Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tidlig inn - Brønnøy, Sømna og Vega

Varighet:
5 dager i løpet av 2019. Dag 6 vinteren 2020
Tidspunkt:
Påmeldingsfrist:
6. juni 2019
Kursbeskrivelse
Program
Praktiske opplysninger
Foreleser
Godkjenning
Kursavgift
Dokumenter
Påmeldte
<januar 2020>
mationtofr
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Kommunene Brønnøy, Sømna og Vega har inngått samarbeidsavtale med KoRus-Nord om gjennomføring av opplæringsprogrammet Tidlig inn.

Tidlig inn er opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre på områdene psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner.

Det viser seg ofte at helsepersonell synes det er vanskelig å spørre om, og gi hjelp i forhold til, psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner. Derfor har Helsedirektoratet og Barne, ungdoms- og familiedirektoratet gått sammen om å utarbeide et helhetlig opplæringstilbud til kommunene.

Opplæringsprogrammet er opplæring i gode verktøy og metoder innen tidlig intervensjon. Med tidlig intervensjon menes arbeidet med å identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet ikke utvikler seg eller blir redusert med begrenset innsats.

Målet med opplæringen er at deltakerne skal få

 • Mot til å spørre om alkohol, psykisk helse og vold
 • Mot til å handle på grunnlag av svar fra den enkelte
 • Kunnskap om hva man kan gjøre og hvem man kan henvende seg til, og hvilke instanser som er de riktige til å følge opp den enkelte, familien eller barna. 

Målgruppen er kommunalt ansatte som i det daglige møter småbarnsforeldre, gravide og deres partnere. Primærmålgruppen er jordmødre, helsesøstre og fastleger. I tillegg bør fagpersonell som jobber med barn og familier i endre etater delta på hele eller deler av programmet. Det gjelder barnevern, NAV,  PPT, familievernkontor, kommunepsykologer, ansatte i oppfølgingstjenester for rus og psykisk helse, familievoldskoordinator i politiet og eventuelt andre. Kommunen kan også invitere med seg samarbeidspartnere i spesialisttjenestene.

Opplæringsprogrammet er modulbasert og går over seks dager. Det er forskjellige kursledere/forelesere på de ulike dagene. Kurslederne kommer fra:

 • KoRus-nord (Kompetansesenter rus Nord-Norge)
 • RKBU nord (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge)
 • RVTS nord (Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging)
 • Bufetat  (Barne-, ungdoms- og familieetaten/Inntak Nordland)

 

Følgende elementer står sentralt i opplæringen:

 • Dialog om sårbare tema
 • Bruk av MI (motiverende samtale) og støttesamtale
 • Kartlegging av og samtaler om alkohol og graviditet
 • Kartlegging av og samtaler om psykiske vansker under graviditet og i småbarnsperioden
 • Kartlegging av og samtaler om vold i nære relasjoner
 • Samarbeid om alvorlig og kompleks problematikk

For at jordmødre, helsesøstre og fastleger lettere skal kunne ta i bruk kartleggingsverktøyene og samtalemetodikken vil opplæringen etterfølges av veiledning i gruppe i 2 år. 

 Dag 6: Dato ikke fastsatt (forventes vinter/vår 2020)

Utveksling av kommunens erfaringer knyttet til endring av rutiner, implementering og bruk av verktøyene og metodene, og oppfølging av familiene.

Dag 1: 19. februar 2019 - Introduksjon og empatisk kommunikasjon 

Kl. 08:15
Registrering og kaffe

Kl. 08:30 - 10:00
Innledning ved Ida Haug, senorrådgiver KoRus-Nord

Kl. 10:15 - 11:00
Kommunene Brønnøy, Vega og Sømna presenterer seg

Kl. 11:00 - 11:45
Lunsj

Kl. 11:45 - 15:00
Empatisk kommunikasjon, v/Turi Enoksen, senorrådgier KoRus-Nord

 

Dag 2: 20. februar 2019 - Motiverende samtale og alkohol i graviditet

Kl. 08:15
Registrering og kaffe

Kl. 08:30 - 11:15
Introduksjon til motiverende samtale (MI), v/ Turi Enoksen (KoRus-Nord)

Kl. 11:15 - 12:00
Lunsj

Kl. 12:00 - 14:50
Alkohol og graviditet - bruk av kartleggingsverktøyet AUDIT, v/ Ankie Berthelsen, seniorrådgiver KoRus-Nord.
Når den gravide bruker alkohol - lovbestemmelser, v/ Ida Haug, senorrådgiver KoRus-Nord.

