Nasjonal BTI-rapport
Nasjonal BTI-rapport

Kompetanse, samarbeid og samhandling i norske kommuner

En undersøkelse fra 73 norske BTI/BTS-kommuner. Det er med data fra 12 nordnorske kommuner i rapporten.

Midtveisevaluering av Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027
Midtveisevaluering av Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027

Barn og unge er en prioritert målgruppe for programmet, som foregår i 2017-2027.

Ungdatarapporter for Nordland og Nasjonale rapporter
Ungdatarapporter for Nordland og Nasjonale rapporter

Ungdata har vært gjennomført i videregeående skoler, ungdomstrinn og 5.-7. trinn (Ungdata Junior) i Nordland i 2022. 

Rapportene er nå sendt ut til kommuner/fylket.

SPOR 1/2021 fokuserer på hvordan Covid 19 pandemien har preget oss
SPOR 1/2021 fokuserer på hvordan Covid 19 pandemien har preget oss

Les intervjuer om "Endring i alkoholbruk under pandemien", "Sosial ulikhet i oppvekst", "Kritisk blikk på brukermedvirkning", mm i fagmagasinet SPOR.

KORUS Nord skal bidra til å styrke kunnskapen og kompetansen på rusfeltet. Vi tilbyr kompetanseheving og veiledning innen rusforebygging, tidlig innsats, skadereduksjon, oppfølging og behandling. Vi er en del av psykisk helse- og rusklinikken i UNN. Helsedirektoratet er vår oppdragsgiver.

Kurs og konferanser
Tidlig inn, veildeder og koordinatorsamling
5. oktober 2022
Webinar «Hva gjøres og hvor langt er vi kommet i arbeidet med å utrydde Hepatitt C som en epidemi?»
5. oktober 2022
Webinar - Teams
Kompetanseheving av skolens ansatte i rusarbeid
11. oktober 2022
Motiverende intervju (MI) - Innføringskurs
12. oktober 2022
Motiverende intervju (MI) - Innføringskurs - Webinar - 2 dager
2. november 2022
Webinar
Kompetanseheving av skolens ansatte i rusarbeid - Dag 5
10. november 2022
Tromsø
Tilbud på forespørsel Se alle tilbud på forespørsel
Barn som pårørende
2-6 timer
Bedre tverrsektorielt samarbeid I (BTS) - Introduksjonsmøte
2-3 timer
Bedre tverrsektorielt samarbeid II (BTS/BTI) - Arbeidsseminar
2-3 timer
Bruk av AUDIT og DUDIT
2-3 timer, kan tilpasses den enkelte forespørsel
BrukerPlan – gjennomgang av resultater etter kartlegging i kommunen
2 timer
BrukerPlan – opplæring i kartleggingsverktøy for kommunen
ca 2 timer
BrukerPlan Informasjonsmøte
1 time
Cannabis – myter og fakta
Eldre, alkohol og legemidler. En introduksjon.
2 timer
Hurtig kartlegging og handling (HKH)
6-9 måneder
Introduksjon til FIT (Feedbackinformerte tjenester)
2 timer
Introduksjon til Hurtig kartlegging og handling (HKH)
2 timer
Kommunalt forebyggingsarbeid av medfødte russkader. Hvorfor og hvordan kan det gjøres?
Omfang: 3 – 6 timer, dette kan tilpasses den enkel
Kommunens rolle i pakkeforløpene for rus og psykisk helse - hvordan komme i gang?
2 - 6 timer, tilpasses den enkelte forespørsel
Overdose - lokalt forebyggende arbeid
2-3 timer
Recovery - hvordan jobbe recoveryorientert i kommunen?
2,5 t (webinar) eller 5 t (fysisk)
Rusforebygging i arbeidslivet
2 - 6 timer
Rusforebygging rettet mot ungdom – hva, hvordan og hvorfor?
1-3 timer
Ungdata - Veiledning i gjennomføring og bruk av resultatene i folkehelsearbeidet
Etter avtale
Veiledning og vedlikehold av MI kompetanse
Avtales nærmere
Side av Last ned dokument
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 46u0cf
(Skriv inn koden over.)