Motiverende intervju
Motiverende intervju

KORUS Nord tilbyr innføringskurs og fordypningskurs innen Motiverende intervju

Filmer fra "Te ka slags nøtte?"
Filmer fra "Te ka slags nøtte?"

På KORUS Nord sin YouTube-kanal er foredragene fra konferansen tilgjengelig. 

SPOR 1/2021 fokuserer på hvordan Covid 19 pandemien har preget oss
SPOR 1/2021 fokuserer på hvordan Covid 19 pandemien har preget oss

Les intervjuer om "Endring i alkoholbruk under pandemien", "Sosial ulikhet i oppvekst", "Kritisk blikk på brukermedvirkning", mm i fagmagasinet SPOR.

Opplæringsprogrammet "Tidlig Inn" med nytt design
Opplæringsprogrammet "Tidlig Inn" med nytt design

Tidlig Inn er et opplæringsprogram for fagpersoner i kommunene som jobber med gravide og småbarnsforeldre i forhold til rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner. 

KORUS Nord skal bidra til å styrke kunnskapen og kompetansen på rusfeltet. Vi tilbyr kompetanseheving og veiledning innen rusforebygging, tidlig innsats, skadereduksjon, oppfølging og behandling. Vi er en del av psykisk helse- og rusklinikken i UNN. Helsedirektoratet er vår oppdragsgiver.

Tilbud på forespørsel Se alle tilbud på forespørsel
Barn som pårørende
2-6 timer
Bedre tverrsektorielt samarbeid I (BTS) - Introduksjonsmøte
2-3 timer
Bedre tverrsektorielt samarbeid II (BTS/BTI) - Arbeidsseminar
2-3 timer
Bruk av AUDIT og DUDIT
2-3 timer, kan tilpasses den enkelte forespørsel
BrukerPlan – gjennomgang av resultater etter kartlegging i kommunen
2 timer
BrukerPlan – opplæring i kartleggingsverktøy for kommunen
ca 2 timer
BrukerPlan Informasjonsmøte
1 time
Cannabis – myter og fakta
Eldre, alkohol og legemidler. En introduksjon.
2 timer
Hurtig kartlegging og handling (HKH)
6-9 måneder
Introduksjon til FIT (Feedbackinformerte tjenester)
2 timer
Introduksjon til Hurtig kartlegging og handling (HKH)
2 timer
Kommunalt forebyggingsarbeid av medfødte russkader. Hvorfor og hvordan kan det gjøres?
Omfang: 3 – 6 timer, dette kan tilpasses den enkel
Kommunens rolle i pakkeforløpene for rus og psykisk helse - hvordan komme i gang?
2 - 6 timer, tilpasses den enkelte forespørsel
Overdose - lokalt forebyggende arbeid
2-6 timer
Recovery - hvordan jobbe recoveryorientert i kommunen?
2,5 t (webinar) eller 5 t (fysisk)
Rusforebygging i arbeidslivet
2 - 6 timer
Rusforebygging rettet mot ungdom – hva, hvordan og hvorfor?
1-3 timer
Ungdata - Veiledning i gjennomføring og bruk av resultatene i folkehelsearbeidet
Etter avtale
Veiledning og vedlikehold av MI kompetanse
Avtales nærmere
Veiledning og vedlikehold av MI kompetanse
Kurs og konferanser
Motiverende intervju (MI) Fordypningskurs i Alta
31. mai 2022
Alta
Fagdag om Ungdata og rusforebyggende arbeid i Vågan kommune
1. juni 2022
Svolvær
Webinar «Hvordan kan vi snakke om overdose? - Veileder i overdoseforebyggende samtale»
1. juni 2022
Webinar - Teams
Motiverende intervju (MI) Fordypningskurs - Webinar
8. juni 2022
Webinar
Motiverende intervju (MI) - Inføringskurs
24. august 2022
Hammerfest
Motiverende intervju (MI) - Innføringskurs
1. september 2022
Finnsnes
Kompetanseheving av skolens ansatte i rusarbeid - Dag 3
6. september 2022
Bruk av Ungdata i kommunens arbeid med oppvekstvilkår, Interkommunal samling, Vadsø
7. september 2022
Vadsø
Motiverende intervju (MI) - Innføringskurs
7. september 2022
Fagseminar om lokalt overdoseforebyggende arbeid i Hammerfest
13. september 2022
Fagseminar om lokalt overdoseforebyggende arbeid i Mo i Rana
14. september 2022
Fagseminar om lokalt overdoseforebyggende arbeid i Harstad
15. september 2022
Tidlig inn, veildeder og koordinatorsamling
5. oktober 2022
Kompetanseheving av skolens ansatte i rusarbeid
11. oktober 2022
Motiverende intervju (MI) - Innføringskurs
12. oktober 2022
Kompetanseheving av skolens ansatte i rusarbeid - Dag 5
10. november 2022
Tromsø
Side av Last ned dokument
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 3mj8hj
(Skriv inn koden over.)