Om NESO
/Om-NESO/
Avtaler og leverandører
/Leverandorer--avtalepartnere/
Kurs & kompetanse
/Kurs--kompetanse/
Juridiske tjenester
/Juridiske-tjenester/

Annonser

Aktuelt

Nye tariffsatser for byggebransjen – gjelder fra 1. april og 6. mai 2021

Nye tariffsatser for byggebransjen – gjelder fra 1. april og 6. mai 2021

I forbindelse med mellomoppgjøret 2021 forhandlet Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening 19. april om innregulering av satser for Fellesoverenskomsten for byggfag.

Juridiske webinar

Juridiske webinar

Her finner du en oversikt over alle kommende juridiske webinar denne våren

Oppsigelse i prøvetid – arbeidssøkers opplysningsplikt

Oppsigelse i prøvetid – arbeidssøkers opplysningsplikt

Rett før påske i år avsa Høyesterett en dom om oppsigelse i prøvetid. Dommen er klargjørende både når det gjelder adgangen til å gå til oppsigelse i prøvetiden, og rekkevidden av arbeidssøkers opplysningsplikt i forbindelse med ansettelsen.

Krever innlogging
Er du forberedt på å møte de nye klimakravene?

Er du forberedt på å møte de nye klimakravene?

Om 8 måneder innføres forbud mot bruk av fossilt brensel til midlertidig oppvarming og tørking av bygg under oppføring og rehabilitering. Om 4 år skal alle bygge- og anleggsplasser være fossilfrie.

Krever innlogging