Ung i Finnmark


Oppstart:
27. februar 2019
Påmeldingsfrist:
17. januar 2019
Varighet:
27. feb kl 1100 - 28. feb kl 1200
Sted:
Scandic Hammerfest, Hammerfest
Målgruppe:
Fagfolk og ledere som arbeider med barn og unge i Vest-Finnmarkskommuner og i spesialisthelsetjenesten (eks BUP). Ungdomsrepresentanter, FAU, politikere
Arrangør:
KoRus-Nord, i samarbeid med Hammerfest kommune
Kursbeskrivelse
Program
Praktiske opplysninger
Foreleser
Godkjenning
Kursavgift
Dokumenter
Påmeldte

KoRus-Nord og Hammerfest kommune ønsker kommuner i Vest-Finnmark velkommen til "Ung i Finnmark"! Fokuset på denne fagsamlingen vil være lokalt forebyggende arbeid og trygging av oppvekstforholdene i kommunene, med utgangspunkt i Ungdata-resultater i de inviterte kommunene: 

  • Alta kommune
  • Måsøy kommune
  • Nordkapp kommune
  • Porsanger kommune
  • Hammerfest kommune

Andre kommuner er også velkommen til å delta.

Mål for fagdagene er:

  • Diskutere resultatene fra Ungdata på tvers av fag og kommuner
  • Dele erfaringer og ideer knyttet til utfordringer for ungdom / oppfølging av Ungdata
  • Finne forslag til tiltak som på kort og langsikt kan bedre oppvekstsvilkårene for unge

"Ung i Finnmark" går over to dager. Den starter med lunsj 27.2. kl. 1100, og avslutter med lunsj 28.2. kl 1200

I løpet av de to dagene vil ulike tiltak fra flere av de inviterte kommunene vil bli presentert. Det legges opp til erfaringsdeling og diskusjon i grupper.

Fagsamlingen starter med lunsj 27.02. kl. 1100, og avslutter med lunsj 28.02. kl 1200

 

Foreløpig program

Dag 1

11.00 Lunsj

11.45 Velkommen/introduksjon 

12.00 Ungdata, presentasjon og diskusjon av resultater fra kommunene v/Korus-Nord

12.45-13.00 Pause

 13.00
Fortsettelse Ungdata resultater/ rusforebyggende arbeid v Korus Nord

Politiet v/Alexander Aule (forebyggende kontakt)

13.45-14.00 pause

14.00 Ungdomsløftet m/gruppesumming v/Mads Høines Mathisen  

15.30-15:45 Oppsummering av dagen

15:45     Slutt

Dag 2

08.30 Intro

08.45 Ungdomsråd Hammerfest og Kvalsund. 2 representanter fra hvert ungdomsråd. Innhold og navn kommer etter nyttår. (Martin følger opp)

 09.30- 09.45 Pause

09.45 Presentasjon av Tana sitt ungdataprosjekt v/kulturkonsulent Magnhild Stock + ungdommer fra Tana

10.45-11.00 Pause

11.00-11.45 «Klar for VGS» v/rektor på Hammerfest videregående skole, Daniel Randolph, og rektor på Fjordtun ungdomsskole, Are Antonsen.

11.45-12.00 Oppsummering

12.00 Lunsj

Det er ingen kursavgift. Deltakerne må selv dekke reise og oppholdsutgifter.

Dersom du blir forhindret fra å delta på kurset/konferansen, må du melde deg av kurset senest 7 dager etter at du har mottatt deltakerbekreftelse på e-post. Dersom vi ikke mottar avmelding, må du selv/arbeidsgiver dekke kostnadene (bevertning/lunsj)

Alternativt kan en annen delta i stedet for deg, gi oss i så fall skriftlig beskjed på: post@korusnord.no​ 

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 62476a
(Skriv inn koden over.)