Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tidlig inn - Alta og Loppa kommune

Tidspunkt:
5. oktober 2021 Dag 3 (samme tema begge dager) Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid Påmeldingsfrist: 30. september 2021
6. oktober 2021 Dag 3 (samme tema begge dager) Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid Påmeldingsfrist: 30. september 2021
2. november 2021 Dag 4 (samme tema begge dager) Vold i nære relasjoner Påmeldingsfrist: 19. oktober 2021
3. november 2021 Dag 4 (samme tema begge dager) Vold i nære relasjoner Påmeldingsfrist: 19. oktober 2021
7. desember 2021 Dag 5 Samarbeid rundt alvorlig og kompleks problematikk Påmeldingsfrist: 23. november 2021
Kursbeskrivelse
Program
Praktiske opplysninger
Foreleser
Godkjenning
Kursavgift
Dokumenter
Påmeldte

Alta og Loppa kommune har inngått samarbeidsavtale med KoRus-Nord om gjennomføring av opplæringsprogrammet Tidlig inn.  

Tidlig inn er opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre på områdene psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner.

Det viser seg ofte at helsepersonell synes det er vanskelig å spørre om, og gi hjelp i forhold til, psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner. Derfor har Helsedirektoratet og Barne, ungdoms- og familiedirektoratet gått sammen om å utarbeide et helhetlig opplæringstilbud til kommunene.

Opplæringsprogrammet er opplæring i gode verktøy og metoder innen tidlig intervensjon. Med tidlig intervensjon menes arbeidet med å identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet ikke utvikler seg eller blir redusert med begrenset innsats.

Målet med opplæringen er at deltakerne skal få

 • Mot til å spørre om alkohol, psykisk helse og vold
 • Mot til å handle på grunnlag av svar fra den enkelte
 • Kunnskap om hva man kan gjøre og hvem man kan henvende seg til, og hvilke instanser som er de riktige til å følge opp den enkelte, familien eller barna. 

Målgruppen er kommunalt ansatte som i det daglige møter småbarnsforeldre, gravide og deres partnere. Primærmålgruppen er jordmødre, helsesykepleiere og fastleger. I tillegg bør fagpersonell som jobber med barn og familier i endre etater delta på hele eller deler av programmet. Det gjelder barnevern, NAV,  PPT, familievernkontor, kommunepsykologer, ansatte i oppfølgingstjenester for rus og psykisk helse, familievoldskoordinator i politiet og eventuelt andre. Kommunen kan også invitere med seg samarbeidspartnere i spesialisttjenestene.

Opplæringsprogrammet er modulbasert og går over seks dager. Det er forskjellige kursledere/forelesere på de ulike dagene. Kurslederne kommer fra:

 • KoRus-nord (Kompetansesenter rus Nord-Norge)
 • RKBU nord (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge)
 • RVTS nord (Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging)

 Følgende elementer står sentralt i opplæringen:

 • Dialog om sårbare tema
 • Bruk av MI (motiverende samtale) og støttesamtale
 • Kartlegging av og samtaler om alkohol og graviditet
 • Kartlegging av og samtaler om psykiske vansker under graviditet og i småbarnsperioden
 • Kartlegging av og samtaler om vold i nære relasjoner
 • Samarbeid om alvorlig og kompleks problematikk

For at jordmødre, helsesykepleiere og fastleger lettere skal kunne ta i bruk kartleggingsverktøyene og samtalemetodikken vil opplæringen etterfølges av veiledning i gruppe i 2 år. 

 Dag 6: Dato ikke fastsatt (forventes høst 2022)

Utveksling av kommunens erfaringer knyttet til endring av rutiner, implementering og bruk av verktøyene og metodene, og oppfølging av familiene.

