Te ka slags nøtte? 2019


Oppstart:
16. oktober 2019
Påmeldingsfrist:
4. september 2019
Varighet:
2 dager
Sted:
Quality Hotel Grand Royal, Narvik
Målgruppe:
Ansatte og ledere i kommunale sektorer og i spesialisthelsetjenesten som jobber innen folkehelse/rusforebygging, tidlig intervensjon og rusbehandling.
Arrangør:
KoRus-Nord
Kursbeskrivelse
Program
Praktiske opplysninger
Foreleser
Godkjenning
Kursavgift
Dokumenter
Påmeldte

I oktober er det igjen klart for høstens vakreste eventyr, konferansen "Te ka slags nøtte?" Konferansen arrangeres i Narvik for 19. gang, og er et sted for faglig oppdatering, samt en møteplass for fagfolk. Årets konferanse spenner vidt og bredt, se program under fanen "Program". 

Dato for konferansen er 16.-17. oktober 2019

KoRus-Nord ønsker velkommen til årets "Te ka slags nøtte?" !

 

Programmet er under utarbeidelse!

 

DAG 1 - Onsdag 16. oktober 2019

08.30 - 10.00: 
Registrering og kaffe

10.00 - 10.15: 
Åpning med kulturinnslag

10.15 - 11.15:
Den meningsfulle rusen. Om hvorfor vi ruser oss, på godt og vondt. 
v/ Sosiolog Øystein R. Skjælaaen

11.15 - 11.45: Pause med kaffe og frukt

11.45 - 12.45:
Å ha mammas stemme med på fest 
En problematisering av hvordan foreldre og venner påvirker de unges alkoholbruk
v/ Seniorrådgiver Trude Aalmen, KoRus-Nord

12.45 - 13.45: Lunsj

13.45 - 14.45:
Cannabis - er'e så farlig a'?
v/ Jørgen G. Bramness, Seniorforsker ved N-ROP og FHI og professor i psykiatri ved Universitetet i Tromsø

14.45 - 15.15: Pause

15.15 - 16.15:
Arbeidsliv som arena i behandling – et paradigmeskifte
Individuell jobbstøtte (IPS) er en kunnskapsbasert oppfølgingsmetode som går ut på å hjelpe personer med psykiske lidelser og rusproblematikk til å komme i og beholde ordinært, lønnet arbeid v/forskningsleder Arnstein Mykletun, Regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse

16.15 - 16.45: Pause

 

16.45 - 17.45: Parallelle sesjoner


 Del 1: 

Hvordan integrere individuell jobbstøtte (IPS) som del av helsetjenesten?»
v/ psykologspesialist Beate Brinchmann, leder Regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse.

 

20.00: Middag 

 _______________________________________________________________________

DAG 2 - Torsdag 17. oktober

08.30 - 08.40: 
God morgen. Kulturinnslag

08.40 - 09.40:

09.40 - 10.00: Pause med kaffe og frukt

10.00 - 11.00: 

11.00 - 11.30: Pause med wraps

11.30 - 12.30:

12.30 - 13.00: Pause

13.00 - 14.00:

14.00: Avslutning med lunsj

 Programmet kan bli endret.

Alle kommuner er sikret to plasser ved påmelding innen 20. juni. Hvis kommunen vil endre på hvem som skal delta, må de gi KoRus skriftlig beskjed.
Ved stor pågang vil vi sette et maks antall påmeldte pr kommune.

Vær oppmerksom på regelen for avmelding!

Det koster ikke noe å delta på konferansen. Overnatting mellom konferansedagene dekkes for deltakere med mer enn 1 time reisevei. Tilknytningsdøgn dekkes for de med mer enn 2 timers reisevei. Deltaker bestiller og dekker reise selv. 

Regel for avmelding:

Hvis du blir forhindret fra å delta, er det fint om vi raskt får en skriftlig beskjed slik at andre kan få plassen!

Avmeldingsfrist er 9. oktober 2019. Dersom vi ikke mottar skriftlig avmelding, må du selv/arbeidsgiver dekke kostnadene (bevertning/lunsj, overnatting).

Alternativt kan en annen delta i stedet for deg.

Alle beskjeder gis skriftlig.
Bruk e-post: lena.mikalsen@korusnord.no Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: p6f146
(Skriv inn koden over.)