTromsø
21 Weum, Maren Karlsøy kommune/RKBU-NordHansnes
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 08o8hk
(Skriv inn koden over.)