Nytt kurssted er møterom Klatremus i Barn og ungetjenesten/ Tiltaksteamet, Markveien 26. Inngang i 2.etg inne på Parksenteret 

 
Dag 3:  5.-6. oktober -21 - Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid 

 

0845 - 0900
Registrering og kaffe

0900 - 1200
Psykiske reaksjoner i svangerskap og barseltid
v/ Karin van Doesum 

1200 - 1245
Lunsj

1245 - 1530
Innføring i Edinburghmetoden - EPDS-skjemaet og støttesamtalen. Samtaleferdigheter og gruppeøvelser.
v/ Maren Weum

1530 -
Slutt for dagen

 

 ________________________________________________________________________________________

Opplæringsprogrammet «Tidlig inn» Alta- og Loppakommune.

Sted: Bulhuset ved Bulhallen 31/8 og 1/9
          Barn og ungetjenesten 2/9

Program Dag 1 30.8.2021. Kl 08.30 – 15:30  Bulhuset ved Bulhallen

Kl. 08.30 -8:45

Registrering og kaffe

Kl. 8:45 – 10:30

Innledning ved Ankie Berthelsen, seniorrådgiver KoRus-Nord.

Kl 10:30 – 11:00

Alta- og Loppakommune har ordet.  Mål med deltakelse i Tidlig inn.

Kl. 10:30 – 11:45

Lunsj

Kl. 11.45 – 15:30

Empatisk kommunikasjon, Turi Enoksen, seniorrådgiver KoRus-Nord.

Evaluering

 

Program Dag 2 1.9.2021. Kl 08.30 -15:30 STED: Bulhuset ved Bulhallen

Kl. 08:30 -08.45

Registrering og kaffe

Kl. 08:45 – 11:15

Introduksjon til motiverende samtale (MI), Turi Enoksen

Kl. 11:15 – 12:00

Lunsj

Kl. 12:00 – 15:00

Alkohol og graviditet – bruk av kartleggingsverktøyet AUDIT. Ankie Berthelsen

Når den gravide bruker alkohol – lovbestemmelser.

15.00 -15.30

Avslutning, Evaluering

 

Program Dag 2 2.9.2021. Kl 08:30 – 14:30 STED Barn og ungetjenesten

Kl. 08:15 -11:00

Registrering og kaffe

Introduksjon til motiverende samtale (MI), Turi Enoksen

Kl. 11.00-11.30

Lunsj

Kl. 11:30 – 14:30

Alkohol og graviditet – bruk av kartleggingsverktøyet AUDIT. Ankie Berthelsen

Når den gravide bruker alkohol – lovbestemmelser.

Avslutning og evaluering

 

 

 

 

 

Vi gjør oppmerksom på at deltakerne må melde seg på hver enkel kursdag. Det tas forbehold om pandemirestriksjoner. 
Program for hver enkelt dag kommer.

05.10 og 06.10 møtes vi på møterom Klatremus i Barn og ungetjenesten/ Tiltaksteamet, Markveien 26. Inngang i 2.etg inne på Parksenteret

/PageFiles/253/ankie.jpg
Seniorrådgiver/jordmor, KoRus-Nord
Psykolog, RKBU
/PageFiles/253/maren_weum.jpg
Helsesøster i RKBU-nord og Karlsøy kommune. Sykepleier med videreutdanning i barnesykepleie, UNN. Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, UiT. Mastergrad i sykepleie med kommunehelsetjenesteperspektiv Diakonova. Arbeidserfaring som barnesykepleier på Nyfødt intensiv og Store barn på UNN, helsesøster og fagkoodinator i Tromsø kommune. Jobber nå som helsesøster i Karlsøy kommune, og har en bistilling på RKBU i Tromsø. 
/PageFiles/253/Turi Antonsen.jpg
Seniorrådgiver, KoRus-Nord. Medlem av MINT- Motivational interviewing Network of Trainers
Prosjektleder Bufetat

Det er ingen kursavgift.
Kursbeskrivelse
Program
Praktiske opplysninger
Foreleser
Godkjenning
Kursavgift
Dokumenter
Påmeldte
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 75314j
(Skriv inn koden over.)