Magasinet Spor 2/2019
Magasinet Spor 2/2019

Spor 2/2019 speiler åretes "Te ka slags nøtte?", og består av intervjuer med foreleserne på konferansen.

dinutvei.no
dinutvei.no

dinutvei.no er en nasjonal veiviser ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep

Ungdata - Nasjonal rapport 2019
Ungdata - Nasjonal rapport 2019

Rapporten at det er systematiske forskjeller knyttet til hvordan ungdom med ulik sosial bakgrunn har det og hva de driver med i fritida.

Les mer om nasjonale resultater, og last ned rapporten her

Taushetsplikt
Taushetsplikt

På forebygging.no/handling finner du nå fem opplysningsfilmer om taushetspliktens begrensninger og muligheter. Målgruppen er alle som arbeider med barn og unge. 

KoRus-Nord er ett av syv regionale kompetansesenter innen rusfeltet i Norge og arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. KorRus-Nord er organisatorisk tilknyttet Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN, og er lokalisert i Narvik.

Vårt samfunnsoppdrag er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse, og gjennom dette bidra til statlige satsinger på rusområdet. Vår primære rolle er å styrke praksisfeltet innen rusmiddelforebygging/folkehelsearbeid og rusbehandling.

Les mer om oss.

Kurs og konferanser
Tidlig inn- Alstahaug og Hattfjelldal - Dag 6
22. oktober 2019
Sandnessjøen
Erfarings- og inspirasjonssamling om tilbakemeldingsverktøy (FIT)
30. oktober 2019
Bodø
Tidlig inn - Andøy, Bø og Øksnes kommune
4. desember 2019
Tidlig inn - Andøy, Bø og Øksnes kommune
5. desember 2019
Innføringskurs FIT
10. desember 2019
Fauske
Tidlig inn - Andøy, Bø og Øksnes kommune
21. januar 2020
Tidlig inn - Andøy, Bø og Øksnes kommune
21. februar 2020
Tidlig inn - Andøy, Bø og Øksnes kommune
18. mars 2020
Motiverende intervju (MI)- innføringskurs
25. mars 2020
Mo i Rana
Tilbud på forespørsel Alle tilbud på forespørsel
Hva er god faglig og forsvarlig praksis i arbeidet med rus og psykisk helse?
2-6 timer, tilpasses den enkelte forespørsel
Recovery
3-6 timer, tilpasses den enkelte forespørsel
Kommunens rolle i pakkeforløpene for rus og psykisk helse - hvordan komme i gang?
6 timer, mulighet for tilpasning
Veiledning og vedlikehold av MI kompetanse
Avtales nærmere
Side av Last ned dokument
MAGASINER OG PUBLIKASJONER Alle publikasjoner
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 42ih32
(Skriv inn koden over.)