Bruk av Ungdata i kommunens arbeid med oppvekstvilkår. Interkommunal samling


Oppstart:
5. juni 2019
Påmeldingsfrist:
7. mai 2019
Varighet:
1 dag
Sted:
Rådhuset i Sandnessjøen
Målgruppe:
Fagfolk og ledere som arbeider med barn og unge i kommuner og innenfor videregående skole. Vi åpner også for deltakere fra spesialisthelsetjenesten (eks BUP), ungdomsrepresentanter, PPT, NAV, FAU, politikere og ungdomsrepresentanter.
Arrangør:
KoRus-Nord, i samarbeid med Alstahaug kommune
Kursbeskrivelse
Program
Praktiske opplysninger
Foreleser
Godkjenning
Kursavgift
Dokumenter
Påmeldte

OBS!

Selv om at fristen er gått ut, så er det mulig å få delta! Interesserte kan sende mail til:  Trude.Aalmen@korusnord.no eller Bente.Evensen@korusnord.no

___________________________________________________________________________________

KoRus-Nord og Alstahaug kommune ønsker ansatte i kommuner og videregående skoler i Nordland velkommen til fagsamlingen!

På samlingen vil KoRus presentere Ungdata-resultater fra deltakerkommunene. Det legges opp til diskusjoner om hvordan resultatene kan brukes i kommunens forebyggende ungdomsarbeid.

Innhold:

  • Diskutere resultatene fra Ungdata på tvers av fag og kommuner/fylke
  • Dele erfaringer rundt oppfølging av Undata-resultatene
  • Tiltak knyttet til forebyggende ungdomsarbeid, på universelt og selektivt nivå

Velkommen til ei fagsamling med fokus på lokalt forebyggende arbeid og trygging av oppvekstforholdene!

Fagsamlingen starter kl 1000 5. juni 2019. Det serveres (gratis) lunsj.

Det er reservert rom på Napoli Restaurant og motell (www.napolimotell.no). Deltakerne må bestille (se påmeldingsskjema) samt dekke overnatting og reise selv. KoRus-Nord dekker lunsj. 

Kontaktpersoner for samlingen: Trude.Aalmen@korusnord.no og Bente.Evensen@korusnord.no

Tidsramme 09:00 - 16:00 

Velkommen/ introduksjon 

Presentasjon av Ungdata-resultater fra deltakende kommuner 

v/rådgiver Bente Evensen og seniorrådgiver Trude Aalmen, Korus-Nord

Diskusjoner rundt resultatene, i plenum og grupper.

Lunsj kl. 12:00-12:45

Erfaringsdeling. Hvordan kan resultatene  utnyttes i kommunens forebyggende ungdomsarbeid?

Innlegg om på ulike tiltak/prosjekt fra kommuner og fra Nordland fylkeskommune:

A.
Ungdomsmedvirkning. Bruk av Ungdata-resultater i "MED ungdom i fokus"
v/fagansvarlig barnehage og SLT i Brønnøy kommune, Kåre Råbakk
B. 
Forståelsen av fravær. Hva legger vi i begrepet skulk, hva ligger bak fraværet, og hva kan vi gjøre med det?
v/ Rådgiver folkehelse i Norland Fylkeskommune, Ronny Olsen

C. Deltakerne kan gjerne komme med forslag om innlegg!

1545 Oppsummering og avslutning

Pauser med kaffe/frukt settes opp underveis

Vær oppmerksom på at programmet og tidspunktene kan bli endret. 

Det er ingen kursavgift. Deltakerne må selv dekke reise og oppholdsutgifter.

Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset/konferansen, må du melde deg av kurset senest 7 dager etter at du har mottatt deltakerbekreftelse på e-post. Dersom vi ikke mottar avmelding, må du selv/arbeidsgiver dekke kostnadene (bevertning/lunsj)

Alternativt kan en annen delta i stedet for deg, gi oss i så fall skriftlig beskjed på: post@korusnord.no​ 


Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 623ybw
(Skriv inn koden over.)