Kl. 14:50 - 15:00
Avslutning

 

 Dag 3:20. mars 2019 - Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

Kl. 08:15 - 08:30
Registrering og kaffe

Kl. 08:30 - 12:00
Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid

Kl. 12:00 - 12:45
Lunsj

Kl. 12:45 - 15:00
Innføring i Edinburgh-metoden - EPDS-skjemaet og støttesamtalen. Samtaleferdigheter og gruppeøvelser

Kl. 15:00  Slutt for dagen

Pauser blir lagt til underveis

Mvh Ida

 

Dag 4 : 7. mai 2019- Vold i nære relasjoner (program kommer)

Kl. 08:30 - 08:45
Registrering

Kl. 08:45 - 09:30
Innledning til temaet

09:45 - 10:30
Kartlegging av vold

10:30 - 10:45
Pause

10:45 - 11:20
Kartlegging av vold forts.......

11:30 - 12:00
Risiko- og ressurskartlegging

12:00 - 12:45
Lunsj

12:45 - 14:45
Videre arbeid med kartlegging inkludert gruppearbeid

14:45 - 15:00
Oppsummering

 

Endringer i programmet kan forekomme. Pauser legges til underveis.

 

  Dag 5 : onsdag 12. juni 2019  08:30 - 15:00- Samarbeid rundt alvorlig og kompleks problematikk

 Sted: Kommunestyresalen i Brønnøy rådhus.

Målsettingen med dagen er å "se" det lille barnet, styrke handlingskompetansen og det tverffaglige arbeidet rundt barn og familier med alvorlig og kompleks problematikk.

Forelesere: Seniorrådgiver Laila Krogh, Bufetat, Familieterapeut Lill Mari Lande, Mosjøen familievernkontor og saksbehandler Lise N Rødli, barneverntjenesten i Brønnøy.

 

0815 - 0830
Registrering

0830 - 0845
Velkommen og kort introduksjon v/Ida Haug, KoRus- Nord

0845 - 0935
Barneperspektivet

0945 - 1015
Foreldrefungering

1015 - 1050
Hjelperollen

1050 - 1100
Pause

1100 - 1130
Familievernets tilbud til familier som strever

1130 - 1200
Barneverntjenestens rolle og tilbud. Hvordan kan barnevernet møte barn og familier som strever?

1200 - 1245
Lunsj

1245 - 1325
Samarbeid og samhandling

1325 - 1340
Pause

1340 - 1450
Kort innledning, gruppearbeid, tilbakemelding i plenum

1450 - 1500
Avslutning v/Ida Haug, KoRus-Nord.

 

 

 

 Dag 6 : Dato ikke fastsatt - forventes i 2020

 

 

 

Kurset er gratis, og det vil bli servert lunsj alle dager.

Seniorrådgiver, KoRus-Nord. Medlem av MINT- Motivational interviewing Network of Trainers
Spesialkonsulent RVTS Nord
Helsesøster i Karlsøy kommune, og har en bistilling på RKBU i Tromsø
Seniorrådgiver/jordmor KoRus-Nord
Seniorrådgiver KoRus-Nord
Prosjektleder Bufetat

Det er ingen kursavgift, men deltakerne betaler selv reise og evt. opphold

Kursbeskrivelse
Program
Praktiske opplysninger
Foreleser
Godkjenning
Kursavgift
Dokumenter
Påmeldte
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: m4ey2f
(Skriv inn koden over.)