"Te ka slags nøtte?" 2020 foregår i år som Webinar!
"Te ka slags nøtte?" 2020 foregår i år som Webinar!

Konferansen har 20 års-jubileum! Tema i år er "Rus og vold i et samfunnsperspektiv" og "Å leve - om selvmord og selvmordsforebygging".

WEBINAR
WEBINAR

Helsedirektoratet inviterer til webinar om nasjonal faglig retningslinje "Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge" 21. september 2020, kl 1500 - 1600

Film fra GATENÆR 2020
Film fra GATENÆR 2020

Gatenær 2020 ble arrangert 21. september. Tema for konferansen var "Rusreformen – fra straff til hjelp – nye tider for oppsøkende ungdomsarbeid?" Se film fra konferansen på forebygging.no.

Kartlegging korona og rus
Kartlegging korona og rus

Det gjennomføres regelmessige kartlegginger av hvordan personer i tjenesteapparatet opplever situasjonen i deres lokale rusmiljø, og hvordan de kommunale tjenestene forholder seg til utfordringer knyttet til korona og rus. 

Endringer i KoRus-Nord sin drift pga korona:

Våre ansatte er tilgjengelige for råd, veiledning og nettundervisning! Vi nås på e-post, og telefon, og kan ha møter/opplæringer på Teams, Skype og andre plattformer. Vi vurderer fortløpende nårtid vi kan gjenoppta kurs og møter ute i kommunene. Det vil bli informert om dette på hjemmesiden, Facebook og i nyhetsbrev.

E-post KoRus-Nord: post@korusnord.no
E-post forebygging.no: post@forebygging.no

Kontaktinformasjon til hver enkelt ansatt: Om oss

Kurs og konferanser
Motiverende intervju (MI) - Innføringskurs SANKS
30. september 2020
Webinar
Tidlig inn - Andøy, Bø og Øksnes kommune - Webinar
30. september 2020
Digitalt kurs
Motiverende intervju (MI) - Innføringskurs SANKS
1. oktober 2020
Webinar
Motiverende intervju (MI) - Innføringskurs SANKS
7. oktober 2020
Webinar
Te ka slags nøtte? 2020 - Webinar
14. oktober 2020
Webinar
Tidlig inn - Andøy, Bø og Øksnes kommune - Webinar
29. oktober 2020
Digitalt kurs
Tilbud på forespørsel Alle tilbud på forespørsel
Barn som pårørende
2-6 timer
Bedre tverrsektorielt samarbeid I (BTS) - Introduksjonsmøte
2-3 timer
Bedre tverrsektorielt samarbeid II (BTS/BTI) - Arbeidsseminar
2-3 timer
Bruk av AUDIT og DUDIT
2-3 timer, kan tilpasses den enkelte forespørsel
BrukerPlan – gjennomgang av resultater etter kartlegging i kommunen
2 timer
BrukerPlan – opplæring i kartleggingsverktøy for kommunen
ca 2 timer
Kommunalt forebyggingsarbeid av medfødte russkader. Hvorfor og hvordan kan det gjøres?
Omfang: 3 – 6 timer, dette kan tilpasses den enkel
Kommunens rolle i pakkeforløpene for rus og psykisk helse - hvordan komme i gang?
2 - 6 timer, tilpasses den enkelte forespørsel
Overdose - lokalt forebyggende arbeid
2-6 timer
Recovery - hvordan jobbe recoveryorientert i kommunen?
3-6 timer, tilpasses den enkelte forespørsel
Rusforebygging i arbeidslivet
2 - 6 timer
Ungdata - Veiledning i gjennomføring og bruk av resultatene i folkehelsearbeidet
Etter avtale
Veiledning og vedlikehold av MI kompetanse
Avtales nærmere
Side av Last ned dokument
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 2d7cx6
(Skriv inn koden over.)