Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

BrukerPlan - opplæringsdag

Varighet:
1 dag - (5 timer)
Tidspunkt:
Påmeldingsfrist:
25. august 2019
Kursbeskrivelse
Program
Praktiske opplysninger
Foreleser
Godkjenning
Kursavgift
Dokumenter
Påmeldte
<januar 2020>
mationtofr
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Opplæring i kartleggingsverktøyet BrukerPlan
BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelproblematikk og eller psykiske helseplager blant brukerne av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Verktøyet og prosedyren for kartlegging og analyse er godkjent av Datatilsynet (konsesjon) og Helse- og omsorgsdepartementet (Helsepersonell loven paragraf 29b). 

Forankring/forberedelse i kommunen 
Kommuner som ønsker å kartlegge med BrukerPlan må ha deltatt på en opplæringsdag. 

  • Kommunen utnevner en kontaktperson for BrukerPlan, og avgjør hvilke avdelinger som skal delta i kartleggingen.  
  •  Kommuner som etter opplæring beslutter å ta i bruk verktøyet BrukerPlan i egen kommune underskriver databehandlingsavtale signert av kommunalsjef. Databehandlingsavtalen scannes og sendes per mail til liv.salen@korusnord.no evt.post@korusnord.no, og per post til Helse Stavanger HF (som behandlingsansvarlig) v/Marit Emmerhoff Håland, Postboks 8100, 4068 Stavanger.
  • Når KoRus-Nord har mottatt databehandlingsavtalen tar vi kontakt med kommunens kontaktperson og gir kommunen tilgang til verktøyet. 

Hva er BrukerPlan?
BrukerPlan er et kartleggingsverktøy hvor kommunen/instansen gjennom kartleggingen får et relativt oppdatert bilde av antall brukere med aktuell problematikk, deres livssituasjon og levekår på 8 områder, og hvilke tjenester de har og vil ha behov for videre. BrukerPlan er godkjent av Datatilsynet (konsesjon) og det foreligger en oppdragsavtale mellom Helsedirektoratet og Helse Stavanger/KORFOR.

Hvem og hva blir kartlagt?
• Innbyggere fra 16 år som er brukere av kommunale helse-, omsorgs- og velferdstjenester, og som av fagfolkene vurderes å ha et rus og/eller psykisk helse-problem (Håland et al, 2016).

• Rusmiddelproblematikk og/eller psykisk helseproblematikk - definert som et problem som går alvorlig ut over daglig fungering/og eller relasjoner til andre

• For å bli inkludert i kartleggingen må personen ha mottatt minst en av tjenestene i løpet av de siste 12 måneder, uavhengig av om tilbudene er begrunnet i brukerens rusproblem/psykiske helseplager eller ikke.

Hvem kartlegger?
Alle kommunale instanser som er i kontakt med personer med rusrelaterte problemer, og eller psykiske helseplager kan i utgangspunktet kartlegge; NAV, spesielle rusverntjenester i kommunen, tjenester innen kommunalt psykisk helsevern, boligtjenester, barneverntjenester, pleie- og omsorgstjenester og fastleger. Desto flere instanser som er med, desto bedre og dekkende blir kartleggingen. Det viktigste er imidlertid å komme i gang. Det er fagpersonalet som kartlegger og det er fagpersonalets kunnskap og vurderinger som legges til grunn for kartleggingen.

Hvordan foregår kartleggingen?
• Kommuner som skal kartlegge må levere/sende inn ferdig signert databehandlingsavtale.
• For å effektivisere kartleggingen er det lurt at kommunens kontaktperson har oversikt over hvilke enheter som skal  kartlegge, hver enhet bør ha oversikt over hvem som skal kartlegge og hvor mange brukere som skal kartlegges.
• De ulike instanser kartlegger de brukerne de mener de er alene om – dobbeltregistreringer lukes ut via systemet.

Hva koster det kommunene?
Selve verktøyet er gratis. Den nødvendige faglige og tekniske støtten koster heller ingenting. Reisekostnader i forbindelse med opplæringsdag og andre samlinger dekkes av de deltakende kommunene. Den største kostnaden er selvsagt knyttet til selve tidsbruken.  Kontaktperson i kommunen må påregne et par dager til selve kartleggingen.  Kartleggere må beregne ca 10-20 minutter pr bruker til selve kartleggingen. Etter gjennomført og innsendt kartlegging mottar kommunen en rapport med resultatene i statistisk form. Kommunen får tilbud om å gjennomgå og analysere resultatene sammen med KoRus-Nord eller NAPHA pr telematikk - enkeltvis. Siden BrukerPlan ikke minst er et system verktøy som gir et godt oversiktsbilde av situasjonen, anbefaler vi på det sterkeste at ledere i kommunen deltar i gjennomgangen av resultater 

 Tidsrammen for kurset er kl 1000-1500. Husk ta med egen pc.

10:00-11:00    Velkommen - Informasjon om   BrukerPlan som verktøy

11:00-12:30    Kartlegging i BrukerPlan – utfylling av case i grupper

12:30 - 13:00  Lunsj

13:00 - 15:00  Fortsettelse Kartlegging i BrukerPlan
                        Felles oppsummering, praktiske spørsmål,veien videre                                 

Pauser underveis avtales fortløpende

Opplæringen og lunsj er gratis, deltakerne betaler selv reise og eventuelt overnattingsutgifter.

 Hver kursdeltakerne tar med egen pc./PageFiles/253/Liv.jpg
Rådgiver/barnevernspedagog, og medlem av MINT-  Motivational Interviewing Network of Trainers
Liv er ansatt ved KoRus-Nord

Kurset er gratis. Deltakerne bestiller og dekker selv reise - og oppholdsutgifter.

Lunsj serveres.

Praktiske spørsmål knyttet til påmeldingen rettes til KoRus-Nord:

Liv Salen tlf. 76967314 / liv.salen@korusnord.no eller Lena Mikalsen 76967311/ lena.mikalsen@korusnord.no

Regel for avmelding:

Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset/konferansen, må du sende en e-post så snart som mulig og senest 7 dager før kursstart. Dersom vi ikke mottar avmelding, må du selv/arbeidsgiver dekke kostnadene (bevertning/lunsj, samt reise/overnatting i de tilfeller dette dekkes av KoRus-Nord).

Alternativt kan en annen delta i stedet for deg, gi oss i så fall beskjed på:
lena.mikalsen@korusnord.no / 769 67311
Kursbeskrivelse
Program
Praktiske opplysninger
Foreleser
Godkjenning
Kursavgift
Dokumenter
Påmeldte
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: k10n26
(Skriv inn koden over.)